Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Safety CarPark – wentylacja garaży

System Safety Carpark

System Safety Carpark jest przeznaczony do wentylacji dużych przestrzeni garaży podziemnych, a także tuneli. Instalację stanowią wentylatory strumieniowe SCF zamontowane pod stropem hali garażowej oraz rewersyjne wentylatory osiowe. Podczas normalnej eksploatacji system pełni funkcję wentylacji bytowej, natomiast w przypadku wystąpienia pożaru jego zadaniem jest szybkie przetłoczenie dymu i ciepła w punktach wyciągowych i jak najszybsze zabezpieczenie przestrzeni. Systemy powodują obniżenie temperatury i usunięcie dymu, co umożliwia przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej i ewakuację ludzi z obiektu oraz zapobiega rozprzestrzenieniu się ognia na kolejne samochody.

Zasada działania wentylacji strumieniowej polega na przetłaczaniu dymu od palących się samochodów do szachtów wyciągowych.

Zasilacze ŻUBR

Oprócz wentylacji strumieniowej w ramach systemy Safety CarPark montowane są również kanały oddymiające SDS (SMAY DUCT SYSTEM) oraz zasilacze urządzeń przeciwpożarowych typu ZUP (ŻUBR).

Zasilacze ŻUBR monitorują parametry sieci zasilającej oraz linii zasilających poszczególne komponenty systemy pożarowego. Natomiast jednostrefowe przewody oddymiające SDS odprowadzają dym i ciepło. Stanowią one samodzielną instalację lub mogą być połączone z instalacją wielostrefową. Gwarantują zachowanie szczelności poprzez kompensację wydłużeń termicznych w warunkach pożaru. Spełniają określone normy w zakresie odporności ogniowej.