Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie

12 września 2017
Gdańsk

Konferencja szkoleniowa: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWYCH – przygotowanie merytoryczne i prowadzenie: dr inż. Dorota Brzezińska – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka, Wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SFPE.

Celem szkoleniowym tegorocznego cyklu konferencji: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE jest przedstawienie pełnej, wzorcowej procedury procesu projektowego związanego z bezpieczeństwem pożarowym budynków – podanie wytycznych do projektowania obiektów przemysłowo-magazynowych.

Jako przykładowy przedmiot analizy przyjęto jeden z najtrudniejszych pod względem ochrony przeciwpożarowej obiekt, którym jest zakład produkcyjno-magazynowy pianki poliuretanowej gdzie z reguły występują niebezpieczne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej materiały oraz procesy technologiczne.

Podczas konferencji odpowiednio dobrani specjaliści przedstawią krok po kroku tok postępowania projektantów poszczególnych branż pożarowych i rzeczoznawców prowadzący w efekcie do powstania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Szczególny nacisk położony zostanie na dobór technicznych systemów zabezpieczeń obiektów, systemów sygnalizacji pożarowej oraz wymagania ubezpieczycieli, którzy oceniają elementy wprowadzone i nadzorowane w czasie powstawania projektu przez projektantów i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak odległości od obiektów sąsiadujących, przewidywana na etapie projektu i rzeczywista gęstość obciążenia ogniowego, klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych, podział na strefy pożarowe, systemy i urządzenia przeciwpożarowe i sposób ich współdziałania, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagania ppoż. dla innych instalacji w budynku. Największe straty finansowe powstają w wyniku pożarów obiektów przemysłowych, stąd tak ważne są wszystkie założenia projektowe i wykonawcze projektu przy ustalaniu polisy ubezpieczeniowej dla inwestora i projektanta.

(Program już wkrótce)

Więcej na: https://www.archmedia.pl/ppoz/