Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Przewodnik “Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC firmy SMAY” stanowi kompendium wiedzy dla projektanta na temat oddymiania klatek schodowych oraz przedstawia sposoby ich oddymiania w różnych obiektach. Publikacja została przygotowana w oparciu o nowe wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 oraz wielomiesięczny projekt badawczy naukowców i ekspertów z dziedziny wentylacji pożarowej pt. „Bezpieczna ewakuacja”.

W przewodniku znaleźć można:

 • sposoby projektowania oddymiania grawitacyjnego ZODIC–G
 • sposoby projektowania oddymiania wspomagane nawiewem mechanicznym ZODIC–M
 • zarys teoretyczny i praktyczne algorytmy obliczeniowe
 • przykłady projektowe i wskazówki do projektowania

Rozwiązania techniczne oraz metodyka projektowa powstała na podstawie analizy zjawisk fizycznych zaobserwowanych podczas badań obejmujących 6 rzeczywistych pożarów oraz 80 prób dymowych przeprowadzanych w obiekcie doświadczalnym w Sosnowcu. Badania uzupełniono o liczne analizy numeryczne CFD, które pozwoliły na odzwierciedlenie warunków rzeczywistych panujących na klatkach

Pobierz przewodnik

Systemy ZODIC SMAY to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych. Zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.

Systemy powstały w oparciu o badania prowadzone w warunkach rzeczywistych pożarów (projekt „Bezpieczna ewakuacja”, – 6 pożarów rzeczywistych, 80 prób dymowych, kilkadziesiąt symulacji CFD).

To pierwsze certyfikowane systemy spełniające nowe wytyczne CNBOP-PIB w zakresie oddymiania klatek schodowych.

Podstawowe funkcje systemu ZODIC w budynku

 • wykrycie i sygnalizacja pożaru (automatyczna),
 • oddymianie klatki schodowej (automatyczna),
 • wentylacja bytowa – przewietrzania klatki schodowej (opcjonalna, manualna).
Dowiedz się więcej

Korzyści z zastosowania systemów ZODIC

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi poprzez wyższy standard zabezpieczenia budynku,
 • złagodzenie warunków dla inwestycji poprzez możliwość wydłużenia dojść ewakuacyjnych w budynku (ZODIC to samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu),
 • alternatywa dla droższych systemów zapobiegających zadymieniu klatek schodowych (tzw. systemów nadciśnieniowych).

Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC

Przewodnik “Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC firmy SMAY” stanowi kompendium wiedzy dla projektanta na temat oddymiania klatek schodowych oraz przedstawia sposoby ich oddymiania w różnych obiektach. Publikacja została przygotowana w oparciu o nowe wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 oraz wielomiesięczny projekt badawczy naukowców i ekspertów z dziedziny wentylacji pożarowej pt. „Bezpieczna ewakuacja”.

W przewodniku znaleźć można:

 • sposoby projektowania oddymiania grawitacyjnego ZODIC–G
 • sposoby projektowania oddymiania wspomagane nawiewem mechanicznym ZODIC–M
 • zarys teoretyczny i praktyczne algorytmy obliczeniowe
 • przykłady projektowe i wskazówki do projektowania

Rozwiązania techniczne oraz metodyka projektowa powstała na podstawie analizy zjawisk fizycznych zaobserwowanych podczas badań obejmujących 6 rzeczywistych pożarów oraz 80 prób dymowych przeprowadzanych w obiekcie doświadczalnym w Sosnowcu. Badania uzupełniono o liczne analizy numeryczne CFD, które pozwoliły na odzwierciedlenie warunków rzeczywistych panujących na klatkach

Pobierz przewodnik

Systemy ZODIC SMAY to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych. Zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.

Systemy powstały w oparciu o badania prowadzone w warunkach rzeczywistych pożarów (projekt „Bezpieczna ewakuacja”, – 6 pożarów rzeczywistych, 80 prób dymowych, kilkadziesiąt symulacji CFD).

To pierwsze certyfikowane systemy spełniające nowe wytyczne CNBOP-PIB w zakresie oddymiania klatek schodowych.

Podstawowe funkcje systemu ZODIC w budynku

 • wykrycie i sygnalizacja pożaru (automatyczna),
 • oddymianie klatki schodowej (automatyczna),
 • wentylacja bytowa – przewietrzania klatki schodowej (opcjonalna, manualna).
Dowiedz się więcej

Korzyści z zastosowania systemów ZODIC

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi poprzez wyższy standard zabezpieczenia budynku,
 • złagodzenie warunków dla inwestycji poprzez możliwość wydłużenia dojść ewakuacyjnych w budynku (ZODIC to samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu),
 • alternatywa dla droższych systemów zapobiegających zadymieniu klatek schodowych (tzw. systemów nadciśnieniowych).