Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

System różnicowania ciśnień w SQ Business Center Wrocław

System różnicowania ciśnień w SQ Business Center

Wrocław
SMAY chroni budynki przed zadymieniem – nasza realizacja

W budynku SQ Business Center zadbaliśmy o odpowiednie warunki dotyczące wentylacji i ochrony przeciwpożarowej, wymagającej dużej wiedzy technicznej, a także doświadczenia praktycznego. Naszym celem była ochrona przed zadymieniem i zabezpieczenie pracowników biurowca na wypadek pożaru.

System różnicowania ciśnień Safety Way zainstalowany w budynku SQ Business Center wykorzystuje nadciśnienie w przestrzeniach chronionych, takich jak klatka schodowa, przedsionek oraz windy. System nie dopuszcza do przedostania się powstających podczas pożaru produktów spalania (dymu i gazów) do wyznaczonych stref bezpiecznej ewakuacji. Zapobieganie infiltracji dymu oraz gorących gazów pożarowych w budynkach wysokościowych, takich jak SQ Business Center, zapewnia utrzymanie stanu wolnego od dymu i sprawną ewakuację ludzi z miejsc zagrożonych oraz umożliwia przeprowadzenie akcji przeciwpożarowej.

Safety Way składa się z czterech zainstalowanych urządzeń typu iSway®. W klatce schodowej wykorzystano układ podstawa-rezerwa oraz komplet klap i kratek przeciwpożarowych. Korytarze zostały wyposażone w wentylatory oddymiające, które zapewniają odpowiednią prędkość przepływu powietrza. Oprócz tego zainstalowaliśmy w korytarzach komplet klap oddymiających. System detekcji CO w garażu wykrywa zagrożenia związane z ulatnianiem się gazów. Dodatkowo w budynku umieszczono tablice ostrzegawcze oraz dwa wentylatory strumieniowe. Dzięki zastosowaniu systemu różnicowania ciśnień mamy pewność, że droga ucieczki podczas pożaru pozostanie bezpieczna.

system różnicowania ciśnień

Zdjęcia: propertydesign.pl

Inwestor: Antczak Sp z o.o.
Właściciel: SQ Business Center, Stacyjna 1, 53-613 Wrocław

Zastosowane systemy

Safety Way – system różnicowania ciśnienia
Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu.

Użyte produkty