Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Szkolenie Serwisowe z montażu i obsługi okresowej – Klapy Przeciwpożarowe

30 listopada 2020
Kraków

Szkolenie Serwisowe

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do firm realizujących montaż oraz obiektową obsługę techniczną w zakresie wentylacji pożarowej, które chciały by poszerzyć wiedzę swoich pracowników o zakres dotyczący montażu i bieżącej eksploatacji klap przeciwpożarowych produkcji SMAY Sp. z o.o., a zarazem uzyskać Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do obsługi okresowej i konserwacji klap zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

O przyjęciu bądź nieprzyjęciu na szkolenie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń, o czym firma SMAY Sp. z o.o. informuje Zamawiających pocztą elektroniczną wysyłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym/zgłoszeniu w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w danym terminie, jeżeli lista Uczestników szkolenia w tym terminie będzie już zamknięta.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby tj. 10 osób, którą przewidziała SMAY Sp. z o.o.  dla danego szkolenia.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w szkoleniu reguluje Regulamin Szkolenia Serwisowego.

Zgłoszenie na Szkolenie – Klapy Przeciwpożarowe.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 09:00 w siedzibie firmy SMAY Sp. z o.o. przy ul. Ciepłowniczej 29 w Krakowie.

Zakres szkolenia

 • Szkolenie teoretyczne – Klapy p.poż.
  • Przedstawienie norm dotyczących klap,
  • Przedstawienie wariantów wykonania i opisu technicznego,
  • Przedstawienie i omówienie wytycznych montażowych
 • Szkolenie praktyczne – Klapy p.poż.
  • Omówienie sposobów montażu klap
  • Podłączanie i testowanie klap
  • Podstawowe czynności serwisowe w ramach obsługi i eksploatacji

Koszt szkolenia 1 osoby to 300 PLN netto – płatne przelewem do 3 dni na podstawie faktury proforma, wystawionej po rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena obejmuje:

 • szkolenie w max 15 – osobowej grupie,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • ciastka, napoje, kawa, herbata, obiad.

Wyślij nam zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem Uczestnika Szkolenia znajdujących się powyżej. Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o zeskanowanie i przesłanie wyżej wymienionych dokumentów za pomocą formularza rejestracji w formacie .zip (max 20 MB).

O dostaniu się na listę uczestników decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

Organizator szkolenia: Dział Serwisu

Kontakt
Marcin Polak – Kierownik Serwisu
tel. 12 378 18 30
e-mail: edu@smay.pl