Na potrzeby rozwijania naszej witryny korzystamy z plików cookies w celu personalizacji reklam, treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Podczas korzystania z naszej strony zostaną zapamiętanie Twoich preferencje, przeglądarka czy lokalizacja. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?

jak-dobrac-klape-dymowa

Klapy dymowe to wielofunkcyjne urządzenia, w przypadku ewentualnego pożaru są w stanie podwyższyć bezpieczeństwo. Ale nie jest to ich jedyna ich rola. W ofercie producentów występują klapy dymowe o rozmaitych kształtach i wymiarach. Można wśród nich znaleźć klapy kwadratowe, prostokątne, okrągłe; coraz popularniejsze stają się ostatnio urządzenia skonstruowane na zasadzie żaluzji. Zaletą tego ostatniego rozwiązania jest stosunkowa łatwość otwierania oraz niewielki opór, jakie takie klapy stawiają masom powietrza.

Prosty mechanizm, istotne korzyści

Ogromną zaletą klap dymowych jest prostota wynikająca z praw fizyki. Konstrukcja i działanie klap opiera się na mechanizmie konwekcji, czyli zjawisku unoszenia się gazów o wyższej temperaturze. Przy odpowiednim rozplanowaniu i montażu klap ich działanie zapewni efektywne odprowadzenie dymu. Przełoży się to na obniżenie temperatury i poprawę widoczności w dolnej części płonącego budynku, umożliwi szybszą ewakuację i pomoże w skutecznym przeprowadzeniu działań ratunkowych. Warto również pamiętać, że gwałtowny wzrost temperatury (podczas pożaru sięgającej nierzadko kilkuset stopni) zagraża nie tylko ludziom przebywającym w budynku, ale także samej jego konstrukcji.

Folder oddymiania hal przemysłowych i magazynowych oraz aeracji obiektów przemysłowych

oddymianie-hal-magazynowych

Systemy wentylacji oddymiającej obiektów wielkokubaturowych, takich jak: magazyny i zakłady produkcyjne spełniają przede wszystkim funkcję efektywnego obniżenia temperatury dymów w strefie podstropowej i zabezpieczenie konstrukcji budynku. Jednocześnie w istotny sposób poprawiają warunki działania ekip ratowniczo-gaśniczych, ułatwiając wygaszenie pożaru i ewakuację ludzi.

Pobierz przewodnik
jak-dobrac-klape-dymowa

Gdzie można stosować klapy dymowe?

To rozwiązanie nadaje się zarówno do montażu w obiektach wielokondygnacyjnych, jak i jednopiętrowych. Klapy dymowe stosuje się powszechnie w budynkach magazynowych, produkcyjnych, a także w gmachach użyteczności publicznej. Niektóre klapy mają otwierane pokrywy wypełnione materiałem przepuszczającym światło, dzięki czemu pełnią także rolę punktowych świetlików dachowych. Trzecim przeznaczeniem, które – przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania – mogą spełniać, jest funkcja okresowego przewietrzania budynku.

Warunki techniczne klap dymowych

Stosowanie klap dymowych jest możliwe przy różnych rodzajach pokryć dachowych. Właściwie zamontowane sprawdzą się zarówno na dachu pokrytym papą, jak i blachą bądź membraną PCV. Dokonując wyboru i zamawiając klapy, kluczowe jest podanie parametrów otworu montażowego. Na uwadze należy mieć także wysokość podstawy, dopasowując ją do sumarycznej grubości wszystkich warstw pokrycia dachowego.

Istotną kwestią jest wyposażenie klap w siłowniki i podłączenie ich do instalacji w taki sposób, by tworzyły wspólny system oddymiania danego pomieszczenia czy budynku.

Klapy dymowe nadają się do montażu na dachach płaskich o pochyleniu do 15°. Odległości pomiędzy poszczególnymi klapami nie mogą być mniejsze, niż suma dłuższych boków lub średnic obu klap, ani większe, niż 20 m. Można je instalować bezpośrednio na konstrukcji dachu, ale również na drewnianych i metalowych cokołach. Bardzo istotną kwestią jest równomierne rozplanowanie otworów w dachu. Dopuszczalnymi wyjątkami od tej reguły są sytuacje, gdzie w obrębie dachu znajdują się materiały o różnej podatności na działanie ognia i wysokiej temperatury. W takim wypadku należy rozmieścić otwory, w taki sposób, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać właściwości danej części pokrycia dachowego.

Jak montować klapy dymowe?

Jeśli chodzi o odległości pomiędzy poszczególnymi klapami, należy wciąć pod uwagę również możliwość szerszego rozprzestrzeniania się ognia po ich otwarciu. Dystans pomiędzy krawędzią budynku, a klapą dymową nie powinien być większy, niż 10 metrów (jeśli nachylenie dachu nie przekracza 12 stopni) i 20 metrów przy przekroczeniu tego kąta. To niezmiernie istotna kwestia i – mając na uwadze bezpieczeństwo – trzeba jej kategorycznie przestrzegać.

Prawidłowy montaż klap dymowych pozwala między innymi obniżyć klasę odporności ogniowej budynku, powiększyć dopuszczalne strefy pożarowe oraz zwiększyć długość dróg ewakuacyjnych. Klapy pozwalają na utrzymanie w stanie wolnym od dymu dolnych obszarów obiektu, w tym dróg ewakuacyjnych i ułatwiają sprawne wyprowadzenie z budynku ludzi oraz interwencję służb ratowniczych. Odprowadzając wytwarzane w czasie pożaru ciepło, klapy dymowe zmniejszają obciążenie termiczne konstrukcji budynku, co pozwala obniżyć straty materialne spowodowane przez żywioł.

 

Klapy dymowe – ważne zalecenia

Przy montażu klap dymowych zaleca się stosowanie izolacji z wełny mineralnej grubości 50 mm. Materiał izolacyjny powinien mieć klasę reakcji na ogień A1 i odznaczać się dużą gęstością (min 150 kg/m³) i izolacyjnością termiczną (opór cieplny Ri = min 1,25 m²∙K/W).

Współczynnik przenikania ciepła dla podstawy izolowanej taką wełną mineralną o grubości 50 mm wynosi U = 0,80 [W/m²K]. Szczelność przed przenikaniem wilgoci uzyskuje się przez izolację odpowiednimi dla konstrukcji danego dachu materiałami bitumicznymi.

Odpowiedni dobór klap dymowych i ich prawidłowy montaż może przynieść nieocenione korzyści w sytuacji zagrożenia pożarowego. Z całą pewnością warto zastosować to rozwiązanie i korzystać z pełnego spektrum jego funkcjonalności zarówno w nowych, jak i już istniejących budynkach.