Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Warsztaty Bezpiecznej Ewakuacji SMAY

07 czerwca 2017
Wrocław
Warsztaty Bezpiecznej Ewakuacji – wentylacja pożarowa w praktyce.

Zapraszamy do udziału w elitarnym wydarzeniu przeznaczonym dla praktyków wentylacji pożarowej: projektantów, architektów, generalnych wykonawców, inwestorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,  deweloperów….

Warsztaty prowadzone przez specjalistów z całej Polski zajmujących się zawodowo zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków oraz projektowaniem i realizacją systemów wentylacji pożarowej w budynkach.

Posłuchaj o nowych wytycznych oddymiania klatek schodowych.

Zdobądź wiedzę na temat skutecznych systemów oddymiania klatek schodowych.

Poznaj wyniki badań prowadzonych w realnych pożarach na obiekcie.

Sponsorzy:

Szeroka oferta edukacyjna warsztatów zapewnia:

  • wysoki poziom merytoryczny, niezależni i uznani eksperci z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego,
  • zmiany w przepisach i wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,
  • praktyczne przykłady projektowe,
  • nowe rozwiązania z dziedziny wentylacji pożarowej,
  • dyskusje i porady ekspertów,
  • 8 godzin intensywnego szkolenia – wiedza i praktyka w pigułce.

W programie m.in:
Symulacje CFD – jak z nich korzystać? Zasilania i automatyka systemów oddymiania – zagadnienia montażowe i projektowe. Wymogi formalno-prawne, praktyczne uwagi dot. stosowania klap dymowych na obiektach. Systemy ZODIC – powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej wyznaczania oraz odpowiedni dobór urządzeń.

PROGRAM WYDARZENIA:

Miejsce:

Q HOTEL PLUS ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław, Polska

Program:

godziny
I część – seminaryjna
8:00-9:00 60 min Rejestracja uczestników SMAY
9:00-9:15 15 min Rozpoczęcie i powitanie SMAY
9:15-10:00 45 min Ocena zgodności zestawów i elementów składowych systemów oddymiania klatek schodowych st. kpt. inż. Kiełbasa Tomasz
Kierownik Jednostki Certyfikacyjnej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
10:00-10:45 45 min Różne sposoby zabezpieczenia klatek schodowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań formalno-prawnych dla systemów oddymiania – nowe wytyczne CNBOP-PIB W-0003 dr inż. Grzegorz Kubicki
Wykładowca Politechniki Warszawskiej
10:45-10:55 10 min

PRZERWA KAWOWA

10:55-11:25 30 min Nowoczesne systemy oddymiania klatek schodowych  – ogólna charakterystyka ZODIC-G oraz ZODIC-M mgr inż. Janusz Majcherczyk
Projektant Instalacji Sanitarnych SMAY
11:25-12:00 35 min Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych mgr inż. Robert Zapała
Kierownik Działu Rozwoju Produktów SMAY
12:00-12:15 15 min Efektywne energetycznie systemy sterowania

instalacją wentylacji

mgr inż. Martyna Paderewska
Specjalista ds. projektowania SIEMENS
12:15-12:30 15 min Systemy wentylacji hal mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka
Kierownik Działu Badań i Analiz CFD SMAY
12:30-12:45

15 min

PRZERWA KAWOWA

godziny
II część – warsztatowa, analiza wybranych problemów projektowych
12:45-13:30 45 min Studium przypadku I

Wpływ wiatru na oddymianie budynku

dr inż. Małgorzata Król
Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej
13:30-14:00 30 min Studium przypadku II

Projektowanie systemów ZODIC wg wytycznych CNBOP-PIB (wyznaczanie powierzchni obliczeniowej klatki schodowej, przypadki wymagające symulacji CFD, obliczenia, sposób doboru urządzeń), program doboru urządzeń dla systemów ZODIC

mgr inż. Janusz Majcherczyk
Projektant Instalacji Sanitarnych SMAY
14:00 -14:30 30 min Studium przypadku III
Projektowanie systemów różnicowania ciśnienia
mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka
Kierownik Działu Badań i Analiz CFD SMAY
14:30-14:45 15 min Funkcjonalność systemów różnicowania ciśnienia – modyfikacje w już istniejącym obiekcie mgr inż. Robert Zapała
Kierownik Działu Rozwoju Produktów SMAY
14:45-14:55 10 min Zakończenie i wręczenie certyfikatów SMAY
14:55-15:55 60 min

ZAPRASZAMY NA LUNCH

Pobierz program

Kontakt do organizatora:

Michał Miśkiewicz +48 604 633 887

Agnieszka Kolasińska +48 502 164 897