Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Byliśmy na Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack! Sprawdź relację z wydarzenia.

W dniach 23-24 października 2019 roku, w Hotelu Windsor w Jachrance, odbyła się już VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. W ciągu dwóch dni przeprowadziliśmy dla Państwa aż trzy prelekcje i sesje warsztatowe.

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem potwierdza sensowność, a nawet konieczność, organizacji częstszych spotkań merytorycznych w branży systemów bezpieczeństwa.

Podczas dwóch dni wykładów merytorycznych, paneli dyskusyjnych oraz pokazów zadziałania urządzeń uczestnicy wydarzenia zapoznali się z aktualnymi zmianami prawnymi, wytycznymi, normami i najlepszymi praktykami w zakresie procesów oceny zagrożeń, tworzenia koncepcji, projektowania, realizacji i eksploatacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego, technicznego i fizycznego. Studia przypadków oparte na pokazach zadziałania urządzeń były na bieżąco komentowane przez specjalistów branżowych.
Praktyki i możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań oceniali uznani na rynku eksperci. Podczas tej edycji wydarzenia po raz pierwszy podjęto próbę sformułowania standardu oceny jakości wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na ocenę skuteczności stosowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych i ich wpływu na skuteczność bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.

Tematy prelekcji SMAY:
• Scenariusz uruchomienia rewersyjnego układu nadciśnieniowego w ewakuacyjnej klatce schodowej budynku wysokościowego. Ustalenie kierunku pracy układu rewersyjnego w zależności od różnicy temperatur wewnętrznej i zewnętrznej.
• Automatyka sterująca i zasilająca w systemach wentylacji pożarowej oddymiającej stosowanej jako wspieranie ewakuacji w obiektach typu: garaże podziemne, obiekty wielkokubaturowe, klatki schodowe. Aspekty formalno-prawne, typy i rodzaje, zasada i sposób działania.
• Automatyka sterująca i zasilająca w systemach zapobiegania przed zadymieniem w ewakuacyjnych klatkach schodowych budynków średniowysokich, wysokich i wysokościowych. Aspekty formalno-prawne, typy i rodzaje, zasada i sposób działania.

Sprawdź aktualności SMAY
Sprawdź relację z wydarzenia

 

Wyrażam zgodę na komunikację drogą elektroniczna na adres e-mail podany w formularzu. Zapoznałem się z treścią polityki prywatności.

FreshMail.pl
 

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data in order to send commercial and consultancy information. I acknowledge that providing personal information is voluntary. I have been informed that I have the right to access my personal data update and correct data, temporarily or permanently cease processing the data or delete data. The administrator of personal data is the SMAY group which consists of the following entities: Smay Sp. z o.o., PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj, with its registered office at 32-587 Kraków, Poland, ul. Cieplownicza 29. I have acknowledged the contents of the privacy policy.

FreshMail.pl