Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

„Wall” czy „duct” – oto jest pytanie. Jak sklasyfikować klapę wentylacji pożarowej KWP-P-E montowaną w przegrodzie?

Montaż klap przeciwpożarowych - 5

Profil działalności firmy SMAY to nie tylko produkcja i sprzedaż, lecz również szeroko rozumiane wsparcie techniczne projektantów, architektów czy firm instalacyjnych. Wspólnie z naszymi partnerami przeprowadzamy analizy techniczne projektów lub instalacji oddymiania. W takich sytuacjach często przekonujemy się, jak trudne do zinterpretowania są zapisy o klasyfikacji klap wentylacji pożarowej.

Najczęściej dyskutujemy o poprawności stwierdzenia:

„Ponieważ montaż klapy odbywa się w ścianie murowanej, to właściwą klasyfikacją jest »w« (wall)”.

W rzeczywistości klapy odcinające w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu mogą być montowane w takiej samej przegrodzie, lecz podlegać pod jedną z dwóch klasyfikacji:
• w/na kanale – „d”,
• w przegrodzie – „w”.

Klapa wentylacji pożarowej – montaż

Zgodnie z wymaganiami normy badawczej PN-EN 1366-10 o tym, jaką klasyfikację wybrać dla klapy odcinającej zainstalowanej w konkretnym miejscu, decyduje funkcja, jaką ma pełnić klapa (np. izolacyjność, wartości podciśnienia, montaż pionowo/poziomo), a nie sam fakt montażu w ścianie.

W odpowiedzi na Państwa sugestie poniżej przedstawiamy dwa schematy, które obrazują montaż instalacji oddymiającej w budynku. W obydwu przypadkach klapy KWP-P są montowane w ścianie murowanej. Pomimo tego w pierwszym przypadku mamy do czynienia z klasyfikacją „d” („duct”), natomiast w drugim przypadku z klasyfikacją „w” („wall”).

klapa-wentylacji-pożarowej
klapa-wentylacji-pożarowej

Klapy KWP-P-E, które zostały przedstawione na schematach, należy – zależnie od warunków – przyporządkować do następujących klasyfikacji:

klapa-wentylacji-pożarowej

Poniżej przedstawiamy propozycje montażu klap KWP-P zgodnie z ustaloną klasyfikacją.

klapa-wentylacji-pożarowej
klapa-wentylacji-pożarowej
klapa-wentylacji-pożarowej

Autor

Rafał Polichnowski

Z-ca Dyrektora Handlowego Region Południe