Filmy szkoleniowe

Seria filmów o systemach Smay

Najnowsze filmy prezentujące zasadę nadciśnieniowego zabezpieczania przedsionków pożarowych
z kompensacją powietrza do oddymiania, zjawisko efektu kominowego oraz istotę działania systemu
SAFETY WAY®.

Transfer sterowany elektronicznie:

   Efekt kominowy, system SAFETY WAY®:

   Budowa systemu przeplywowego SAFETY WAY:

   Jednostka napowietrzająca iSWAY: