Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Szkolenie Serwisowe dla Partnerów Serwisowych

19 czerwca 2023
Podłęże

Szkolenie Serwisowe

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu serwisowym skierowanym do firm z branży wentylacji pożarowej i nie tylko, które otwarte są na świadczenie usług serwisowych dla SMAY Sp. z o.o. w ramach podwykonawstwa jako Partner Serwisowy.

Odbycie szkolenia serwisowego, jak również podpisanie Ramowej Umowy Współpracy przez firmę pozwala na tytułowanie się Partnerem Serwisowym SMAY i daje możliwość uzyskania przez firmę / osobę przeszkoloną, rekomendacji firmy SMAY Sp. z o.o. jako Partnera Serwisowego, poprzez umieszczenie danych firmy / osoby na ogólnie dostępnej stronie firmy SMAY Sp. z o.o.

Przedmiotowe szkolenie w swym zamyśle daje wiedzę oraz instrumenty praktyczne do realizacji prac serwisowych w dwóch segmentach produktowych tj. Klapy p.poż. oraz Regulatory przepływu i ciśnienia.

O przyjęciu bądź nieprzyjęciu na szkolenie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń, o czym firma SMAY Sp. z o.o. informuje Zamawiających pocztą elektroniczną wysyłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym/zgłoszeniu w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Wymagany zgodnie z regulaminem termin zgłoszeń upływa na 14 dni przed terminem szkolenia.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo przyjęcia zgłoszenia, tylko od firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy serwisowej, czego skutkiem będzie podpisanie Ramowej Umowy Współpracy.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w danym terminie, jeżeli lista Uczestników szkolenia w tym terminie będzie już zamknięta.

Firma SMAY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby tj. 10 osób, którą przewidziała SMAY Sp. z o.o.  dla danego szkolenia.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w szkoleniu reguluje Regulamin Szkolenia Partnerów Serwisowych.

Zgłoszenie na Szkolenie – Partnerzy serwisowi.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 09:00 w siedzibie firmy SMAY Sp. z o.o.

Zakres szkolenia

 • Teoria odnośnie budowy i przeznaczenia urządzeń.
 • Teoria odnośnie wymagań normowych i prawnych stawianych urządzeniom p.poż.
 • Zajęcia praktyczne w zakresie montażu, serwisowania i przeglądów.
 • Wytyczne organizacyjne w zakresie prac serwisowych i przeglądów.
 • Końcowy egzamin weryfikujący uzyskaną wiedzę i umiejętności.

Cena szkolenia 650 PLN netto – płatne przelewem do 3 dni na podstawie faktury proforma, wystawionej po rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Dla drugiej zgłoszonej osoby cena wynosi 550 PLN netto, dla trzeciej i kolejnych 450 PLN netto.

Cena obejmuje:

szkolenie w max 15 – osobowej grupie,
materiały szkoleniowe,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
ciastka, napoje, kawa, herbata, obiad.

Szkolenie Serwisowe dla Partnerów Serwisowych – tematyka:

 1. Szkolenie teoretyczne i praktyczne – Regulatory VAV
  1. Omówienie zasady działania regulatorów podstawowych funkcji i możliwości.
  2. Zapoznanie się z gamą oferowanych produktów
  3. Omówienie ważniejszych podzespołów urządzenia podlegających serwisowi
  4. Omówienie i prezentacja przyrządów diagnostycznych i serwisowych
  5. Prezentacja najczęstszych problemów i sposobów ich rozwiązywania
  6. Prezentacja najczęstszych błędów projektowych i instalacyjnych wpływających na prawidłową pracę urządzenia
 2. Szkolenie teoretyczne – Klapy p.poż.
  1. Przedstawienie norm dotyczących klap,
  2. Przedstawienie wariantów wykonania i opisu technicznego,
  3. Przedstawienie i omówienie wytycznych montażowych
 3. Szkolenie praktyczne – Klapy p.poż.
  1. Omówienie sposobów montażu klap
  2. Podłączanie i testowanie klap
  3. Podstawowe czynności serwisowe w ramach eksploatacji
  4. Wymiana wyzwalacza i siłownika napędowego
  5. Własnoręczne prace serwisowe obejmujące wykonania czynności naprawczych
 4. Wytyczne organizacyjne
  1. Omówienie procedury realizacji prac serwisowych,
  2. Omówienie realizacji przeglądów i konserwacji,
  3. Omówienie dokumentacji w zakresie prowadzonych prac.

Wyślij nam zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem Uczestnika Szkolenia znajdujących się powyżej. Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o zeskanowanie i przesłanie wyżej wymienionych dokumentów oraz zdjęcia na jednolitym tle w wymiarach 35 x 45 mm za pomocą formularza rejestracji.

O dostaniu się na listę uczestników decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

Organizator szkolenia: Dział Serwisu

Kontakt
Marcin Polak – Kierownik Serwisu
tel. 12 378 18 30
e-mail: edu@smay.pl