Na potrzeby rozwijania naszej witryny korzystamy z plików cookies w celu personalizacji reklam, treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Podczas korzystania z naszej strony zostaną zapamiętanie Twoich preferencje, przeglądarka czy lokalizacja. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Chcesz się dowiedzieć, czym jest BIM? Projektowanie BIM to rewolucja!

Projektowanie BIM - 1
Technologia BIM zrewolucjonizowała obecne podejście do projektowania. W latach 90. XX stulecia i pierwszych latach XXI wieku deski kreślarskie zostały zastąpione przez cyfrowe narzędzia typu CAD. Podobny przełom obserwujemy dzisiaj: wchodzimy w erę modelowania informacji o budynku.
Autor
Łukasz Pilch

Sekcja Projektowa – SMAY

Projektowanie BIM to cyfrowe odwzorowanie wszystkich technicznych, fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektów budowlanych, które mogą być wykorzystywane od wczesnego etapu opracowywania koncepcji, przez zarządzanie budynkiem, aż po zakończenie jego eksploatacji. Technologia BIM ma służyć wszystkim osobom, które są zaangażowane w projekt, wykonawstwo i prawidłowe użytkowanie.

Projektowanie BIM daje pełną kontrolę nad projektem budowlanym

Wysyłanie i odbieranie danych, czyli swobodna wymiana aktualnych informacji (np. poprzez chmurę), pozwala w pełni kontrolować projekt. Kto obecnie działa w BIM-ie, kto najlepiej zna BIM? Jak pokazują badania przeprowadzone przez Autodesk, coraz więcej osób pracuje w tej technologii – w każdym roku tendencja jest wzrastająca.

Dokumentacja projektowa i modele trójwymiarowe, czyli jak pomaga nam technologia BIM

Zadaniem projektanta jest przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnym prawem budowlanym, a także według ściśle określonych wytycznych inwestora – oczywiście w założonym terminie. Jednoczesne spełnienie tych czynników jest nie lada umiejętnością (szczególnie przy większych projektach), dlatego szukając dostępnych możliwości, projektanci posiłkują się różnymi narzędziami, które mogą wspomagać prace.

Technologia BIM to nowoczesne podejście i próba odpowiedzi na coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek

Przygotowując modele trójwymiarowe i przypisując wszystkim obiektom informacje, tworzy się określoną strukturę i platformę wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami przyczyniającymi się do realizacji inwestycji. Komunikacja jest transparentna, pojawia się mniej błędów, a w konsekwencji oszczędzamy czas i koszty, automatyzując procesy.

Najlepiej znają BIM
50% projektanci konstrukcji, instalacji
65% Architekci
25% Wykonawcy
Projektowanie BIM - 6

Wdrożenie BIM w firmie to automatyzacja procesu projektowania

Wdrażanie BIM-u (Building Information Modeling) w struktury firm często wydaje się mozolną pracą. Początkowe koszty inwestycyjne są wysokie, a oczekiwane zyski nie do końca jasne. W pierwszej fazie wdrażania programu może nastąpić spadek wydajności, po nim jednak przyjdzie zmiana podejścia do projektowania i w konsekwencji nowe korzyści, niemożliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu innych technologii.

BIM dziś wykracza poza sam proces opracowania projektów – przygotowanie modelu z pełnymi informacjami daje ogromne możliwości. O ile celem CAD było usprawnienie projektowania i przygotowania dokumentacji, to celem BIM jest automatyzacja procesu projektowania i realizacji inwestycji, a uaktualniony model powykonawczy może posłużyć jako baza danych o danym obiekcie.

Biblioteki Revit® SMAY zawierają informacje wielobranżowe przydatne przy opracowywaniu branżowych projektów. Korzystanie z bazy dostępnych obiektów producenckich znacznie ułatwia sam proces projektowy i daje stronom, które uczestniczą w realizacji projektu, pełny cyfrowy model informacji. Dodatkowe funkcjonalności wprowadzone w rodzinach Revit® SMAY pozwalają projektantowi konfigurować akcesoria i urządzenia według preferencji, co powoduje generowanie kodu produktu, a każdy niepoprawny dobór jest sygnalizowany za pomocą komunikatu wizualnego i tekstowego.
Dziś pierwszą weryfikację projektu opartego na bibliotekach Revit® SMAY przeprowadza sztuczna inteligencja wprowadzona do rodzin.

 

Projektowanie BIM dla inwestora – pełny podgląd projektu na każdym etapie

Warto zastanowić się nad tym, jakie korzyści z opracowywania projektów w technologii BIM (Building Information Modeling) może mieć inwestor. W większości przypadków nie musi on zgłębiać tajników programu do projektowania – istotne jest to, co z takiego modelu można uzyskać. O ile model pokazuje tylko zewnętrzne cechy, o tyle informacje, które mogą być zawarte w modelu, dają inwestorowi pełny ogląd projektu na każdym jego etapie. Działając w BIM, inwestor wchodzi do projektu w chmurze i może się łatwo komunikować ze wszystkimi stronami projektu. Może nanosić uwagi, obserwować zmiany, śledzić zestawienia, a co za tym idzie, jest w stanie ocenić koszty i czas realizacji inwestycji.

Model BIM daje inwestorowi informacje o wszystkich elementach składowych. Inwestor może mieć pewność, że wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań projektowych podnosi jakość dokumentacji budowlanej, co ma wpływ na realizację inwestycji. Im bardziej skomplikowana inwestycja – tym więcej stron projektu, tym trudniejsza komunikacja, tym bardziej prawdopodobne opóźnienia i błędy projektowe.

Zatem – czy opłaca się zmniejszyć nakłady na projekt, a w konsekwencji zwiększyć ryzyko jego niepowodzenia? A może lepiej zaufać nowoczesnym rozwiązaniom BIM, tak by realizacja projektu była przemyślana i rentowna?

 

Rodziny Revit® SMAY

Związek BIM z kosztami inwestycji jest bardzo duży. Mając to na uwadze, firma SMAY jako lider innowacyjności oferuje rozwinięte (w wysokim stopniu szczegółowości LOD i informacji LOI) biblioteki Revit®, będące znakomitym narzędziem do codziennej pracy projektanta, a jednocześnie pozwalające na szybkie generowanie zestawień elementów potrzebnych do wycen handlowych.
SMAY oferuje cyfrowe obiekty, które mogą posłużyć do wykonania projektów branżowych w zakresie instalacji wentylacji i ochrony przeciwpożarowej – zarówno projektanci instalacji sanitarnych, jak i architekci mogą wykorzystywać rodziny w swoich projektach. Pozostałym branżom informacje zawarte wewnątrz modeli mogą posłużyć do opracowania własnych dokumentacji. Poniżej przedstawiamy kilka bardzo ciekawych funkcjonalności rodzin, które można wykorzystać przy wykonywaniu projektów.

Wstawianie rodzin do projektu BIM

Dbając o dobrą kondycję projektu, lepiej nie obciążać modelu zbyt dużą liczbą rodzin. Jednocześnie – jeżeli efektem ma być projekt o wysokim stopniu szczegółowości, rozsądnym posunięciem będzie wczytanie do projektu tylko i wyłącznie typów produktów, które zostaną wykorzystane. Wczytując rodzinę do projektu, można z katalogu typów wybrać właściwy typ modelu (o danym rozmiarze i z określonego materiału). W ten sposób zostaną spełnione dwa – z pozoru sprzeczne – wymagania.

Projektowanie BIM - 2
Sterowanie widocznością obiektów

Użytkownik, zależnie od preferencji, w każdej chwili jest w stanie sterować w rodzinach widocznością takich elementów, jak np. obszary serwisowe, strefy buforowe, logo czy komunikaty. Obszary serwisowe pozwalają na ciągłą kontrolę prawidłowości przygotowanych rozwiązań technicznych, zaś komunikaty dają sygnał o poprawności (lub nie) dobranych elementów składowych systemów. Projektant może wykorzystać tę funkcjonalność przy opracowywaniu projektu. Na potrzeby wydania dokumentacji i wygenerowania rysunków w formie papierowej i/lub elektronicznej wyłączenie elementów będzie szybkie do wykonania i poprawi widoczność wydruku.

Projektowanie BIM - 3
Kod produktu

Każda zmiana parametru elementu powoduje dynamiczną zmianę kodu produktu. Rodziny wykorzystują zaimplementowane w pamięci tabele przeglądowe z wszystkimi możliwymi kodami produktów; liczba wariantów jest zależna od typu produktu.

Projektowanie BIM - 4
Kontrola poprawności doborów

Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów, udostępniamy im inteligentne biblioteki, które wykorzystując logikę zaimplementowaną w rodzinach, informują użytkownika o nieprawidłowościach w konkretnych rozwiązaniach. Zależnie od dobranych elementów i parametrów rodziny Revit® SMAY sygnalizują pomyłki np. w doborze lub konfiguracji akcesoriów/urządzeń. Ta funkcjonalność eliminuje już na wczesnym etapie projektu możliwość popełnienia błędu projektowego.

Projektowanie BIM - 5
Projektowanie BIM - 7

SMAY, idąc z duchem czasu i chcąc rozwijać nowoczesne technologie, proponuje również wsparcie projektowe w zakresie technologii BIM. Firma, która na rynku działa już 30 lat, oferując produkty najwyższej jakości, udostępnia biblioteki Revit® SMAY, czyli zaawansowane obiekty wspomagające projektowanie. Opracowując funkcjonalne modele BIM większości produktów dostępnych w ofercie, dbamy o to, by ułatwić codzienne projektowanie, zredukować liczbę błędów projektowych oraz podwyższyć jakość projektów.

Przepływ informacji podczas realizacji projektów budowlanych
Projektowanie BIM - 8
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą STREFĘ PROJEKTANTA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat BIM.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.