Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Serwis i gwarancja

Wszystkie nasze produkty objęte są gwarancją producencką

Dział Serwisu naszej firmy obejmuje opieką wszystkich naszych Klientów w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w odniesieniu do produktów i systemów produkowanych przez naszą firmę. Serwis to doświadczeni inżynierowie automatycy i technicy serwisu, który zawsze chętnie służą Państwu pomocą.

Serwis Producenta SMAY to wysokiej jakości usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

Poniżej przedstawiamy sieć Partnerów Serwisowych, którzy dzięki szkoleniom w zakresie klap przeciwpożarowych oraz regulatorów przepływu i ciśnienia uzyskali dla swoich pracowników licencje Partnera Serwisowego SMAY potwierdzoną stosownym certyfikatem. Partnerzy Serwisowi dzięki bogatemu doświadczeniu pracy z naszymi urządzeniami w zakresie klap przeciwpożarowych i regulatorów VAV, posiadają wszelką niezbędną wiedzę i kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie serwisowania i przeglądów urządzeń SMAY.

W zakresie przeglądu klap przeciwpożarowych prosimy o kontakt z Partnerem Serwisowym w danym województwie a w przypadku braku Partnera Serwisowego w danym województwie, prosimy o kontakt z Partnerem Serwisowym w najbliższej lokalizacji.

Wszelkie zgłoszenia serwisowe i reklamacyjne, prosimy o wysłanie za pomocą wypełnionego formularza online:

Nowe Zgłoszenie

W przypadku problemu z rejestracją istnieje możliwość wysłania wypełnionych formularzy: „Karta zgłoszenia reklamacji” lub „Zapytanie o ofertę na usługi serwisowe” na adres: serwis@smay.eu.

Jak sprawdzić Partnera Serwisowego, kliknij tutaj

Kontakt

Gabriela Bajorek
Kierownik Działu Serwisu
kom.: (+48) 532 547 533
e-mail: g.bajorek@smay.eu

Wojciech Wrona
Z-ca Kierownika Działu Serwisu
kom.: (+48) 728 459 339
e-mail: w.wrona@smay.eu

Koordynacja zgłoszeń serwisowych

Adam Waśniowski
kom.: (+48) 502 165 989
e-mail: a.wasniowski@smay.eu

Koordynacja przeglądów i konserwacji

Anna Płaszewska
kom.: (+48) 696 935 187
e-mail: a.plaszewska@smay.eu

Koordynacja serwisów pogwarancyjnych

Katarzyna Kluz
kom.: (+48) 880 341 671
e-mail: k.kluz@smay.eu

Koordynacja reklamacji produktowych

Damian Rysak
kom.: (+48) 538 818 604
e-mail: d.rysak@smay.eu

Autoryzowany serwis
logo Durbi

Przedsiębiorstwo Budowlane „DURBI” Marcin Durbas

ul. Daszyńskiego 24/21, 31-534 Kraków
tel. +48 784 034 710
email: info@durbi.pl

Obszar działania SERWISU PRODUCENTA SMAY

 • Klapy przeciwpożarowe, klapy wentylacji pożarowej, klapy oddymiające;
 • Systemy Safety Way®;
 • Systemy Safety Carpark:
  • wentylacja bytowa i pożarowa,
  • systemy detekcji CO/LPG,
 • Regulatory przepływu i ciśnienia:
  • regulatory zmiennego i stałego ciśnienia VAV, CAV;
  • regulatory ciśnienia RPP-P, RPP-R;
 • System SmayLAB;
 • System ZODIC;

Zakres usług

 • Safety Way®:
  • próby odbiorcze zgodnie z normą PN-EN 12101-6 cz. 6, po aranżacji przestrzeni biurowych itp.,
  • próby współdziałania z innymi systemami w obiekcie (CSP, BMS),
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
  • przeglądy techniczne oraz próby coroczne zgodnie z normą PN-EN 12101-6 cz. 6 (rozdział 13 – Konserwacja),
  • szkolenia z obsługi systemu dla Klienta oraz zarządcy obiektu,
  • doradztwo w każdym momencie użytkowania systemu.
 • Safety Carpark:
  • próby współdziałania z innymi systemami w obiekcie (CSP, BMS),
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
  • przeglądy techniczne i okresowe zgodnie z normą BS 5588-12:
   • przeglądy półroczne i roczne systemu detekcji CO/LPG,
   • przeglądy roczne systemu wentylacji pożarowej i bytowej,
  • modyfikacje systemu,
  • szkolenia z obsługi systemu dla Klienta oraz zarządcy obiektem,
  • doradztwo w każdym momencie użytkowania systemu.
 • Klapy przeciwpożarowe oraz klapy wentylacji pożarowej:
  • przeglądy techniczne i okresowe,
  • modyfikacja (zmiana napędu),
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
  • próby współdziałania z innymi systemami (CSP, BMS).
 • Regulatory przepływu i ciśnienia:
  • przeglądy techniczne i okresowe,
  • zmiana nastaw regulacji, kalibracja (w obiekcie),
  • pomiary wydajności i poprawnej regulacji,
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
 • Systemy SMAYLAB®:
  • pomiary wydajności wentylacji,
  • pomiary wydajności dygestoriów (PN-EN 14175-6),
  • testy zadymiania dygestoriów,
  • przeglądy techniczne i okresowe,
  • zmiany nastaw sterowania,
  • rozbudowa układów i systemów sterowania,
  • szkolenia z obsługi systemu dla Klienta oraz zarządcy obiektu,
  • doradztwo w każdym momencie użytkowania systemu.

Jak działa SERWIS PRODUCENTA SMAY?

Nagłe przypadki:

 1. Usterka zostaje zgłoszona za pośrednictwem „Karty zgłoszenia – formularza serwisowego” – opiekun Klienta w regionie.
 2. Zgłoszenie zostaje przyjęte i zarejestrowane przez firmę SMAY.
 3. Dział Kontroli Jakości zapoznaje się ze zgłoszeniem i po jego przeanalizowaniu przesyła do Działu Serwisu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia Dział Serwisu kontaktuje się z Klientem i ustala termin przyjazdu serwisantów do obiektu, w którym wystąpiła usterka.
 5. Po przyjeździe do obiektu serwisanci weryfikują zgłoszenie i przeprowadzają naprawę, a następnie sporządzają adnotację z przeprowadzonych działań serwisowych.
 6. Na zakończenie czynności serwisowych „Karta zgłoszenia – formularz serwisowy” wraz z adnotacją jest wysyłany do Klienta przez opiekuna regionu w formie elektronicznej (skan dokumentu).

Przeglądy i konserwacje:

 1. Zbliża się termin przeglądu systemu w obiekcie.
 2. Dział Serwisu SMAY kontaktuje się z Klientem:
  Sytuacja A.
  Jeśli Klient ma podpisaną Umową Konserwacji i Serwisu, przechodzimy do kroku 3.
  Sytuacja B. Jeżeli nie ma stosownej umowy, przygotowujemy specjalną ofertę.
 3. Wspólnie z Klientem ustalamy dogodny termin przeglądu.
 4. Dział Serwisu kontaktuje się z przedstawicielem Klienta, który nadzoruje wykonanie przeglądu, i ustalają z nim harmonogram prac przeglądowych.
 5. Zespół serwisowy jedzie do obiektu i wykonuje przegląd, zakończony obustronnym podpisaniem Protokołu Odbioru i adnotacją w Książce Przeglądów i Konserwacji.
 6. Po przyjeździe z przeglądu serwisanci przygotowują Protokół Przeglądu i Konserwacji, który jest przesyłany do Klienta i stanowi szczegółowy dokument potwierdzający wykonanie przeglądu.
Oferujemy przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów i konserwacji. Nasz personel przypomni o nadchodzącym terminie przeglądu i zadba o wykonanie niezbędnych prac.

Dlaczego należy serwisować urządzenia pożarowe?

Image File info Date Download
Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 316.80 KB 3 lutego 2017 Pobierz