Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej

W dniu 14 lutego br. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w gronie zaproszonych gości miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej. Otwarcie laboratorium swoją obecnością uświetnili m.in. prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. Jan Szmidt – dziekan Wydziału Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prezesi firm PLUM i SMAY: Maciej Szumski z małżonką Dorotą Szumską oraz Marek Maj.

Laboratorium Wentylacji Pożarowej powstało dzięki trójstronnej współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska oraz dwóch polskich firm PLUM Sp. z o.o. i SMAY Sp. z o.o. W ramach wspólnego projektu firmy sponsorskie sfinansowały gruntowny remont nowego pomieszczenia laboratorium oraz sali dydaktycznej, a przede wszystkim zapewniły wyposażenie techniczne i pomiarowe stanowiska badawczego. O wysokich walorach naukowych i dydaktycznych powstałego laboratorium decyduje wyposażenie go m.in. w nowoczesne jednostki napowietrzania pożarowego sterowane najnowszej generacji automatyką sterującą opartą o algorytmy predykcyjne, bogaty system monitoringu stanu budynku, zbierania i archiwizacji danych oraz szereg innych urządzeń pomiarowych.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez obu dziekanów i prezesów firm sponsorskich, dr inż. Grzegorz Kubicki w krótkiej prelekcji wprowadzającej przedstawił idę powstania Laboratorium Wentylacji Pożarowej, omówił zasadę funkcjonowania zainstalowanych urządzeń oraz zasady praktycznej realizacji systemów zapobiegania zadymieniu. W wystąpieniu nakreślone zostały również podstawowe cele funkcjonowania stanowiska badawczego:

  • cel naukowy – nowe stanowisko badawcze dzięki bogatemu wyposażeniu technicznemu posiada znaczny potencjał naukowy i może stanowić bardzo przydatne narzędzie m.in. dla lepszego poznania i naukowego opisu zjawisk hydraulicznych pojawiających się podczas napowietrzania pożarowego w budynkach wielokondygnacyjnych;
  • cel dydaktyczny – unikalna możliwość przekazania studentom studiów dziennych, niestacjonarnych i podyplomowych podczas zajęć laboratoryjnych praktycznej wiedzy o zasadach funkcjonowania coraz bardziej popularnych systemów wentylacji pożarowej. W czasie takich zajęć ich uczestnicy będą mogli osobiście “dotknąć” problemów stabilizacji ciśnienia, ukierunkowanych przepływów, siły parcia hydrostatycznego i przekonać się jakie możliwości praktyczne daje stosowanej najnowszych osiągnięć automatyki przemysłowej;
  • cel propagandowy – propagowanie wiedzy na temat warunków skutecznego działania systemów różnicowania ciśnienia podczas programu szkoleń i pokazów dla przedstawicieli różnych środowisk związanych z procesem inwestycyjnym i ochroną p.poż (m.in. architektów, projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych przedstawiciele PSP itd.).

Na zakończenie uruchomiono zainstalowane urządzenia oraz zademonstrowano działanie systemu napowietrzania a także możliwości układu sterującego.

Podczas dalszej części uroczystości otwarcia laboratorium, przy symbolicznej lampce szampana, strony biorące udział w realizacji przedsięwzięcia zgodnie podkreśliły rosnące znaczenie partnerskiej współpracy środowiska akademickiego oraz biznesowego w procesie kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej. Ponadto podkreślono, że rzeczywistość współczesnego świata wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z przemysłem, ponieważ tylko połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z praktyczną znajomością najnowszych urządzeń oferowanych na rynku stanowić może gwarancję sukcesu.

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością Laboratorium Wentylacji Pożarowej będą mogły się z nim zapoznać podczas cyklu jednodniowych szkoleń organizowanych przez firmę Plum i Smay we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska. Pierwsze szkolenie zaplanowane jest na 15 marca. Szczegóły dotyczące szkoleń niebawem pojawią się na stronach internetowych obu firm.

Zobacz wywiad: Cele powstania Laboratorium Wentylacji Pożarowej – dr inż. Grzegorz Kubicki

Zobacz wywiad: Program działania Laboratorium Wentylacji Pożarowej – dr inż. Grzegorz Kubicki