Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Polityka jakości

W SMAY stawiamy na jakość

Celem działań podejmowanych przez Grupę SMAY jest zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, które przynoszą naszym Klientom pełną satysfakcję. W tym celu realizujemy politykę jakości, stosując System Zarządzania Jakością. Specjalna dokumentacja związana z tym systemem obejmuje wiele dokumentów szczegółowo określających naszą politykę jakości, m.in. Księgę Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, procedury, instrukcje, wytyczne i polecenia. Zasady opisane w tych materiałach dotyczą wszelkich działań związanych z produkcją wyrobów na podstawie prowadzonych ocen zgodności. System zakłada pełną dokumentację i kontrolę procesów produkcji i dostaw oraz gwarantuje jednolitą interpretację, co pozwala nam wytwarzać produkty o wymaganych cechach i wpływa na efektywność systemu kontroli.

SMAY to solidny i godny zaufania partner w biznesie

Procesy w naszej firmie są regularnie badane przez niezależne instytucje polskie i zagraniczne, a wyniki tych audytów potwierdzają skuteczność i ciągły rozwój naszego systemu zarządzania jakością.

Polityka jakości w Grupie SMAY realizujemy poprzez

  • ścisłą współpracę z Klientem, pozwalającą na bieżące rozpoznanie problemów i potrzeb oraz pozyskanie opinii na temat satysfakcji z dostarczonych wyrobów, systemów i usług;
  • stosowanie nowoczesnych technologii (urządzeń i materiałów) pozwalających na produkowanie systemów wysokiej jakości;
  • ciągły rozwój produktów, które już znajdują się w naszym portfolio, oraz wdrażanie nowych rozwiązań, zapewniających jeszcze większe możliwości i wyższą jakość działania;
  • współpracę z dostawcami, którzy także wdrożyli systemy kontroli i spełniają określone normy co do jakości;
  • systematyczne doskonalenie systemu, by umożliwić stosowanie efektywniejszych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

Wszystkie procesy są kierowane i nadzorowane przez wysoko-wykwalifikowane, posiadające wieloletnie doświadczenie służby inżynieryjno-techniczne.

Produkty firmy SMAY spełniają wymagania m.in. (europejskich) norm zharmonizowanych oraz wymagań technicznych, co jest poparte stosownymi certyfikatami:

  • Certyfikaty stałości właściwości użytkowych – zgodność z normami: EN 54-4:1997 + AC:1999+A1:2002+A2:2006, EN 15650:2010, EN 12101-3:2002+AC 2005, EN 12101-7:2011, 12101-8:2011, EN 12101-10:2005+AC:2007
  • Certyfikaty zgodności – potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych

Jakość oferowanych przez firmę SMAY wyrobów poparta jest wieloma aprobatami technicznymi i atestami higienicznymi, a także licznymi opracowaniami jednostek naukowo-badawczych. Współpracujemy z takimi jednostkami jak CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej- Państwowy Instytut Badawczy, ITB – Instytut Techniki Budowlanej, ASHRAE, REVHA, Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN), Instytutem Aerodynamiki Przemysłowej AACHEN (I.F.I.), Laboratorium Badawczym FIRES s.r.o., Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie.

Wyrażam zgodę na komunikację drogą elektroniczna na adres e-mail podany w formularzu. Zapoznałem się z treścią polityki prywatności.

FreshMail.pl
 

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data in order to send commercial and consultancy information. I acknowledge that providing personal information is voluntary. I have been informed that I have the right to access my personal data update and correct data, temporarily or permanently cease processing the data or delete data. The administrator of personal data is the SMAY group which consists of the following entities: Smay Sp. z o.o., PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj, with its registered office at 32-587 Kraków, Poland, ul. Cieplownicza 29. I have acknowledged the contents of the privacy policy.

FreshMail.pl