Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Systemy oddymiania klatek schodowych

Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC

Skuteczne i efektywne oddymianie klatek schodowych

Systemy ZODIC to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych. Zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych. Systemy powstały w oparciu o badania prowadzone w warunkach rzeczywistych pożarów (projekt „Bezpieczna ewakuacja”, www.bezpiecznaewakuacja.pl).

Podstawowe funkcje systemu ZODIC w budynku

 • wykrycie i sygnalizacja pożaru (automatyczna),
 • oddymianie klatki schodowej (automatyczna),
 • wentylacja bytowa – przewietrzania klatki schodowej (opcjonalna, manualna).

Korzyści z zastosowania systemów ZODIC

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi poprzez wyższy standard zabezpieczenia budynku,
 • złagodzenie warunków dla inwestycji poprzez możliwość wydłużenia dojść ewakuacyjnych w budynku (ZODIC to samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu),
 • alternatywa dla droższych systemów zapobiegających zadymieniu klatek schodowych (tzw. systemów nadciśnieniowych).

Certyfikaty i aprobaty techniczne:

Zestawy odprowadzania dymu i ciepła ZODIC mają odpowiednie aprobaty techniczne CNBOP-PIB oraz certyfikaty.

Systemy spełniają wymagania Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (§ 270 ust. 1 i 2, Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) stawiane systemom oddymiania:

 • klatka schodowa wolna od dymu poniżej kondygnacji objętej pożarem oraz szybkie usunięcie dymu, po odcięciu jego napływu,
 • zapewniona właściwa kompensacja poprzez stały dopływ powietrza zewnętrznego.

Przeznaczenie:

Systemy ZODIC przeznaczone są do klatek schodowych budynków niskich (N) i średniowysokich (SW) oraz pod pewnymi warunkami również budynków wysokich (W), a także mogą obsługiwać inne przestrzenie (np. szyby windowe), w których przepisy krajowe wymagają lub dopuszczają możliwość zastosowania systemów oddymiania.

Dodatkowe informacje:

 • ZODIC-M z układem nawiewnym adaptowalnym do pracy w zmiennych warunkach (wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza);
 • kompletność systemu (zawiera wszystkie niezbędne elementy zabezpieczające klatkę schodową);
 • mniejsza podatność na czynniki zewnętrzne (wiatr);
 • automatyczne sterowanie urządzeniami wschodzącymi w skład systemu oraz możliwość sterowania innymi elementami instalacji (np. oddymianiem szybów windowych, napowietrzaniem przedsionków pożarowych itp.);
 • możliwość współpracy z innymi systemami zabezpieczającymi budynek (np. SSP);
 • praktyczny algorytm obliczeniowy oraz wsparcie techniczne dla projektantów

Charakterystyka ogólna systemu grawitacyjnego ZODIC-G:

 • odprowadzenie dymu z klatki schodowej poprzez wykorzystanie naturalnego przepływu powietrza, wywołanego ciągiem kominowym i stratyfikacją termiczną dymu podczas pożaru,
 • klapa dymowa SCD-1 jako element oddymiający zlokalizowana w stropie klatki schodowej,
 • kompensacja powietrza poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejściowych do klatki lub za pomocą czerpni ściennej CDH.

Charakterystyka ogólna systemu wspomaganego nawiewem mechanicznym ZODIC-M:

 • odprowadzenie dymu poprzez wymuszony mechanicznie przepływ powietrza przez klatkę schodową,
 • klapa dymowa SCD-1-L lub wyrzutnia ścienna CDH-F-L jako element oddymiający (urządzenia z listwami pomiarowymi),
 • kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej części (wentylatory AFC lub zespoły nawiewne ZNZ ze zmiennym wydatkiem powietrza),
 • ograniczony wpływ naturalnych zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu na efektywność oddymiania klatki (z uwagi na zastosowanie nawiewu mechanicznego).