Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Biblioteka Projektanta Wentylacji

iFlow – przewodnik systemu indywidualnej wentylacji

System do optymalizacji pracy układu wentylacyjnego w budynku z wykorzystaniem regulatorów przepływu objętościowego VAV.

System iFlow powstał z myślą o obiektach, których struktura i architektura wewnętrzna nie tworzy otwartych przestrzeni, a grupę zamkniętych pomieszczeń, w których ze względu na zmienność ich wykorzystania wymaga się dostosowania ilości dostarczanego powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem. Obiektami tymi mogą być szpitale, urzędy, budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, biurowce przy halach magazynowo-produkcyjnych, apartamenty lub kondygnacje w biurowcach do indywidualnej aranżacji.

Pobierz przewodnikZobacz system

Przewodnik do projektowania „Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC”

Przykłady projektowania systemów oddymiania klatek schodowych, praktyczne wskazówki i algorytmy obliczeniowe, rozwiązania dla popularnych i niestandardowych obiektów.Przewodnik zawiera aktualne wytyczneCNBOP-PIB Systemy oddymiania klatek schodowych” maj 2019 r.

Pobierz przewodnikZobacz system

Folder oddymiania hal przemysłowych i magazynowych oraz aeracji obiektów przemysłowych

Systemy wentylacji oddymiającej obiektów wielkokubaturowych, takich jak: magazyny i zakłady produkcyjne spełniają przede wszystkim funkcję efektywnego obniżenia temperatury dymów w strefie podstropowej i zabezpieczenie konstrukcji budynku. Jednocześnie w istotny sposób poprawiają warunki działania ekip ratowniczo-gaśniczych, ułatwiając wygaszenie pożaru i ewakuację ludzi.

Pobierz przewodnikZobacz system

Przewodnik SMYLAB Regulacja Przepływów Powietrza w Laboratoriach

Proces projektowania pomieszczeń laboratoryjnych wraz z dygestoriami jest bardzo złożony i wymaga starannej i wnikliwej analizy wszystkich procesów technologicznych jakie będą przeprowadzone w obsługiwanych pomieszczeniach.
Przewodnik opisuje zasady działania systemu SMYLAB®. Zawiera istotnych informacji dotyczące aparatury laboratoryjnej, bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych, kaskadowaniu ciśnień w pomieszczeniach czystych i brudnych czy tez oszczędnościach, jakie można osiągnąć dzięki zaimplementowaniu właściwego systemu wentylacyjnego. Ponadto omawia szereg praktycznych uwag i wskazówek projektowych niezbędnych podczas doboru optymalnego systemu, a także konkretne przykłady zastosowania rozwiązania SMAYLAB ®

Pobierz przewodnikZobacz system

Przewodnik Systemy Różnicowania Ciśnienia w Budynkach Wielokondygnacyjnych

Poradnik opisuje systemy zapobiegania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru. Przewodnik zawiera informacje dotyczące podstaw prawnych w zakresie projektowania instalacji różnicowania ciśnienia, wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych oraz metod nadciśnieniowego zapobiegania przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych. W opracowaniu znajdują się ponadto kompletne karty katalogowe produktów firmy SMAY w zakresie instalacji różnicowania ciśnienia w budynkach.

Pobierz przewodnikZobacz system

Przewodnik Wentylacji Strumieniowej Garaży

Poradnik SMAY, który w przystępnej formie omawia szereg aspektów technicznych związanych z projektowaniem oraz oceną skuteczności instalacji strumieniowej wentylacyjnej obiektów garażowych. W Przewodniku opisane zostały również podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem mechanicznej wentylacji kanałowej projektowanej w oparciu o brytyjską normę BS 7346-7 oraz normę niemiecką VDI 2053 oraz metodyka prowadzenia prób odbiorowych zgodnie z australijską normą AS 4391, a także okresowych przeglądów instalacji wentylacji strumieniowej i kanałowej.

Pobierz przewodnikZobacz system