Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

Energooszczędne instalacje wentylacji w Centrum Biurowym Vinci Kraków

Energooszczędne instalacje wentylacji w Centrum Biurowym Vinci

Kraków

Energooszczędne instalacje wentylacji ogólnej

To czternastokondygnacyjny biurowiec, którego nowoczesność przejawia się nie tylko w architekturze i zastosowanych systemach telekomunikacyjnych oraz systemach monitoringu, ale również w ultranowoczesnych zabezpieczeniach na wypadek pożaru oraz efektywnych i energooszczędnych instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnej. Odpowiednio skonstruowane klapy wentylacji pożarowej, przepustnice regulacyjne, kratki, tłumiki oraz prefabrykaty do instalacji wentylacji podnoszą jakość powietrza wentylacyjnego, zapewniają oszczędność energii, a w związku z tym niższe koszty inwestycji.
Dokonano montażu, programowania i rozruchu systemów różnicowania ciśnień oraz urządzeń oddymiających, a także wykonano próby odbiorowe.
Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, ciepła i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu pożaru i odcięcia części strefy objętej pożarem od pozostałej części budynku, zastosowano specjalnie skonstruowane klapy przeciwpożarowe, pierwsze na rynku klaporegulatory KTM-ME-VAV zwane DaVinci. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu pomiarowo-regulacyjnego, klaporegulator ma pełną funkcjonalność regulatora VAV, dzięki czemu podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji przepływu powietrza. Potrafi reagować na zmiany obciążenia w poszczególnych strefach, co sprawia, że jest niezwykle elastyczny i ma duże możliwości adaptacyjne związane z ewentualną rozbudową/przebudową obsługiwanego budynku. W zakresie zabezpieczeń przed zadymieniem wszystkich dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru oraz szybu dźwigu dla ekip ratowniczych zastosowano autorską metodę różnicowania ciśnień SAFETY WAY® zgodną z normą PN-EN 12101-6.

Zastosowane systemy

Safety Way – system różnicowania ciśnienia
Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu.

Użyte produkty