Bulk email software by FreshMailoferta, nowości, dokumentacja produktowa, szkolenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez firmę SMAY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ciepłowniczej 29, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych, a także możliwości ich poprawiania. Mam świadomość, że moja zgoda może być w każdym czasie odwołana, czego skutkiem będzie usunięcie mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej firmy SMAY.