Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Symulacje CFD – symulacja pożaru i analiza systemów wentylacji pożarowej

Oferujemy wykonywanie szerokiego zakresu symulacji CFD (Computional Fluid Dynamics), które pozwala ocenić poprawność funkcjonowania instalacji wentylacji pożarowej jeszcze na etapie opracowywania projektu.

Zakres usługi dostosowany jest do potrzeb zamawiającego oraz specyfiki danego obiektu. Na koniec Klient zawsze otrzymuje profesjonalny raport, w którym może odnaleźć założenia do przeprowadzonej analizy oraz szczegółowy opis otrzymanych wyników.

Dzięki uzyskanym symulacjom klient otrzymuje wskazówki, jak zaprojektować optymalne i skuteczne systemy wentylacji pożarowej lub sprawdzić dotychczas zaproponowane rozwiązanie.

Dodatkową zaletą analiz numerycznych jest możliwość porównania różnych projektów i rozwiązań systemowych, co ułatwia optymalizację koncepcji i wybór najlepszych rozwiązań systemowych. Wykonanie symulacji CFD na etapie projektowania obiektu pozwala ograniczyć ewentualne błędy projektowe, które bez takiej analizy mogłyby być wykryte dopiero po wykonaniu instalacji, a ich naprawa wiązała by się z dużymi nakładami pracy oraz kosztami, a czasami wręcz byłaby niemożliwa.

ewakuacja_iso_ks1

Nasze usługi analiz CDF pozwalają na uzyskanie oszczędności na etapie projektowania i wykonawstwa, umożliwiając zoptymalizowanie rozwiązań instalacyjnych i ich poprawne wykonanie.

Kompleksowa oferta analiz CFD. Profesjonalne doradztwo.

Oferujemy m.in. wykonywanie następujących analiz:

Symulacje CFD wykonujemy w najnowocześniejszych programach komputerowych:

  • Ansys Fluent (Computional Fluid Dynamics) – modelowanie zjawisk związanymi z przepływami (turbulencja, przewodzenie ciepła, spalanie);
  • FDS (Fire Dynamics Simulator) z nakładką PyroSim – analiza numeryczna przepływu dymu, gazów;
  • Pathfinder – analiza drogi ewakuacyjnej i obliczenie czasu ewakuacji ludzi z budynku
ansys_fluent

Zamówienie usługi