Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Polityka jakości

W SMAY stawiamy na jakość

Celem wszelkich działań podejmowanych przez Grupę SMAY jest zapewnienie powtarzalnej, wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, które przynoszą naszym Klientom pełną satysfakcję.

Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością oraz Zakładową Kontrolę Produkcji, które zakładają m.in.:

ścisłą współpracę z Klientami, pozwalającą na bieżące rozpoznawanie ich oczekiwań i potrzeb oraz uzyskiwanie opinii na temat naszych wyrobów,
stosowanie nowoczesnych technologii, urządzeń i materiałów, pozwalających na stałe podnoszenie poziomu produkowanych wyrobów,
systematyczne wdrażanie do produkcji nowych wyrobów, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów,
preferowanie dostawców posiadających wdrożone systemy zapewnienia jakości lub organizację pracy gwarantującą utrzymanie wysokiego, powtarzalnego poziomu jakościowego,
systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości w zakresie problematyki jakości.

SMAY to solidny i godny zaufania partner w biznesie

Procesy w naszej firmie są regularnie badane przez niezależne instytucje polskie i zagraniczne, a wyniki tych audytów potwierdzają skuteczność i ciągły rozwój naszego systemu zarządzania jakością. Wszystkie procesy są kierowane i nadzorowane przez wysoko wykwalifikowane, posiadające wieloletnie doświadczenie służby inżynieryjno-techniczne.

Jakość poparta certyfikatami i badaniami

Wysoka jakość produktów i usług, spełnienie wymagań m.in. europejskich norm zharmonizowanych i innych technicznych dokumentów odniesienia możliwe jest dzięki wdrożonym systemom: Zarządzania Jakością i Zakładowej Kontroli Produkcji, które corocznie weryfikowane są przez niezależne jednostki certyfikacyjne, co potwierdzają posiadane certyfikaty, w tym :

  • Certyfikat ISO 9001:2015,
  • Certyfikaty stałości właściwości użytkowych – zgodność z normami: EN 54-4:1997 + AC:1999+A1:2002+A2:2006, EN 15650:2010, EN 12101-2:2003, EN 12101-3:2015, EN 12101-7:2011, 12101-8:2011, EN 12101-10:2005+AC:2007
  • Krajowe certyfikaty stałości właściwości użytkowych – potwierdzające zgodność w wymaganiami określonymi w krajowych ocenach technicznych,
  • Świadectwa dopuszczenia.

Stawiamy na współpraca z ekspertami i środowiskiem naukowym

Współpracujemy z takimi jednostkami jak: CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, ITB – Instytutem Techniki Budowlanej, międzynarodowymi organizacjami branżowymi: ASHRAE i REVHA, Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN), Instytutem Aerodynamiki Przemysłowej (I.F.I.) w Aachen, Laboratorium Badawczym FIRES s.r.o., Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie.

1logo-rehva