Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

CENTRUM BIUROWE VINCI Kraków

CENTRUM BIUROWE VINCI

Kraków

Energooszczędne instalacje wentylacji ogólnej

To czternastokondygnacyjny biurowiec, którego nowoczesność przejawia się nie tylko w architekturze i zastosowanych systemach telekomunikacyjnych oraz systemach monitoringu, ale również w ultranowoczesnych zabezpieczeniach na wypadek pożaru oraz efektywnych i energooszczędnych instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnej. Odpowiednio skonstruowane klapy wentylacji pożarowej, przepustnice regulacyjne, kratki, tłumiki oraz prefabrykaty do instalacji wentylacji podnoszą jakość powietrza wentylacyjnego, zapewniają oszczędność energii, a w związku z tym niższe koszty inwestycji.
Dokonano montażu, programowania i rozruchu systemów różnicowania ciśnień oraz urządzeń oddymiających, a także wykonano próby odbiorowe.
Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, ciepła i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu pożaru i odcięcia części strefy objętej pożarem od pozostałej części budynku, zastosowano specjalnie skonstruowane klapy przeciwpożarowe, pierwsze na rynku klaporegulatory KTM-ME-VAV zwane DaVinci. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu pomiarowo-regulacyjnego, klaporegulator ma pełną funkcjonalność regulatora VAV, dzięki czemu podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji przepływu powietrza. Potrafi reagować na zmiany obciążenia w poszczególnych strefach, co sprawia, że jest niezwykle elastyczny i ma duże możliwości adaptacyjne związane z ewentualną rozbudową/przebudową obsługiwanego budynku. W zakresie zabezpieczeń przed zadymieniem wszystkich dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru oraz szybu dźwigu dla ekip ratowniczych zastosowano autorską metodę różnicowania ciśnień SAFETY WAY® zgodną z normą PN-EN 12101-6.

Zastosowane systemy

Safety Way – system różnicowania ciśnienia
Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu.

Użyte produkty