Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Miau, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o KOT-ach

przewody wentylacyjne

1 stycznia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów rozporządzenie to wprowadziło zmiany dopasowujące wymagania krajowe do zasad europejskich, związanych z oznakowaniem CE. Dla producentów wyrobów i urządzeń wentylacyjnych najistotniejsze jest jednak to, że zgodnie z tym rozporządzeniem, oprócz wyrobów wentylacji pożarowej, które w większości już wcześniej były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B, do wyrobów budowlanych zalicza się teraz także większość produktów stosowanych w wentylacji bytowej. Oznacza to nowe wymagania i obowiązki dla producentów. Nowe rozporządzenie wprowadziło również nowy dokument w ramach krajowej specyfikacji technicznej. Nie ma już aprobat technicznych. Teraz w ich miejsce wprowadzone zostały Krajowe Oceny Techniczne (KOT). Jeżeli konkretny wyrób nie jest objęty obowiązującą (czyli taką, która nie ma statusu wycofanej) Polską Normą, to właśnie Krajowe Oceny Techniczne stanowią specyfikację techniczną konieczną do wystawienia krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych (gdy jest wymagany) oraz krajowej deklaracji właściwości użytkowych (zawsze).

 

Ciągły rozwój naszej firmy i wdrażanie nowych produktów sprawiły, że dziś, oprócz kilkunastu produktów certyfikowanych na zgodność z normami zharmonizowanymi i posiadających oznakowanie CE, firma SMAY oferuje bardzo szeroki zakres produktów wentylacji pożarowej i bytowej, których wprowadzanie na rynek wymaga znakowania znakiem budowlanym B. Dla wyrobów tych w zdecydowanej większości przypadków nie ma polskiej normy niemającej statusu normy wycofanej, więc dokumentem odniesienia do wystawiania odpowiednich krajowych certyfikatów i deklaracją są Krajowe Oceny Techniczne.

 

Bardzo intensywny pod względem nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla naszej firmy 2016 rok sprawił, że pierwsze Krajowe Oceny Techniczne, jakie stały się naszym celem, dotyczyły produktów, dla których ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych prowadzona jest według tzw. krajowego systemu 1. Firma przeprowadziła więc wiele wymagających, a czasem nawet dość spektakularnych badań w laboratoriach akredytowanych oraz z udziałem przedstawicieli jednostki akredytowanej i, bazując na uzyskanych rezultatach oraz wcześniejszych doświadczeniach z posiadanymi aprobatami technicznymi, uzyskała Krajowe Oceny Techniczne na dwa urządzenia.

 

Są to:
  • centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu ŁOŚ,
  • przepustnica do napływu powietrza kompensacyjnego w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – czerpnia ścienna CDH.

 

Drugą grupą produktów, dla których firma pozyska Krajowe Oceny Techniczne, są wyroby wentylacji bytowej. Zgodnie z rozporządzeniem ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych dla tych produktów prowadzona jest w krajowym systemie 4, a w pojedynczych przypadkach – w systemie 3. W systemie 4 nie ma krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych. Producent wystawia tylko (na bazie m.in. Krajowej Oceny Technicznej) krajową deklarację właściwości użytkowych. SMAY, podobnie jak pozostali producenci, jest zobligowana do przeprowadzenia licznych badań, obliczeń, symulacji i analiz. Musi przy tym pogodzić własne zamierzenia w tym zakresie z oczekiwaniami jednostki wystawiającej Krajowe Oceny Techniczne.

 

Z uwagi na stosunkowo ograniczony czas obowiązywania tzw. okresu przejściowego oraz bardzo szeroki zakres oferty produktowej firmy jest to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, techniczne, jak i finansowe. Rozpoczęliśmy już prace z tym związane, przygotowaliśmy i do pewnego stopnia uzgodniliśmy plan badań, które będą prowadzone częściowo we własnym laboratorium, a częściowo na stanowiskach badawczych w uznanych instytutach i uczelniach. Po uzupełnieniu badań analizami i symulacjami prowadzonymi przez własny Dział B+R oraz ekspertów zewnętrznych, planujemy do końca roku uzyskać osiem Krajowych Ocen Technicznych dla kilkunastu grup produktowych, a następnie wystawić odpowiednie krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby znakiem budowlanym B. Sporo? Lubimy wyzwania! Tym bardziej, że nie tylko spełniamy dzięki temu wymagania prawne, ale także potwierdzamy wysoką jakość i skuteczność oferowanych wyrobów.

Wyrażam zgodę na komunikację drogą elektroniczna na adres e-mail podany w formularzu. Zapoznałem się z treścią polityki prywatności.

FreshMail.pl
 

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data in order to send commercial and consultancy information. I acknowledge that providing personal information is voluntary. I have been informed that I have the right to access my personal data update and correct data, temporarily or permanently cease processing the data or delete data. The administrator of personal data is the SMAY group which consists of the following entities: Smay Sp. z o.o., PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj, with its registered office at 32-587 Kraków, Poland, ul. Cieplownicza 29. I have acknowledged the contents of the privacy policy.

FreshMail.pl