Firma

SMAY Sp. z o.o. jako polska firma consultingowo-produkcyjna nieprzerwanie od 1989 roku dostarcza rozwiązania
i urządzenia z zakresu wentylacji, których celem jest podnoszenie komfortu i bezpieczeństwa w budynkach.

Zobacz: Folder o firmie Smay

W oddanym w 2008 roku zakładzie produkcyjnym o powierzchni 6000 m2 wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia tworzymy produkty o najwyższych standardach. Jako jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce posiada własne biuro projektowe, konstrukcyjne, dział badań i rozwoju z profesjonalnym laboratorium badawczym oraz dział obliczeń CFD. Wszystkie procesy są kierowane i nadzorowane przez wysokowykwalifikowane, posiadające wieloletnie doświadczenie służby inżynieryjno-techniczne.

Jakość oferowanych przez firmę SMAY wyrobów poparta jest wieloma aprobatami i atestami technicznymi oraz higienicznymi a także licznymi opracowaniami jednostek naukowo-badawczych. Dzięki temu oferowane produkty są wybierane i instalowane w wielu prestiżowych obiektach począwszy od hoteli poprzez centra handlowe, szpitale, wysokiej klasy biurowce oraz w budynkach przemysłowych. O rosnącej pozycji firmy świadczą także liczne nagrody otrzymywane przez firmę, jak i oferowane produkty.

W swojej działalności firma SMAY koncentruje się na:

- systemach wentylacji pożarowej;
- systemach nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru;
- systemach regulacji powietrza;
- systemach regulacji przepływu powietrza w laboratoriach;
- systemach dystrybucji powietrza;
- systemach wentylacji strumieniowej garaży;
- urządzeniach zakańczających instalacje wentylacyjne.

Świadczy także usługi w zakresie:

- doradztwa w procesie podejmowania decyzji dotyczącej doboru systemu wentylacji bytowej;
- doradztwa w procesie podejmowania decyzji dotyczącej doboru systemu wentylacji pożarowej;
- projektowania odpowiedniego systemu różnicowania ciśnień dla budynków o dowolnej wysokości;
- projektowania systemów wentylacji strumieniowej garaży;
- projektowania systemów regulacji przepływu powietrza w laboratoriach;
- dostarczenia nietypowych rozwiązań i systemów;
- serwisu.

Bezpieczeństwo, niezawodność działania a przede wszystkim zadowolenie Klienta jest dla Nas najważniejsze.
Od początku działalności firma stawia na rozwój swojej działalności, czego rezultatem jest wprowadzanie coraz to nowych urządzeń, rozwiązań będących odpowiedzą na zgłaszane zapotrzebowanie rynku.

Działalność edukacyjna:

Połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z praktyczną znajomością urządzeń jest najlepszą inwestycją
w przyszłych inżynierów. Mając świadomość tego firma Smay nieustannie współpracuje ze środowiskami akademickimi poprzez budowanie laboratoriów, wyposażanie laboratoriów w urządzenia, umożliwianie studentom odbywanie praktyk oraz staży, umożliwianie prowadzenia prac badawczo-naukowych czy też organizowanie
dla studentów szkoleń.

Obecnie współpracujemy z:
- Politechniką Warszawską,
- Politechniką Krakowską,
- Akademią Górniczo-Hutniczą,
- Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym,
- Politechniką Poznańską,
- Politechniką Śląską,
- Instytutem Górotworu Polskiej Akademii Nauk.

Dużym osiągnięciem firmy Smay w zakresie współpracy z uczelniami było uruchomienie w lutym 2012 roku laboratorium wentylacji pożarowej na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Laboratorium jest efektem trójstronnej współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska, firmy Plum z Białegostoku oraz firmy Smay.
[ Więcej informacji o laboratorium ]

Zapraszamy do współpracy.

 

Dane rejestrowe firmy:

Smay Sp. z o.o.

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933, KRS: 0000007764
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki - 50.000 PLN, opłacony w całości.