Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Klapy przeciwpożarowe

Przeznaczenie klap

Klapy przeciwpożarowe SMAY (klapy ppoż.) przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające lub w instalacji oddymiającej jako elementy odpowiedzialne za kontrolę rozprzestrzeniania się dymu. Podstawową funkcją klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu bądź transport gorących gazów.

SMAY oferuje szeroki wybór klap pożarowych do montowania w przegrodach budowlanych wszystkich rodzajów: stropach, ścianach sztywnych, ścianach podatnych, a także na kanałach jedno- i wielostrefowych oraz szachtach.

W portfolio SMAY można znaleźć klapy o przekroju okrągłym oraz prostokątnym – te drugie możemy dodatkowo podzielić na jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe – do szerokiego zastosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Klapy prostokątne jednopłaszczyznowe typu KWP-O i KWP-P przeznaczone są również do montowania w bateriach (zestawach klap), których łączna powierzchnia może osiągać nawet 10 m2.

Sposób wykonania klap

Jako duży producent akcesoriów wentylacyjnych posiadamy nowoczesny park maszynowy, który umożliwia produkcję wysokiej jakości urządzeń wentylacji bytowej i pożarowej. Klapy dostępne są w wersjach ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz stali lakierowanej na dowolny kolor z palety RAL.

Sterowanie przegrodą klap

Ze względu na swoje funkcje klapy przeciwpożarowe różnią się typem zastosowanego mechanizmu napędowego. Klapy odcinające do wentylacji bytowej mają mechanizm sprężynowy aktywowany topikiem – klapa ppoż. topikowa (KWP-O-S, KTM, KTS-O-S, KWP-LS) firmy SMAY lub siłownik BELIMO wyposażony w sprężynę powrotną oraz termowyzwalacz. Aktywacja mechanizmu napędowego powoduje zamknięcie klapy i odcięcie odpowiedniej strefy pożarowej.

Z kolei klapy przeznaczone do kontroli rozprzestrzeniania się dymu wyposażone są w siłownik dwukierunkowy BELIMO, który otwiera lub zamyka przegrodę zgodnie z sygnałem wysłanym przez system pożarowy. Klapy zachowują swoje funkcje niezależnie od temperatury panującej w budynku na okres deklarowany w klasyfikacji ogniowej.

Parametry techniczne

Klapy SMAY mają szeroki zakres klasyfikacji ogniowej, który zapewnia izolacyjność i szczelność ogniową oraz dymoszczelność przez 120 minut w różnych konfiguracjach montażowych. Dzięki wysokiej szczelności klapy pożarowe SMAY zwiększają wydajność systemu wentylacyjnego i bezpieczeństwo pożarowe oraz wpływają na oszczędności w zużyciu energii.

Wymiary i montaż klap

Nasi klienci mają do wyboru szeroki zakres wymiarowy urządzeń:

  • prostokątnych – od 160 mm × 200 mm do 1500 × 1000 mm oraz
  • o przekroju kołowym – od ∅100 mm do ∅630 mm.

Oferujemy duży wybór elementów montażowych do klap. Do tych elementów należą: klamry montażowe, śruby z nakrętkami, łączniki i uszczelki do montowania baterii klap. Więcej na ten temat montażu przeczytasz tutaj.

Nasi klienci mogą znaleźć w ofercie akcesoria uzupełniające, takie jak np. uszczelki na przyłączach, maskownice do klap czy siatka o wymiarach 19 mm × 19 mm × 1,4 mm do zabezpieczenia kanału.

Certyfikacja i wymagania prawne

Klapy odcinające do wentylacji bytowej są skonstruowane, produkowane oraz poddawane próbom zgodnie z wymogami norm PN-EN 15650 „Wentylacja budynków – przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających”.

Klapy do kontroli rozprzestrzeniania się dymu są konstruowane, produkowane oraz poddawane próbom zgodnie z wymogami normy PN-EN 12101-8 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy przeciwpożarowe w systemach wentylacji pożarowej” oraz PN-EN 13501-4 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu”.

Produkty SMAY uzyskały konieczne atesty higieniczne, certyfikaty oraz Krajową Ocenę Techniczną na baterię klap wentylacji pożarowej. Ocenę wydał Instytut Techniki Budowlanej. Klapy ppoż. SMAY zostały wielokrotnie przebadane przez czołowe jednostki badawcze: CNBOP, FIRES, ITB i CTO.

Klapy KWP-O-EX z certyfikatem ATEX mogą być używane w instalacjach pożarowych eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem (strefa EX). Zostały przebadane i zakwalifikowane do II grupy 2 kategorii według PN-EN ISO 80079-36:2016; PN-EN ISO 80079-37:2016, co oznacza, że można je stosować w strefach 1 i 2 oraz 21 i 22.

Chcesz kupić nasze produkty?

Przejdź na listę dystrybutorów i znajdź dostawcę w swoim województwie.

Zainteresowały
Cię nasze rozwiązania?

Porozmawiajmy
osobiście.