Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

ZODIC – systemy oddymiania klatek schodowych

Skuteczne i efektywne oddymianie klatek schodowych

Systemy ZODIC to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.

Systemy powstały w oparciu o badania prowadzone w warunkach rzeczywistych pożarów (projekt „Bezpieczna ewakuacja”, www.bezpiecznaewakuacja.pl).

Zodic - system oddymiania

Korzyści z zastosowania systemów ZODIC:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi poprzez wyższy standard zabezpieczenia budynku,
 • złagodzenie warunków dla inwestycji poprzez możliwość powiększenie długości dojść ewakuacyjnych w budynku (ZODIC to samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu),
 • alternatywa dla znacznie droższych systemów zapobiegających zadymieniu klatek schodowych (tzw. systemów nadciśnieniowych).

Przeznaczenie:

Systemy ZODIC przeznaczone są do klatek schodowych budynków niskich (N) i średniowysokich (SW) oraz pod pewnymi warunkami również budynków wysokich (W), a także mogą obsługiwać inne przestrzenie (np. szyby windowe), w których przepisy krajowe wymagają lub dopuszczają możliwość zastosowania systemów oddymiania.

Zodic - klasyfikacja budynków - 1

Dodatkowe informacje:

 • ZODIC-M z układem nawiewnym adaptowalnym do pracy w zmiennych warunkach (wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza),
 • kompletność systemu (zawiera wszystkie niezbędne elementy zabezpieczające klatkę schodową),
 • mniejsza podatność na czynniki zewnętrzne (wiatr),
 • automatyczne sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład systemu oraz możliwość, sterowania innymi elementami instalacji (np.oddymianiem szybów windowych, napowietrzaniem przedsionków pożarowych itp.),
 • możliwość współpracy z innymi systemami zabezpieczającymi budynek (np. SSP),
 • praktyczny algorytm obliczeniowy oraz wsparcie techniczne dla projektantów.

ZODIC-M

Zestaw wyrobów do odprowadzania dymu i ciepła ze zmiennym mechanicznym nawiewem kompensacyjnym. Charakterystyka ogólna systemu mechanicznego ZODIC-M:

 • odprowadzenie dymu poprzez wymuszony mechanicznie przepływ powietrza przez klatkę schodowa,
 • klapa dymowa SCD-1-L lub wyrzutnia ścienna CDH-F-L jako element oddymiający (urzadzenia z listwami pomiarowymi),
 • kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej części (wentylatory AFC lub zespoły nawiewne ZNZ ze zmiennym wydatkiem powietrza),
 • ograniczony wpływ naturalnych zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu na efektywność oddymiania klatki (z uwagi na zastosowanie nawiewu mechanicznego).
Zobacz produkt

Aby system ZODIC był skuteczny i praktyczny, należy spełnić kilka warunków:

 • zabezpieczyć klatkę schodową wspomaganym mechanicznie systemem oddymiania ZODIC-M;
 • wydzielić klatkę drzwiami o odporności co najmniej EI30 oraz wyposażyć drzwi w samozamykacze (klatka musi być odpowiednio zaprojektowana i uzgodniona z architektem);
 • opracować dla obiektu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
 • zapewnić obecność w obiekcie przeszkolonego pracownika ochrony – pracownik ten musi zadbać o to, aby drzwi na klatkę z kondygnacji objętej pożarem nie pozostały otwarte po opuszczeniu kondygnacji przez osoby ewakuujące się (nadmierne zadymienie klatki schodowej uniemożliwi ewakuację z wyższych kondygnacji); funkcję pracownika ochrony, po dotarciu na miejsce pożaru Straży Pożarnej, przejmuje pierwszy strażak).

Tylko po spełnieniu ww. warunków można dopuścić warunkową ewakuację z kondygnacji powyżej kondygnacji objętej pożarem.

Podstawowe funkcje systemu ZODIC w budynku:

 • wykrycie i sygnalizacja pożaru (automatyczna),
 • oddymianie klatki schodowej (automatyczna),
 • wentylacja bytowa – przewietrzania klatki schodowej (opcjonalna, manualna).

Obiekty, dla których w szczególności zalecany jest system SAFETY EXIT:

 • hotele,
 • pensjonaty,
 • budynki mieszkalne.

Dzięki zastosowaniu systemu SAFETY EXIT standard bezpieczeństwa w budynku zostaje podniesiony, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów instalacji i ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Produkty w tym systemie

Zastosowania systemu