Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

Safety Way – system różnicowania ciśnienia w Warsaw Spire Warszawa

Safety Way – system różnicowania ciśnienia w Warsaw Spire

Warszawa

Właściwe parametry komfortu w pomieszczeniach

W przypadku budynków wysokich i wysokościowych, obserwacja rynku oraz doświadczenie na przestrzeni ostatnich kilku lat wskazują, że oprócz stosowania uznanych powszechnie rozwiązań mechanicznych opartych na klapach nadmiarowo-upustowych zasadne, (a w niektórych przypadkach konieczne) jest użycie systemów aktywnych pozwalających na bardziej precyzyjny dobór parametrów pracy instalacji wentylacji pożarowej.
Przy projektowaniu systemów należy uwzględnić kompensację niekorzystnego wpływu zmian temperatury powietrza zewnętrznego oraz prędkości i kierunku wiatru. System SAFETY WAY® jest właśnie uniwersalnym rozwiązaniem, które można stosować we wszystkich budynkach bez względu na lokalne uwarunkowania techniczne.

Z powodu bardzo dużej wysokości obiekt wymagał niezwodnego rozwiązania polegającego na wytworzeniu ukierunkowanego i kontrolowanego przepływu powietrza w przestrzeni klatki schodowej. System SAFETY WAY® w szybki i skuteczny sposób w czasie pożaru usuwa dym z dróg ewakuacyjnych. Utrzymywanie nadciśnienia odbywa się za pomocą trzech jednostek napowietrzających iSWAY-FC (dwie jednostki rewersyjne, jedna tylko nawiewna). Doprowadzenie powietrza do klatki schodowej zostało wykonane kanałem obudowanym w odporności ogniowej. Druga jednostka rewersyjna została umieszczona na dachu budynku z jednopunktowym doprowadzeniem powietrza do górnej części klatki schodowej. Dodatkowe urządzenie zamontowane jest na dachu i za pomocą szachtu instalacyjnego doprowadza powietrze do środkowej części klatki schodowej. Odpowiedni strumień powietrza wentylacyjnego, właściwe parametry komfortu w pomieszczeniu dostarczają elementy zakańczające instalację wentylacji, które firma SMAY również ma w ofercie.

Zastosowane systemy

Safety Way – system różnicowania ciśnienia
Zestaw wyrobów iSWAY-FC® jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu.

Użyte produkty