Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Polityka jakości

W SMAY stawiamy na jakość

Celem wszelkich działań podejmowanych przez Grupę SMAY jest zapewnienie powtarzalnej, wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, które przynoszą naszym Klientom pełną satysfakcję.

Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością oraz Zakładową Kontrolę Produkcji,  które zakładają m.in.:

  • ścisłą współpracę z Klientami, pozwalającą na bieżące rozpoznawanie ich oczekiwań i potrzeb oraz uzyskiwanie opinii na temat naszych wyrobów,
  • stosowanie nowoczesnych technologii, urządzeń i materiałów, pozwalających na stałe podnoszenie poziomu produkowanych wyrobów,
  • systematyczne wdrażanie do produkcji nowych wyrobów, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów,
  • preferowanie dostawców posiadających wdrożone systemy zapewnienia jakości lub organizację pracy gwarantującą utrzymanie wysokiego, powtarzalnego poziomu jakościowego,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości w zakresie problematyki jakości.

SMAY to solidny i godny zaufania partner w biznesie

Procesy w naszej firmie są regularnie badane przez niezależne instytucje polskie i zagraniczne, a wyniki tych audytów potwierdzają skuteczność i ciągły rozwój naszego systemu zarządzania jakością. Wszystkie procesy są kierowane i nadzorowane przez wysoko wykwalifikowane, posiadające wieloletnie doświadczenie służby inżynieryjno-techniczne.

Jakość poparta certyfikatami i badaniami

Wysoka jakość produktów i usług, spełnienie wymagań m.in. europejskich norm zharmonizowanych i innych technicznych dokumentów odniesienia możliwe jest dzięki wdrożonym systemom: Zarządzania Jakością i Zakładowej Kontroli Produkcji, które corocznie weryfikowane są przez niezależne jednostki certyfikacyjne, co potwierdzają posiadane certyfikaty, w tym :

  • Certyfikat ISO 9001:2015,
  • Certyfikaty stałości właściwości użytkowych – zgodność z normami: EN 54-4:1997 + AC:1999+A1:2002+A2:2006, EN 15650:2010, EN 12101-2:2003, EN 12101-3:2015, EN 12101-7:2011, 12101-8:2011, EN 12101-10:2005+AC:2007
  • Krajowe certyfikaty stałości właściwości użytkowych – potwierdzające zgodność w wymaganiami określonymi w krajowych ocenach technicznych,
  • Świadectwa dopuszczenia.

Stawiamy na współpraca z ekspertami i środowiskiem naukowym

Współpracujemy z takimi jednostkami jak: CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, ITB – Instytutem Techniki Budowlanej, międzynarodowymi organizacjami branżowymi: ASHRAE i REVHA, Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN), Instytutem Aerodynamiki Przemysłowej (I.F.I.) w Aachen, Laboratorium Badawczym FIRES s.r.o., Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie.

1logo-rehva