Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Polityka jakości

W SMAY stawiamy na jakość

Celem działań podejmowanych przez Grupę SMAY jest zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, które przynoszą naszym Klientom pełną satysfakcję. W tym celu realizujemy politykę jakości, stosując System Zarządzania Jakością. Specjalna dokumentacja związana z tym systemem obejmuje wiele dokumentów szczegółowo określających naszą politykę jakości, m.in. Księgę Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, procedury, instrukcje, wytyczne i polecenia. Zasady opisane w tych materiałach dotyczą wszelkich działań związanych z produkcją wyrobów na podstawie prowadzonych ocen zgodności. System zakłada pełną dokumentację i kontrolę procesów produkcji i dostaw oraz gwarantuje jednolitą interpretację, co pozwala nam wytwarzać produkty o wymaganych cechach i wpływa na efektywność systemu kontroli.

SMAY to solidny i godny zaufania partner w biznesie

Procesy w naszej firmie są regularnie badane przez niezależne instytucje polskie i zagraniczne, a wyniki tych audytów potwierdzają skuteczność i ciągły rozwój naszego systemu zarządzania jakością.

Polityka jakości w Grupie SMAY realizujemy poprzez

  • ścisłą współpracę z Klientem, pozwalającą na bieżące rozpoznanie problemów i potrzeb oraz pozyskanie opinii na temat satysfakcji z dostarczonych wyrobów, systemów i usług;
  • stosowanie nowoczesnych technologii (urządzeń i materiałów) pozwalających na produkowanie systemów wysokiej jakości;
  • ciągły rozwój produktów, które już znajdują się w naszym portfolio, oraz wdrażanie nowych rozwiązań, zapewniających jeszcze większe możliwości i wyższą jakość działania;
  • współpracę z dostawcami, którzy także wdrożyli systemy kontroli i spełniają określone normy co do jakości;
  • systematyczne doskonalenie systemu, by umożliwić stosowanie efektywniejszych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

Wszystkie procesy są kierowane i nadzorowane przez wysoko-wykwalifikowane, posiadające wieloletnie doświadczenie służby inżynieryjno-techniczne.

Produkty firmy SMAY spełniają wymagania m.in. (europejskich) norm zharmonizowanych oraz wymagań technicznych, co jest poparte stosownymi certyfikatami:

  • Certyfikaty stałości właściwości użytkowych – zgodność z normami: EN 54-4:1997 + AC:1999+A1:2002+A2:2006, EN 15650:2010, EN 12101-3:2002+AC 2005, EN 12101-7:2011, 12101-8:2011, EN 12101-10:2005+AC:2007
  • Certyfikaty zgodności – potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych

Jakość oferowanych przez firmę SMAY wyrobów poparta jest wieloma aprobatami technicznymi i atestami higienicznymi, a także licznymi opracowaniami jednostek naukowo-badawczych. Współpracujemy z takimi jednostkami jak CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej- Państwowy Instytut Badawczy, ITB – Instytut Techniki Budowlanej, ASHRAE, REVHA, Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN), Instytutem Aerodynamiki Przemysłowej AACHEN (I.F.I.), Laboratorium Badawczym FIRES s.r.o., Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie.