Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Nieustannie inwestujemy w rozwój naszego zaplecza technologicznego. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nie tylko poprzez spełnianie ich bieżących potrzeb, ale także poprzez proponowanie rozwiązań, które wybiegają poza obecnie obowiązujące standardy i wpływają na ich rozwój w przyszłości.Dzięki wiedzy i pasji stworzyliśmy pierwszy w Polsce system nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych w obiektach – system Safety Way®, którego integralną częścią są jednostki napowietrzające z serii iSWAY-FC®, urządzenia posiadające aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności Instytutu Techniki Budowlanej. Rozwiązanie zaimplementowano z powodzeniem w wielu prestiżowych obiektach, w tym w jednym z najwyższych budynków w Polsce (Sky Tower we Wrocławiu) czy nowoczesnym apartamentowcu w centrum Warszawy (przy ul. Złotej). Od początku istnienia niezmiennie inwestujemy w rozwój technologii, badań oraz wykorzystujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.

Posiadamy własne biuro projektowe, laboratorium badawcze oraz wyspecjalizowaną komórkę do przeprowadzania symulacji CFD z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS® FLUENT®. Posiadamy kilkanaście wzorów użytkowych i 4 patenty. Nasze produkty badane są m.in. w laboratorium I.F.I. Aachen w Niemczech, w Instytucie Technik Budowlanych (ITB) w Warszawie, w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOPPIB) w Józefowie pod Warszawą oraz w laboratorium Fires s.r.o. na Słowacji.

Zatrudniamy doktorów nauk technicznych oraz ściśle współpracujemy z polskimi uczelniami technicznymi, np. Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą. Współpracujemy z niezależnymi instytucjami o zasięgu międzynarodowym, takimi jak ASHRAE, REHVA, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Instytut Aerodynamiki Przemysłowej w Aachen (I.F.I.) czy CNBOP-PIB oraz ITB.

Stanowiska badawcze w terenie (poligony)

Efektem blisko 2-letnich prac prowadzonych z naukowcami z Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej, a także ekspertami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych była budowa, w skali rzeczywistej, stanowisk badawczych m.in. w krakowskim „szkieletorze”. Przedsięwzięcie umożliwiło zweryfikowanie modeli matematycznych użytych do obliczeń zjawisk fizycznych, które zachodzą w napowietrzanej klatce schodowej. Do obliczeń wykorzystano komputerową mechanikę płynów CFD.

Po uszczelnieniu klatki schodowej w budynku zamontowano wiele różnych systemów dystrybucji powietrza z możliwością sterowania i zadawania wartości nawiewu/wywiewu na dowolnej kondygnacji, z dokładnością do 100 m3 na godzinę, pełnym monitoringiem ciśnienia (na każdej kondygnacji), temperatury ścian oraz schodów. Jednym ze spektakularnych przykładów zastosowania tej technologii jest najwyższy w Polsce obiekt mieszkalno-biurowy Sky Tower o wysokości 212 metrów.

Projekt „Bezpieczna ewakuacja”

Projekt był pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, które zaangażowało do współpracy wybitnych polskich naukowców, rzeczoznawców, ekspertów z dziedziny wentylacji pożarowej oraz ekipy ratowniczo-gaśnicze. W ramach akcji przeprowadzono 6 pożarów w skali rzeczywistej, ok. 80 prób dymowych i setki symulacji komputerowych CFD. Badania pozwoliły określić, czy stosowane powszechnie w Polsce systemy zabezpieczania klatek schodowych są skuteczne i czy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi w budynkach oraz warunki do prowadzenia ewakuacji i akcji gaśniczej.

Celem projektu było zaproponowanie skutecznych rozwiązań oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych) na wypadek pożaru. Efektem tych badań jest powstanie nowego systemu ZODIC, zabezpieczającego obiekty na wypadek pożaru.

Więcej na temat projektu dowiesz się na stronie www.bezpiecznaewakuacja.pl