Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

SQ Business Center Wrocław

SQ Business Center

Wrocław
SMAY chroni budynki przed zadymieniem – nasza realizacja

W budynku SQ Business Center zadbaliśmy o odpowiednie warunki dotyczące wentylacji i ochrony przeciwpożarowej, wymagającej dużej wiedzy technicznej, a także doświadczenia praktycznego. Naszym celem była ochrona przed zadymieniem i zabezpieczenie pracowników biurowca na wypadek pożaru.

System różnicowania ciśnień Safety Way zainstalowany w budynku SQ Business Center wykorzystuje nadciśnienie w przestrzeniach chronionych, takich jak klatka schodowa, przedsionek oraz windy. System nie dopuszcza do przedostania się powstających podczas pożaru produktów spalania (dymu i gazów) do wyznaczonych stref bezpiecznej ewakuacji. Zapobieganie infiltracji dymu oraz gorących gazów pożarowych w budynkach wysokościowych, takich jak SQ Business Center, zapewnia utrzymanie stanu wolnego od dymu i sprawną ewakuację ludzi z miejsc zagrożonych oraz umożliwia przeprowadzenie akcji przeciwpożarowej.

Safety Way składa się z czterech zainstalowanych urządzeń typu iSway®. W klatce schodowej wykorzystano układ podstawa-rezerwa oraz komplet klap i kratek przeciwpożarowych. Korytarze zostały wyposażone w wentylatory oddymiające, które zapewniają odpowiednią prędkość przepływu powietrza. Oprócz tego zainstalowaliśmy w korytarzach komplet klap oddymiających. System detekcji CO w garażu wykrywa zagrożenia związane z ulatnianiem się gazów. Dodatkowo w budynku umieszczono tablice ostrzegawcze oraz dwa wentylatory strumieniowe. Dzięki zastosowaniu systemu różnicowania ciśnień mamy pewność, że droga ucieczki podczas pożaru pozostanie bezpieczna.

system różnicowania ciśnień

Zdjęcia: propertydesign.pl

Inwestor: Antczak Sp z o.o.
Właściciel: SQ Business Center, Stacyjna 1, 53-613 Wrocław

Zastosowane systemy

Safety Way – system różnicowania ciśnienia
Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu.

Użyte produkty