Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

Systemy oddymiania klatek schodowych w Hotelu Ibis Santorini Kraków

Systemy oddymiania klatek schodowych w Hotelu Ibis Santorini

Kraków

O inwestycji

Hotel Ibis Santorini znajduje się w pobliżu malowniczego Zalewu Nowohuckiego, w okolicy, która motywuje do pieszych wycieczek i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Do 63 pokoi wewnątrz budynku prowadzą dwie klatki schodowe, zlokalizowane na pięciu odrębnych kondygnacjach. Dogodne położenie umożliwia szybki dojazd do centrum Krakowa, co stanowi duży plus dla odwiedzających.

To w tym obiekcie firma SMAY zabezpieczyła klatki schodowe na wypadek pożaru, udowadniając przy tym, że system ZODIC sprawdza się zarówno w niskich, jak i wysokich obiektach.

Próby dymowe, czyli jak sprawdzić skuteczność zabezpieczeń systemu oddymiania klatek schodowych

Próby dymowe z zastosowaniem gorącego dymu służą do sprawdzania skuteczności i poprawności działania systemów oddymiania klatek schodowych.
Do prób dymowych wykorzystuje się wytwornice dymu, które produkują bezbarwny, niebrudzący i nietoksyczny dym. Dzięki temu przeprowadzenie takiego testu jest bezpieczne zarówno dla osób znajdujących się w obiekcie, jak i dla samego budynku.

W trakcie próby klatka schodowa jest zadymiana przez 300 s, a po ręcznym uruchomieniu systemu mierzy się czas jej oczyszczenia z dymu. Na ostatnim piętrze klatki schodowej za pomocą czujnika optycznego wykonuje się pomiar transmitancji światła (pozwalającego na ocenę przejrzystości powietrza). Kiedy transmitancja wzrośnie powyżej 95%, klatkę można uznać za oddymioną.

Czas oddymiania klatki schodowej odnosi się do odległości pomiędzy źródłem dymu a miernikiem transmitancji na ostatniej kondygnacji. Jeżeli średni czas oddymiania klatki przez system oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym jest krótszy niż 18 s/1 m, to można uznać, że system działa prawidłowo.

Sposoby na zabezpieczenie klatki schodowej w niskich obiektach

W przypadku hotelu Ibis Santorini firma SMAY zaproponowała zastosowanie systemu oddymiania klatek schodowych wspomaganego nawiewem mechanicznym ZODIC-M. W obu klatkach upust dymu będzie się odbywał za pomocą klapy dymowej zamontowanej w stropie, natomiast mechaniczny nawiew powietrza kompensacyjnego na najniższej kondygnacji – za pomocą wentylatora ściennego ZNZ ze zmiennym wydatkiem.

Systemy ZODIC – wyższy standard zabezpieczenia budynku

Systemy ZODIC to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych. Zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.

tarcza_zodic

Zaproponowany system zabezpieczenia klatki schodowej ZODIC-M

System ZODIC powstał z myślą o klatkach schodowych budynków niskich, średniowysokich i wysokich. Oprócz standardowego zastosowania można go wykorzystywać także w szybach windowych, w których przepisy krajowe wymagają lub dopuszczają możliwość zastosowania systemów oddymiania. Specjaliści SMAY założyli, że prędkość nawiewu powietrza do klatki schodowej nie powinna przekraczać 8 m/s (zalecana prędkość efektywna na kracie nawiewnej < 5 m/s). Krata nawiewna w klatce schodowej powinna się znajdować w takim miejscu, aby powietrze było nawiewane na bieg schodów prowadzący w górę klatki. System ZODIC-M obejmuje układ nawiewny, który adaptuje się do pracy w zmiennych warunkach (wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza). Kompletny system zapewnia mniejszą podatność na czynniki zewnętrzne, na przykład wiatr. ZODIC-M to automatyczne sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład systemu oraz możliwość sterowania innymi elementami instalacji.

ZODIC -M system oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym: 

  • Odprowadzanie dymu poprzez wymuszony mechanicznie przepływ powietrza przez klatkę schodową. 
  • Klapa dymowa SCD-1-L lub wyrzutnia ścienna CDH-F-L jako element oddymiający  
  • Kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej części (wentylatory AFC lub zespoły nawiewne ZNZ ze zmiennym wydatkiem powietrza). 
  • Ograniczony wpływ naturalnych zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu na efektywność oddymiania klatki (z uwagi na zastosowanie nawiewu mechanicznego). 

Dodatkowe zabezpieczenia

Oprócz zabezpieczenia klatek schodowych systemem ZODIC-M zespół specjalistów SMAY dostarczył do obiektu:
• klapę dymową z listwami pomiarowymi SCD-1-L,
• zespół nawiewny ścienny ZNZ,
• moduł zasilająco-sterujący MZS,
• czujki dymu CDZ.

Nowe wydanie przewodnika do projektowania „Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC”

Pobierz przewodnik

Zastosowane systemy

ZODIC - systemy oddymiania klatek schodowych
ZODIC – system warunkowej ewakuacji i dostępu ekip ratowniczych.

Użyte produkty

system oddymiania