Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM? Zielone punkty od SMAY

Organizacja BRE Global, zajmująca się certyfikacją inwestycji pod kątem dbałości o środowisko naturalne (BREEAM), uznała budynek, który powstał w Krakowie, za najbardziej ekologiczny obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej kategorii (Design) uzyskał on ponad 90 punktów na 100 możliwych (poziom OUTSTANDING). Wynik 90,57% to najwyższa ocena w Polsce.
Przyjrzyjmy się bliżej temu budynkowi. Jakie wymogi musiał spełnić biurowiec, aby uzyskać tak wysoką ocenę?

 

V-Offices – najbardziej ekologiczny budynek w Europie Środkowo-Wschodniej

 

Zielone budownictwo nie jest już w Polsce nowością. Zmiany wprowadzane przez deweloperów wydają się jednak kropelką w morzu potrzeb. Tymczasem nawet jedna bluszczowa elewacja, ogród na dachu lub wykorzystanie ekologicznych materiałów w jednym budynku to niekiedy nawet dziesiątki mieszkań, w których milej mieszkać i które „żyją” w zgodzie z naturą.

System certyfikacji budynków został wprowadzony w latach 90. i z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Zastąpienie wczorajszych tanich rozwiązań ekologicznymi materiałami to dziś wymóg zarówno rynku, jak i klientów.

Certyfikat BREEAM to system kategoryzacji, w ramach którego obiekt może otrzymać punkty w dziesięciu kategoriach. Zarówno nowe, jak i już istniejące, modernizowane budynki oceniane są pod kątem: Zarządzania, Zdrowia i dobrego samopoczucia, Materiałów, Wody, Transportu, Energii, Odpadów, Wykorzystania terenu i ekologii oraz Zanieczyszczenia i Innowacji. O taką certyfikację walczą nowoczesne budynki w Polsce.

Projekt budynku  V-Offices zakładał maksymalne zmniejszenie niekorzystnego wpływu smogu. Projektanci zadbali o to, aby w obiekcie znalazła się nie tylko skuteczna wentylacja sprzyjająca środowisku, ale również wiele innych rozwiązań, takich jak energooszczędne systemy (windy, oświetlenie i izolacje), stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stojaki na rowery oraz wykończenia pozbawione formaldehydów i lotnych związków organicznych. Dodatkowo inwestor zwrócił uwagę na ochronę i wzbogacenie roślinności lokalnej. Cele tych działań to ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz realizacja założeń zrównoważonego rozwoju.

Czy wentylacja pożarowa może być ekologiczna?

 

Do inwestycji V-Offices SMAY dostarczył system różnicowania ciśnienia SAFETY WAY® zabezpieczający pionową drogę ewakuacyjną z garażu. Wentylacja pożarowa w tym obiekcie nie pełniła jedynie funkcji ochronnej i bezpiecznej ewakuacji. Tym razem system pomógł uzyskać inwestycji certyfikat BREEAM i udowodnił, że wentylacja pożarowa może być ekologiczna.

System ma ECOKARTĘ, która potwierdza, że zastosowanie jednostek napowietrzających typu iSWAY może się przyczynić do spełnienia wymagań certyfikacji BREEAM w zakresie kredytu MAT 1 – „Wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko”, a także do uzyskania punktów w kategorii ENE 09 – „Drying space” oraz w zakresie jakości we wnętrzach: HEA 02 – „Planowanie jakości powietrza we wnętrzach i wentylacji” i HEA 05 – „Wentylacja”. Ponadto produkt może wpłynąć na zdobycie punktów w procesie certyfikacji LEED: w kategorii EAp2 – „Minimum Energy performance” oraz w kategorii IEQ.

Zdjęcie: v-offices.pl

Od samego początku etapu projektowego firma SMAY aktywnie wspierała działania projektantów obiektu, którzy musieli wybrać niezawodny system zapobiegający zadymieniu w pionowej drodze ewakuacyjnej z przestrzeni garażu na zewnątrz budynku. Zastosowano system A według PN-EN 12101-6. Zakłada on:

  • otwarte drzwi na kondygnacji, na której wykryto pożar;
  • kryterium prędkości 0,75 m/s na jednych otwartych drzwiach;
  • +50 Pa w przestrzeni klatki schodowej przy zamkniętych wszystkich drzwiach.

Projektanci dostali pakiet niezbędnej dokumentacji dostosowanej do potrzeb obiektu: szczegółowy schemat systemu nadciśnienia w klatce schodowej, obliczenia oraz kompletny spis urządzeń i schemat automatyki.

Na etapie zamówienia wykonawca systemu otrzymał od nas wsparcie techniczne dotyczące lokalizacji urządzeń, sposobu montażu oraz instalacji elektrycznej i systemów automatycznych. Po wykonaniu podłączeń nasi inżynierowie budowy oraz automatycy przyjadą do obiektu, by skalibrować cały system SAFETY WAY® zgodnie z normą oraz założeniami projektowymi.

Rysunek 1. Schemat systemu różnicowania ciśnień pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku V-Offices

W garażu obiektu zastosowano system jednostrefowych stalowych kanałów oddymiających SDS sklasyfikowanych według kryteriów normy PN-EN 13501-4+A1:2010 w klasie E600120 (ho) S1500single odporności ogniowej oraz jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia.

Od samego początku inwestycji projektant obiektu mógł liczyć na wsparcie techniczne w kwestiach rozmieszczenia kanałów oddymiających oraz kompensacji wydłużeń termicznych. Wykonawca ustalił z nami wszystkie szczegóły montażu kanałów z kratkami oddymiającymi oraz klapami wentylacji pożarowej. Przed realizacją zamówienia przygotowaliśmy szczegółową specyfikację systemu (wraz z wielkością ramek montażowych i długością uszczelek), która została przesłana do inwestora.

Certyfikacja BREEAM przyznana inwestycji to dowód na to, że nawet niewielkie zmiany w doborze systemów i materiałów mogą znacznie podnieść jakość życia mieszkańców oraz być zgodne z prawami natury. Środowisko, w którym żyjemy, to również budynki. Przykład V-Offices potwierdza, że warto inwestować w nowe ekologiczne rozwiązania, których koszty mogą się zwrócić w przyszłości

Safety Way: innowacyjny system różnicowania ciśnień – drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ognia – najwyższy stopień ochrony
System różnicowania ciśnień Safety Way to rozwiązanie dla budynków wielokondygnacyjnych:
  • iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
  • wykorzystanie innowacyjnego algorytmu predykcyjnego,
  • wytrzymały nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych system Anty Frost,
  • 24-godzinny autotest sprawdzający wszystkie podzespoły,
  • automatyczna adaptacja do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu,
  • komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu i stały monitoring wszystkich jego elementów (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.),
  • stały pomiar P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia.
Pobierz wydanie przewodnia “System różnicowania ciśnień”
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.