28.04.2013

Zakończenie budowy Centrum Biurowego VINCI

W marcu 2010 roku oddano do użytkowania Centrum Biurowe VINCI zlokalizowane przy ul. Opolskiej 100 w Krakowie.  

Podczas realizacji inwestycji firma SMAY Sp. z o.o.  zaprojektowała i wykonała rozwiązania techniczno - budowlane w zakresie zabezpieczeń przed zadymieniem wszystkich dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru oraz  szybu dźwigu dla ekip ratowniczych metodą różnicowania ciśnień.

Zakres prac zrealizowanych przez firmę SMAY obejmował:

 • opracowanie koncepcji systemu zabezpieczania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru zgodnie z normą PN-EN 12101-6;
 • sporządzenie projektu wykonawczego instalacji wentylacji zabezpieczających budynek przed zadymieniem
  i dokonanie stosownych uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • uzyskanie pozytywnej opinii technicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dla zaprojektowanego systemu różnicowania ciśnień;
 • terminowe dostarczenie zamówionych elementów systemu różnicowania ciśnień;
 • terminowe dostarczenie przeciwpożarowych klap odcinających z podrzędną funkcją regulacji przepływu powietrza (DaVinci), przepustnic regulacyjnych, klap wentylacji pożarowej oraz prefabrykatów do instalacji wentylacji;
 • nadzór nad montażem urządzeń przeciwpożarowych i elementów instalacji wentylacji firmy SMAY;
 • montaż systemów różnicowania ciśnień i urządzeń oddymiających;
 • programowanie i rozruch systemów różnicowania ciśnień i urządzeń oddymiających oraz wykonanie ich prób odbiorowych (badania i sprawdzenia);
 • pomoc Inwestorowi w obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz uczestniczenie wraz z Inwestorem w obowiązkowej kontroli budowy przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną zakończonej sukcesem.

Centrum Biurowe VINCI to nowoczesny biurowiec klasy A o powierzchni całkowitej 28 tys. metrów kwadratowych. Posiada 14 kondygnacji, w tym dwie podziemne.

Biurowiec oferuje nowoczesne systemy telekomunikacyjne, internetowe łącza światłowodowe o najwyższej wydajności, ultranowoczesne systemy bezpieczeństwa, systemy monitoringu oraz energooszczędne technologie.

Obiekt został uhonorowany w czerwcu 2011 roku, przez PZIiTB oraz Ministra Infrastruktury, nagrodą pierwszego stopnia w kategorii budynków użyteczności publicznej w konkursie BUDOWA ROKU 2010.

Więcej informacji: www.centrumvinci.com