Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Próby dymowe i testy odbiorowe budynków

Oferujemy pełne wsparcie podczas odbiorów wentylacji pożarowej w obiektach. Wykonujemy zarówno sprawdzenie instalacji różnicowania ciśnienia, jak i testy sprawdzające poprawność funkcjonowania wentylacji oddymiającej.

Oferta prób dymowych obejmuje szereg czynności, zakończonych raportem podsumowującym.

W zakresie systemów różnicowania ciśnienia (systemów nadciśnieniowych):

  • pomiary nadciśnienia w strefie chronionej *;
  • pomiar siły potrzebnej do otwarcia drzwi *;
  • pomiar prędkości przepływu powietrza w otwartych drzwiach ewakuacyjnych *.
    * zgodnie z normą PN-EN 12101-6.

W zakresie wentylacji oddymiającej (systemów oddymiania):

  • pomiar wydajności instalacji – zarówno wyciągowej jak i nawiewnej;
  • kalibracja systemu oddymiania;
  • profil prędkości z wykorzystaniem anemometru ultradźwiękowego.

Sposób wykonania prób dymowych – rozwiązania wypracowane wieloletnim doświadczeniem.

Próby mogą być wykonywane z zastosowaniem zimnego lub gorącego dymu znacznikowego.
Próby dymowe wykonujemy dla instalacji oddymiającej w garażach, korytarzach, tunelach, atriach lub innych przestrzeniach wymagających weryfikacji skuteczności. Dzięki nim można sprawdzić np. kierunki przemieszczania się dymu, wystąpienie ewentualnego zadymienia na drogach ewakuacyjnych, które mogłoby zagrażać bezpiecznej ewakuacji, ale także nieszczelności w przegrodach. Możemy również zweryfikować poprawność czasów zadziałania poszczególnych elementów instalacji oddymiającej.

Sprawdzenie skuteczności systemów wentylacji bytowej.

Posiadamy szereg stanowisk badawczych. Część z nich dedykowana jest także do pomiarów in situ. Oferujemy sprawdzenie wydajności instalacji oraz wykonanie profilu prędkości za pomocą anemometru ultradźwiękowego, umożliwiającego wykrycie tzw. stref martwych w analizowanej przestrzeni. Możemy także dokonać testów szczelności instalacji wentylacyjnej. Posiadamy także doświadczenie w pomiarach prędkości przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi.

Zamówienie usługi

Zobacz nasze rozwiązania:

Safety Way

Systemy różnicowania ciśnienia

ZODIC

Systemy oddymiania klatek schodowych

Safety CarPark

Systemy wentylacji garaży

Przeczytaj również:

Zobacz, jak przeprowadziliśmy próby dymowe w hotelu. System ZODIC w natarciu

Próby dymowe z zastosowaniem gorącego dymu służą do sprawdzania skuteczności i poprawności działania systemów oddymiania klatek schodowych.
Do prób dymowych wykorzystuje się wytwornice dymu, które produkują bezbarwny, niebrudzący i nietoksyczny dym. Dzięki temu przeprowadzenie takiego testu jest bezpieczne zarówno dla osób znajdujących się w obiekcie, jak i dla samego budynku.

Zobacz więcej
Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.