Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Projektowanie instalacji wentylacji a dobór nawiewników

Nawiewniki stanowią jeden z najważniejszych elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Bez względu na zastosowany system mają decydujący wpływ na rozkład prędkości i temperatury powietrza w pomieszczeniu. Podstawowym zadaniem nawiewników jest dostarczenie wymaganego strumienia powietrza do pomieszczenia. Jeżeli zadbamy o odpowiednie parametry, możemy zapewnić komfort w strefie przebywania ludzi, co oznacza brak przeciągów, niski poziom hałasu oraz komfort termiczny. Czynniki te wywierają duży wpływ na odczucie zmęczenia podczas długotrwałego przebywania osób w pomieszczeniu, dlatego tak istotne są prawidłowa koncepcja rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu oraz określenie odpowiedniej liczby urządzeń, ich typu i parametrów pracy.

W ofercie firmy SMAY można znaleźć wiele typów nawiewników, które nadają się do zastosowania w obiektach niemal wszystkich rodzajów i o różnym przeznaczeniu. Szeroki wybór tych produktów pozwala spełnić wiele wymagań projektowych, a co za tym idzie – poprawnie zaprojektować instalacje.

Nawiewniki liniowe

Nawiewniki te zazwyczaj montuje się w otwartych przestrzeniach biurowych, wzdłuż ściany. Ich szerokość jest niewielka w porównaniu z długością. Urządzenia te nadają się do stosowania zarówno do nawiewu, jak i wywiewu powietrza z pomieszczenia. Używa się ich do nawiewu powietrza izotermicznego, a także wtedy, gdy występuje różnica temperatur między powietrzem nawiewanym a tym znajdującym się w pomieszczeniu. Te urządzenia wykorzystuje się w trybie zarówno grzania, jak i chłodzenia.

W zależności od typu nawiewnika jego szczeliny mogą być ruchome lub nieruchome. Także liczba szczelin może się różnić. Konstrukcja i liczba szczelin wpływają na to, że nawiewniki cechują się różnymi parametrami pracy. Dla funkcji grzania, aby zapewnić komfort w strefie przebywania i jak najlepiej wykorzystać energię napływającego ciepłego powietrza, szczeliny powinny kierować strugę ku dołowi. W przypadku schładzania pomieszczenia kierownice powinny być ustawione w kierunku horyzontalnym i rozprowadzać powietrze pod stropem z wykorzystaniem efektu Coandy, by zapewniać optymalne zasięgi i zapobiegać opadaniu – z nadmierną prędkością – zimnego (gęstszego) powietrza do strefy przebywania ludzi.

W przypadku montażu w linii okien dzięki funkcjonalności kierunkowania strugi powietrza indywidualnie dla każdej szczeliny można skierować wypływ powietrza dla części szczeliny w kierunku okna. Pozwala to wytworzyć „kurtynę powietrzną” na jego wysokości, a co za tym idzie – skutecznie odebrać zyski/straty właśnie od tych przegród.

NSAL

Aluminiowy sufitowy nawiewnik szczelinowy z ruchomymi kierownicami, który może pracować w trybie zarówno grzania, jak i chłodzenia. Pojedynczy nawiewnik może mieć długość do 2000 mm oraz od jednej do sześciu szczelin. NSAL może być zamontowany jako pojedynczy element lub w połączeniu liniowym, a także pomalowane na dowolny kolor RAL. Ten nawiewnik można zamontować za pomocą konsolki montażowej, wkrętami od czoła do stropu lub bezpośrednio do skrzynki rozprężnej. Program doborowy nawiewników firmy SMAY pozwala określać parametry pracy dla różnych ustawień lamel, które schematycznie przedstawiono na poniższej grafice.

NSAL-N

Aluminiowy nawiewnik szczelinowy przeznaczony do instalacji o stałym i zmiennym przepływie powietrza. Nawiewniki tego typu mogą pracować w trybie zarówno grzania, jak i chłodzenia. Nawiewniki mają ruchome, profilowane kierownice. Umożliwia to zmianę przesłonięcia szczeliny lub ukierunkowanie strugi powietrza. Nawiewniki tego typu mogą zawierać od jednej do pięciu szczelin. Nawiewniki można montować jako pojedyncze elementy lub w połączeniu liniowym. Konstrukcja nawiewnika daje możliwość pionowego i poziomego ukierunkowania wypływającego powietrza, tak jak jest to przedstawione na grafice.

Nawiewniki wirowe

Nawiewniki wirowe służą do nawiewu powietrza w pomieszczeniach biurowych, centrach handlowych, szkołach, obiektach użyteczności publicznej, jak również w pomieszczeniach przemysłowych czy mieszkaniach. W zależności od modelu nawiewniki pozwalają regulować kąt położenia kierownic, a tym samym kierunek nawiewu powietrza. Wysoki poziom indukcji powietrza w nawiewnikach wirowych umożliwia skuteczne mieszanie powietrza w pomieszczeniu. Urządzenia te mogą pracować w funkcji grzania i chłodzenia. W ofercie SMAY można wyróżnić:

NS8

Nawiewniki tego typu są szczególnie zalecane do pomieszczeń o wysokości od 2,6 m do 4 m. Warto je także rozważyć, jeżeli różnica temperatur między powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu wynosi do 10 K. NS8 jest dostępny w wersji z okrągłym lub kwadratowym panelem czołowym. Panel kwadratowy może być wykonany ze stali nierdzewnej. Ruchome kierownice pozwalają dowolnie kształtować strumień powietrza nawiewanego oraz uzyskać nawiew wirowy. Na poniższej grafice przedstawiono różne warianty ułożenia, jakie mogą przyjąć kierownice nawiewnika. Widać także, jaki się to przekłada na kierunek wypływu powietrza z urządzenia.

NS9

Nawiewniki tego typu są szczególnie zalecane do pomieszczeń o wysokości od 2,6 m do 4 m. Warto je także rozważyć, jeżeli różnica temperatur między powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu wynosi maksymalnie 10 K. Nawiewniki są dostępne z okrągłym lub kwadratowym panelem czołowym. Panel kwadratowy może być wykonany ze stali nierdzewnej. Ruchome kierownice pozwalają dowolnie kształtować strumień powietrza nawiewanego oraz uzyskać nawiew wirowy. Na poniższej grafice przedstawiono różne warianty ułożenia, jakie mogą przyjąć kierownice nawiewnika. Widać także, jak się to przekłada na kierunek wypływu powietrza z urządzenia.

NS4

Nawiewniki NS4 są wyposażone w nieruchome kierownice, które wytwarzają wirowy przepływ powietrza. Panel czołowy nawiewnika może być okrągły lub kwadratowy. Urządzenie standardowo wykonuje się ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010. Na specjalne zamówienie możliwe jest lakierowanie na inny kolor z palety RAL.

NS4 mogą być wykonane w wersji nawiewnej (skrzynka rozprężna z deflektorem) lub wywiewnej (skrzynka rozprężna bez deflektora), a także w dwóch wariantach – standard i horizontal. Wariant wykonania przekłada się między innymi na różne ukierunkowanie strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika. Korzystając z programu doborowego nawiewników SMAY, można określić parametry pracy dla obu wariantów budowy. Jeżeli urządzenie ma pełnić funkcję grzania bądź pracować jako wywiew, zalecamy wykonanie w wariancie standard.

NSDZ

Nawiewniki NSDZ pozwalają uzyskać nawiew wirowy. Szczególnie dobrze sprawdzą się w pomieszczeniach o wysokości od 3 m do 12 m, gdzie grzanie i chłodzenie jest realizowane instalacją wentylacyjną lub gdzie istotnym parametrem jest dokładne ustawienie prędkości końcowej powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi. Ustawienie kierownic przekłada się na kierunek wypływu powietrza z nawiewnika, tak jak pokazuje poniższy schemat.

W nawiewnikach NSDZ stosuje się dwie wersje regulacji kierownic: ręczna oraz siłownikiem. Przy regulacji ręcznej ustawienie zespołu zintegrowanych ze sobą kierownic zmienia się ręcznie za pomocą dźwigni, która znajduje się po zewnętrznej stronie korpusu nawiewnika. Przy regulacji siłownikiem regulacji dokonuje się za pomocą siłownika elektrycznego pracującego w trybie nastawy ciągłej, zasilanego napięciem 24 V AC/DC lub 230 V AC. Przy tym sterowaniu kierownice można ustawić w dowolnym położeniu.

Anemostaty

Anemostaty to elementy nawiewne lub wywiewne przeznaczone do montażu w suficie. W zależności od typu i kształtu umożliwiają one skierowanie strugi powietrza, które wypływa z nawiewnika, w różne strony. Dodatkowo anemostaty pozwalają poprowadzić strugi powietrza w kilku kierunkach – w zależności od budowy w jednym, dwóch, trzech lub czterech kierunkach. Anemostaty są stosowane w układach wentylacji mechanicznej. Wyróżniamy anemostaty z panelem prostokątnym lub okrągłym. W ofercie firmy SMAY można znaleźć następujące urządzenia tego typu:

ALDA/SDA

Nawiewniki ALDA powstają z aluminium anodowanego na kolor naturalny lub lakierowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9010). Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na inny kolor RAL. Nawiewniki SDA występują w wariancie z panelem prostokątnym. Wykonuje się je ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9010). Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na inny kolor RAL oraz wykonanie ze stali nierdzewnej. Anemostaty ALDA i SDA są dostępne z kierownicami przystosowanymi do nawiewu jedno-, dwu-, trzy- lub czterokierunkowego.

SDRW

Nawiewniki sufitowe SDRW występują w wariancie z panelem okrągłym. Są przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych. Ich cechę szczególną stanowią kierownice przestawiane poprzez obrót środkowej części nawiewnika, co umożliwia indywidualne kształtowanie strumienia powietrza nawiewanego. Okrągłe ruchome kierownice ustawia się za pomocą mechanizmu ręcznego. Ten typ nawiewnika nadaje się do zastosowania w funkcji zarówno grzania, jak i chłodzenia.

NT/NTQ

Nawiewniki sufitowe NT i NTQ są przeznaczone do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych. Ich cechą szczególną są przestawne kierownice, umożliwiające indywidualne kształtowanie strumienia powietrza nawiewanego. Nawiewniki mają okrągłe ruchome kierownice ustawiane za pomocą siłownika termostatycznego. Nawiewnik NT jest wyposażony w panel okrągły, a NTQ – w panel kwadratowy.

Nawiewniki podłogowe szczelinowe NSP

Nawiewniki szczelinowe podłogowe typu NSP są produktem przeznaczonym głównie do montażu w halach basenowych, a także w pomieszczeniach, w których znajdują się duże przeszklone powierzchnie. Montuje się je zazwyczaj blisko przeszklonych powierzchni, w podłodze lub nawet w parapecie. Przy takim montażu nawiewniki zapewniają przepływ powietrza na przeszklonych powierzchniach, co zapobiega ich parowaniu i roszeniu się.

Dysze dalekiego zasięgu

Stosuje się je do nawiewania powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach o dużej kubaturze lub we wnętrzach, w których nie ma możliwości swobodnego rozprowadzenia instalacji, a powietrze należy dostarczyć na dużą odległość (np. do przeciwległej części pomieszczenia). W dyszach można zmienić kąt wypływu powietrza, co umożliwia jego ukierunkowanie, a także jest pomocne przy realizacji funkcji grzania lub chłodzenia.

Dla trybu chłodzenia można ustawić dyszę pod kątem dodatnim (w zależności od rodzaju dyszy kąt ustawienia do +30°) – przekłada się to na ukierunkowanie strumienia w kierunku sufitu. Ze względu na nawiewanie zimnego powietrza, które ma większą gęstość, wraz ze wzrostem odległości strumień zaczyna opadać, przy czym w większości przypadków chodzi o to, aby powietrze nie opadało zaraz w pobliżu dyszy.

Dla trybu ogrzewania można ustawić dyszę pod kątem ujemnym (w zależności od rodzaju dyszy kąt ustawienia do -30°). W takiej sytuacji strumień powietrza kieruje się ku dołowi. Ze względu na nawiewanie ciepłego powietrza, które charakteryzuje się mniejszą gęstością, na który działają siły wyporu, gdy powietrze dociera do strefy przebywania ludzi, temperatura i prędkość są zredukowane. Oferta firmy SMAY zawiera następujące produkty z tej grupy:

SVS5

Dysza SVS5 występuje w pięciu rozmiarach. Jest przystosowana do montażu bezpośrednio na przewodzie prostokątnym, przy wykorzystaniu nakładki typu R także na przewodzie okrągłym, a z nasadką RF do montażu na końcu przewodu okrągłego. Kąt wypływu powietrza w dyszach SVS5 można ustawiać ręcznie lub za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie ±30°.

SVS6

Dysza aluminiowa SVS6 występuje w sześciu rozmiarach. Jest przystosowana do montażu bezpośrednio na przewodzie prostokątnym, przy wykorzystaniu nakładki typu R także na przewodzie okrągłym, a z nasadką RF do montażu na końcu przewodu okrągłego. Kąt wypływu powietrza w dyszach SVS6 można ustawiać ręcznie w zakresie ±30°.

SVS7

Dysza aluminiowa SVS7 występuje w czterech rozmiarach. Jest przystosowana do montażu bezpośrednio na przewodzie prostokątnym, przy wykorzystaniu nakładki typu R także na przewodzie okrągłym, a z nasadką RF do montażu na końcu przewodu okrągłego. Kąt wypływu powietrza w dyszach SVS7 można ustawiać ręcznie w zakresie ±30°. Dysza tego typu zawiera element zawirowujący powietrze.

SVN

Dysza SVN występuje w sześciu rozmiarach. Jest przystosowana do montażu bezpośrednio na przewodzie prostokątnym lub na końcu przewodu okrągłego. Kąt wypływu powietrza w dyszach tego typu można ustawiać ręcznie w zakresie ±30°.

Autor

Serwis Smay - 4

Michał Golonka

Menadżer Produktu – Konstruktor: Kratki, Nawiewniki