Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Usługi

Dział badań i analiz - symulacje CFD

Firma SMAY oferuje wykonywanie szerokiego zakresu symulacji CFD (Computional Fluid Dynamics). Symulacje CFD to nowoczesne narzędzie, które pozwala ocenić poprawność funkcjonowania instalacji jeszcze na etapie opracowywania koncepcji, dzięki czemu możliwe jest projektowanie skutecznych rozwiązań. Dodatkową zaletą analiz numerycznych jest możliwość porównania różnych projektów, co ułatwia optymalizację koncepcji dla konkretnego obiektu. Dzięki wykonaniu symulacji CFD na etapie projektu można uniknąć błędów, które bez takiej analizy mogłyby być wykryte dopiero po wykonaniu instalacji. Naprawa już istniejących rozwiązań wiąże się zawsze z dużymi nakładami pracy oraz kosztami, a czasami jest wręcz niemożliwa.

Firma SMAY specjalizuje się w wykonywaniu symulacji związanych z wentylacją pożarową. Oferujemy m.in. wykonywanie następujących analiz numerycznych:

  • oddymiania klatek schodowych;
  • rozwoju pożaru oraz funkcjonowania systemu wentylacji kanałowej oraz strumieniowej w garażach;
  • rozwoju pożaru oraz funkcjonowania instalacji oddymiającej w przestrzeniach wielkokubaturowych (atriach, holach wejściowych);
  • oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych, takich jak korytarze;
  • skuteczności funkcjonowania systemów różnicowania ciśnienia na pionowych drogach ewakuacyjnych.

Symulacje CFD wykonywane są w firmie SMAY w kilku programach, wśród których można wymienić Ansys Fluent, FDS z nakładką PyroSim oraz SOLIDWORKS Flow Simulation. Uzupełnieniem oferty firmy Smay w zakresie obliczeń numerycznych są analizy ewakuacji wykonywane w programie Pathfinder.

Testy odbiorowe

Firma SMAY oferuje pełne wsparcie podczas odbiorów wentylacji pożarowej. Wykonujemy zarówno sprawdzenie instalacji różnicowania ciśnienia, jak i testy sprawdzające poprawność funkcjonowania wentylacji oddymiającej. Wykonywane przez nas testy instalacji różnicowania ciśnienia obejmują pomiary nadciśnienia w strefie chronionej, siły potrzebnej do otwarcia drzwi oraz prędkości przepływu powietrza w otwartych drzwiach ewakuacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12101-6.

W zakresie wentylacji oddymiającej firma SMAY oferuje wykonywanie pomiarów wydajności instalacji oraz prób dymowych. Próby z zastosowaniem gorącego dymu znacznikowego wykonywane są w celu określenia skuteczności instalacji oddymiającej, a także pomagają w jej kalibracji. Próby dymowe wykonuje się m.in. dla instalacji oddymiającej w garażach, korytarzach, tunelach lub innych przestrzeniach wymagających weryfikacji skuteczności. Dzięki nim można sprawdzić np. kierunki przemieszczania się dymu oraz wystąpienie ewentualnego zadymienia na drogach ewakuacyjnych, które mogłoby zagrażać bezpiecznej ewakuacji.

Stosowane w dzisiejszych czasach systemy wentylacyjne są bardzo często dwufunkcyjne. Pełnią unkcję zarówno oddymiania, jak i wentylacji bytowej. W takim przypadku zalecane jest sprawdzenie skuteczności systemu również podczas pracy w funkcji bytowej. Firma SMAY oferuje w tym zakresie sprawdzenie wydajności instalacji oraz wykonanie profilu prędkości za pomocą anemometru ultradźwiękowego, umożliwiającego wykrycie tzw. stref martwych w analizowanej przestrzeni. Wszystkie symulacje CFD oraz pomiary wykonywane są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu analiz numerycznych oraz testów instalacji.

Zamówienie usługi