Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

CENTRUM HANDLOWE OGRODY ELBLĄG Elbląg

CENTRUM HANDLOWE OGRODY ELBLĄG

Elbląg

Niezawodna dynamika usuwania dymu i zanieczyszczeń

Pierwszy i najnowocześniejszy w regionie pasaż handlowy skupiający pod jednym dachem duży hipermarket, galerię sklepów, kino i części restauracyjne. W trakcie ewakuacji i działań ratowniczo-gaśniczych towarzysząca ludziom panika często jest przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków. Dlatego w przypadku pożaru korytarze (poziome drogi ewakuacji) i klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz) powinny zapewnić wystarczającą widoczność. Odpowiednio opracowany oraz zarządzany system wentylacyjny SMAY oprócz tego, że zapewnia obieg powietrza o określonej intensywności, to również gwarantuje sukcesywne usuwanie dymu, ciepła i toksycznych gazów z pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych.
Niezawodna dynamika usuwania dymu i zanieczyszczeń. Układ architektury wewnętrznej obiektu i stan jego wyposażenia technicznego oraz pewność oddymiania dróg ewakuacyjnych
w czasie pożaru to czynniki, które zadecydowały o wyborze systemu SAFETY WAY® – skutecznie oddymiającego pionowe drogi ewakuacji w galerii. System oddymiania w zależności od lokalizacji
pożaru w danej strefie detekcji dymu obsługiwany jest przez szachty wentylacyjne, w których (zależnie od poziomu) przeprowadzono bardzo skomplikowany montaż oraz zawieszenie wentylatorów.
System składa się z jednostek napowietrzających iSWAY®.
Po wykryciu przez system alarmu pożarowego pracą wentylatorów steruje odpowiednio skonfigurowana automatyka. Strefę garaży podziemnych wyposażono w system SAFETY CARPARK, który przeznaczony jest do wentylacji dużych przestrzeni garaży podziemnych, w tym tuneli. Instalację stanowią wentylatory strumieniowe zlokalizowane pod stropem w hali garażowej oraz rewersyjne wentylatory osiowe. Podczas normalnej eksploatacji systemu pełnią one funkcję wentylacji, natomiast w sytuacji pożaru przetłaczają dym i ciepło do punktów wyciągowych, aby
z niezawodną dynamiką usunąć je z zabezpieczonej przestrzeni. Poza montażem systemu w garażu do obiektu dostarczono również wentylatory osiowe w klasie F300 do oddymiania pasaży w galerii. Wentylatory zostały odpowiednio rozmieszczone, co gwarantuje ruch powietrza w całej przestrzeni garaży, dzięki czemu nie tworzą się w niej tzw. strefy martwe, w których mogłyby tworzyć się zanieczyszczenia.

Zastosowane systemy

Safety Way – system różnicowania ciśnienia
Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu.
Safety CarPark – wentylacja garaży
System Safety Carpark jest przeznaczony do wentylacji dużych przestrzeni garaży podziemnych, a także tuneli.

Użyte produkty

Connecting-to-smoke-exhaust