Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie

06 września 2017
Warszawa

Konferencja szkoleniowa: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWYCH – przygotowanie merytoryczne i prowadzenie: dr inż. Dorota Brzezińska – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka, Wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SFPE.

Celem szkoleniowym tegorocznego cyklu konferencji: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE jest przedstawienie pełnej, wzorcowej procedury procesu projektowego związanego z bezpieczeństwem pożarowym budynków – podanie wytycznych do projektowania obiektów przemysłowo-magazynowych.

Jako przykładowy przedmiot analizy przyjęto jeden z najtrudniejszych pod względem ochrony przeciwpożarowej obiekt, którym jest zakład produkcyjno-magazynowy pianki poliuretanowej gdzie z reguły występują niebezpieczne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej materiały oraz procesy technologiczne.

Podczas konferencji odpowiednio dobrani specjaliści przedstawią krok po kroku tok postępowania projektantów poszczególnych branż pożarowych i rzeczoznawców prowadzący w efekcie do powstania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Szczególny nacisk położony zostanie na dobór technicznych systemów zabezpieczeń obiektów, systemów sygnalizacji pożarowej oraz wymagania ubezpieczycieli, którzy oceniają elementy wprowadzone i nadzorowane w czasie powstawania projektu przez projektantów i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak odległości od obiektów sąsiadujących, przewidywana na etapie projektu i rzeczywista gęstość obciążenia ogniowego, klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych, podział na strefy pożarowe, systemy i urządzenia przeciwpożarowe i sposób ich współdziałania, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagania ppoż. dla innych instalacji w budynku. Największe straty finansowe powstają w wyniku pożarów obiektów przemysłowych, stąd tak ważne są wszystkie założenia projektowe i wykonawcze projektu przy ustalaniu polisy ubezpieczeniowej dla inwestora i projektanta.

 

Program:

I. Wprowadzenie – podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej zakładów przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka

II. Analiza właściwości pianki poliuretanowej ze względu na palność, jako materiału szczególnie niebezpiecznego pod względem bezpieczeństwa pożarowego, dr inż. Maciej Celiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy (Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

III. Ogólne wymagania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakładów przemysłowych. Uzgadnianie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, mgr inż. Ewelina Szmytke, Rzeczoznawca ppoż., Politechnika Łódzka

IV. Wymagania z zakresu projektowania systemów wentylacji pożarowej w zakładach przemysłowych, dr inż. Dorota Brzezińska, GRID, Politechnika Łódzka

V. Wymagania z zakresu zastosowania systemów gaśniczych wodnych w zakładach przemysłowych, mgr inż. Natalia Namroży, Politechnika Łódzka

VI. Wymagania z zakresu projektowania systemów sygnalizacji pożaru w zakładach przemysłowych, mgr inż. Iwona Żupańska, Politechnika Łódzka

VII. Szczególne wymagania firm ubezpieczeniowych i warunki pozyskania polisy zakładów przemysłowych, mgr inż. Robert Kuczkowski, PZU Lab, Politechnika Łódzka

 

Więcej na: https://www.archmedia.pl/ppoz/