Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

SMAY członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

SMAY angażuje się w działalność Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Będąc aktywnym członkiem stowarzyszenia, stawia nie tylko na edukację i rozwój. Członkostwo SMAY w PZITS to współpraca, dbałość o należyte wykorzystanie potencjału specjalistów branżowych oraz wzajemne wsparcie.

Rozwój, zaangażowanie i współpraca w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych kontynuuje tradycję wielu pokoleń inżynierów i techników, których początkowo skupiało powstałe w 1919 roku Zrzeszenie Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej, przechodząc liczne przeobrażenia. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych to niezależna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa; wodociągów i kanalizacji; technologii wody i ścieków; ogrzewnictwa; ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji; oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami; balneotechniki; pralnictwa; techniki sanitarnej wsi; ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni Ziemi; urbanistyki podziemnej, a także dziedzin pokrewnych.

Technika i myśl techniczna inżynierii sanitarnej

By popularyzować swoje cele, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje liczne kongresy, konferencje, szkolenia i seminaria. Oprócz osobistych spotkań z inżynierami prowadzi działalność wydawniczą, opracowuje raporty, podnosi kwalifikacje inżynierów oraz publikuje informacje naukowo-techniczne i patentowe.

SMAY wspiera inżynierów i techników sanitarnych: szerzy wiedzę, realizując swoją misję edukacyjną, oraz popiera ekologiczne rozwiązania projektowe i budowlane. Dołączając do organizacji i stowarzyszeń takich jak PZITS, kładzie szczególny nacisk na rozwój oraz propagowanie ekologii i zrównoważonego budownictwa.

Wyrażam zgodę na komunikację drogą elektroniczna na adres e-mail podany w formularzu. Zapoznałem się z treścią polityki prywatności.

FreshMail.pl
 

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data in order to send commercial and consultancy information. I acknowledge that providing personal information is voluntary. I have been informed that I have the right to access my personal data update and correct data, temporarily or permanently cease processing the data or delete data. The administrator of personal data is the SMAY group which consists of the following entities: Smay Sp. z o.o., PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj, with its registered office at 32-587 Kraków, Poland, ul. Cieplownicza 29. I have acknowledged the contents of the privacy policy.

FreshMail.pl