19.12.2016

SMAY laureatem nagrody Top Builder 2017

Dnia 8 grudnia br. podczas Gali Top Builder otrzymaliśmy nagrodę za INNOWACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ prowadzoną w ramach projektu pt.: „Bezpieczna Ewakuacja”.

Celem IX edycji konkursu było upowszechnianie i poszerzenie wiedzy inżynierskiej o najnowsze rozwiązania niezbędne do budowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa obiektów, które powinny być realizowane w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, nowocześnie i efektywnie, dając gwarancję wysokiej jakości i trwałości. Proces przyznawania ocen był dwuetapowy. W skład Kapituły wyróżnień weszli członkowie Rady Naukowej, Programowej Buildera oraz Jednostek Certyfikacyjnych. Przy wyborze produktów, rozwiązań i inicjatyw na rzecz budownictwa zwracano szczególną uwagę na innowacyjność, konkurencyjność, wpływ na podniesienie jakości i bezpieczeństwa w procesie budowlanym oraz stopień powiązania z pracami badawczymi.


Wiedza energią do działania

To pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Nasza autorska inicjatywa pod nazwą „Bezpieczna Ewakuacja” to wielomiesięczny projekt badawczo-naukowy prowadzony przez zespół ekspertów i naukowców z dziedziny wentylacji i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poligonem badań był rzeczywisty wielokondygnacyjny budynek położony na terenie Expo Silesia w Sosnowcu. Przy współpracy z jednostkami straży pożarnej przeprowadzono 6 pożarów w skali rzeczywistej i ok. 80 prób dymowych. Pożar był inicjowany w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu testowym, które przypominało mieszkanie przeciętnego Polaka. 

Projekt miał na celu:

 

  1. Weryfikację skuteczności różnych systemów oddymiania klatek schodowych.
  2. Lepsze rozpoznanie zjawiska rozwoju pożaru w warunkach zamkniętego pomieszczenia.
  3. Porównanie wyników prób dymowych z realnymi pożarami.


Przede wszystkim bezpieczeństwo

Projekt „Bezpieczna Ewakuacja” pozwolił nam opracować skuteczne i efektywne systemy oddymiania klatek schodowych tzw. zestawów odprowadzania dymu i ciepła „ZODIC”. Systemy oddymiania „ZODIC” poprawiają warunki bezpieczeństwa, wykrywają i sygnalizują pożar, przyspieszają i ułatwiają działania służb ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwiają warunkową ewakuację ludzi z kondygnacji powyżej pożaru. Innowacyjność systemów ZODIC polega głównie na zastosowaniu mechanicznego nawiewu powietrza kompensacyjnego do przestrzeni klatki. Opracowane rozwiązania będą miały szerokie zastosowanie w budownictwie wielokondygnacyjnym i stanowią podstawę nowego standardu projektowania systemów oddymiania dla klatek schodowych.

 

Dowiedz się więcej na www.bepiecznaewakuacja.pl