Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Szkolenie Serwisowe dla Partnerów Serwisowych

22 listopada 2021
Kraków

Szkolenie Serwisowe

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do firm z branży wentylacji pożarowej i nie tylko, które chciały by swoją ofertę serwisową poszerzyć o usługi serwisowe w zakresie produktów firmy SMAY Sp. z o.o., a zarazem nawiązać współpracę z firmą SMAY Sp. z o.o. jako Partner Serwisowy.

Odbycie szkolenia, a następnie podpisanie Ramowej Umowy Współpracy jako Partner Serwisowy daje możliwość uzyskania przez firmę / osobę przeszkoloną, rekomendacji firmy SMAY Sp. z o.o. jako Partnera Serwisowego, poprzez umieszczenie danych firmy / osoby na ogólnie dostępnej stronie firmy SMAY Sp. z o.o.

Przedmiotowe szkolenie w swym zamyśle daje wiedzę oraz instrumenty praktyczne do realizacji prac serwisowych w dwóch segmentach produktowych tj. Klapy p.poż. oraz Regulatory przepływu i ciśnienia.

O przyjęciu bądź nieprzyjęciu na szkolenie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń, o czym firma SMAY Sp. z o.o. informuje Zamawiających pocztą elektroniczną wysyłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym/zgłoszeniu w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo przyjęcia zgłoszenia, tylko od firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy serwisowej, czego skutkiem będzie podpisanie Ramowej Umowy Współpracy.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w danym terminie, jeżeli lista Uczestników szkolenia w tym terminie będzie już zamknięta.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby tj. 10 osób, którą przewidziała SMAY Sp. z o.o.  dla danego szkolenia.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w szkoleniu reguluje Regulamin Szkolenia Partnerów Serwisowych.

Zgłoszenie na Szkolenie – Partnerzy serwisowi.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 09:00 w siedzibie firmy SMAY Sp. z o.o. przy ul. Ciepłowniczej 29 w Krakowie.

Zakres szkolenia

 • Teoria odnośnie budowy i przeznaczenia urządzeń.
 • Teoria odnośnie wymagań normowych i prawnych stawianych urządzeniom p.poż.
 • Zajęcia praktyczne w zakresie montażu, serwisowania i przeglądów.
 • Wytyczne organizacyjne w zakresie prac serwisowych i przeglądów.
 • Końcowy egzamin weryfikujący uzyskaną wiedzę i umiejętności.

Cena szkolenia 550 PLN netto – płatne przelewem do 3 dni na podstawie faktury proforma, wystawionej po rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dla drugiej zgłoszonej osoby cena wynosi 450 PLN netto, dla trzeciej i kolejnych 350 PLN netto.

Cena obejmuje:

szkolenie w max 15 – osobowej grupie,
materiały szkoleniowe,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
ciastka, napoje, kawa, herbata, obiad.

Szkolenie Serwisowe dla Partnerów Serwisowych – tematyka:

 1. Szkolenie teoretyczne i praktyczne – Regulatory VAV
  1. Omówienie zasady działania regulatorów podstawowych funkcji i możliwości.
  2. Zapoznanie się z gamą oferowanych produktów
  3. Omówienie ważniejszych podzespołów urządzenia podlegających serwisowi
  4. Omówienie i prezentacja przyrządów diagnostycznych i serwisowych
  5. Prezentacja najczęstszych problemów i sposobów ich rozwiązywania
  6. Prezentacja najczęstszych błędów projektowych i instalacyjnych wpływających na prawidłową pracę urządzenia
 2. Szkolenie teoretyczne – Klapy p.poż.
  1. Przedstawienie norm dotyczących klap,
  2. Przedstawienie wariantów wykonania i opisu technicznego,
  3. Przedstawienie i omówienie wytycznych montażowych
 3. Szkolenie praktyczne – Klapy p.poż.
  1. Omówienie sposobów montażu klap
  2. Podłączanie i testowanie klap
  3. Podstawowe czynności serwisowe w ramach eksploatacji
  4. Wymiana wyzwalacza i siłownika napędowego
  5. Własnoręczne prace serwisowe obejmujące wykonania czynności naprawczych
 4. Wytyczne organizacyjne
  1. Omówienie procedury realizacji prac serwisowych,
  2. Omówienie realizacji przeglądów i konserwacji,
  3. Omówienie dokumentacji w zakresie prowadzonych prac.

Wyślij nam zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem Uczestnika Szkolenia znajdujących się powyżej. Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o zeskanowanie i przesłanie wyżej wymienionych dokumentów oraz zdjęcia na jednolitym tle w wymiarach 35 x 45 mm za pomocą formularza rejestracji.

O dostaniu się na listę uczestników decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

Organizator szkolenia: Dział Serwisu

Kontakt
Marcin Polak – Kierownik Serwisu
tel. 12 378 18 30
e-mail: edu@smay.pl