Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Varso Place – bezpieczne oblicze najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej

Czy w zapierającej dech w piersiach budowli można połączyć ekskluzywność, przydatność, jakość i bezpieczeństwo? Owszem – można, a nawet trzeba połączyć wszystkie te składniki, aby powstał budynek w pełni funkcjonalny, spełniający wymagania inwestora i użytkownika końcowego. Trzeba połączyć wszystkie te składniki, aby zadbać o klimat: wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Czas poznać wyjątkową inwestycję w samym centrum Warszawy: najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej i jeden z najbardziej ekologicznych obiektów w naszym kraju. Varso Tower to najnowocześniejszy drapacz chmur, na który spoglądają teraz mieszkańcy stolicy.

Varso Place – inwestycja, która zmienia obraz Warszawy

Varso Place to trzy budynki wysokościowe w centrum Warszawy, tuż obok Dworca Centralnego. Najwyższy z nich – Varso Tower – może pochwalić się wysokością 230 m do dachu oraz 310 m wraz z iglicą. To właśnie ten obiekt zachwyca mieszkańców stolicy oraz przyjezdnych. Varso Tower to nie tylko prestiżowe miejsce biznesu, ale również atrakcja turystyczna: znajdują się tu dwa tarasy widokowe. Takimi przestrzeniami może się pochwalić niewiele podobnych inwestycji w Europie. Pierwszy z tarasów widokowych znajduje się na wysokości 205 m, gdzie zasadzono aż 16 drzew liściastych – głogów jednoszyjkowych, które idealnie dostosowują się do niekorzystnych warunków pogodowych i zanieczyszczeń powietrza.

Jednak czy w takiej inwestycji jedynie tarasy wymagają naszej uwagi? Z pewnością nie. Ukończone budynki Varso Place uzyskały certyfikat WELL Health-Safety. Jest to niezależny system oceny, który uwzględnia procedury sprzątania i odkażania przestrzeni pracy, zarządzanie jakością powietrza i wody w biurze (w tym dbałość o odpowiedni serwis systemów klimatyzacji i wentylacji), promocję działań prozdrowotnych wśród pracowników, a także przygotowanie do sytuacji kryzysowych, czyli np. wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 w budynku.

Jednym z czynników, który wpłynął na uzyskanie certyfikatu, była wentylacja – energooszczędna, wydajna i ograniczająca rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w zamkniętych pomieszczeniach.

Wymagania przeciwpożarowe na Varso Place

W ciągu typowego dnia użytkownik budynku nie zwraca uwagi na tak ważne, ratujące ludzkie życie czynniki, jak wyciąg niebezpiecznego, trującego dymu, który powstaje w wyniku pożaru. W sytuacji awaryjnej kluczowe stają się uszczelnione drogi ewakuacyjne i systemy je udrażniające. Firma SMAY czuwa jednak nad bezpieczeństwem użytkowników, dbając o to, aby to, co niewidzialne, było najbezpieczniejsze w budynku.

W całym Varso Place działają najskuteczniejsze systemy ochrony pożarowej – od systemów różnicowania ciśnień opracowanych i opatentowanych w Polsce, aż po klapy umożliwiające usunięcie dymu, który w przeciwnym wypadku mógłby przeszkadzać ludziom w ucieczce.

Zainstalowany w Varso Place zestaw wyrobów iSWAY-FC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, w tym Safety Way, służy do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu. Idea działania systemu Safety Way polega na tym, że w przestrzeni klatek schodowych z instalacjami różnicowania ciśnienia wytwarza się ukierunkowany przepływ powietrza o kontrolowanej intensywności. Celem jest uzyskanie stabilnego rozkładu ciśnienia statycznego w całej klatce schodowej w warunkach efektu kominowego. Można to osiągnąć, precyzyjnie kontrolując po pierwsze strumień powietrza nawiewanego oraz wywiewanego, a po drugie towarzyszące temu opory przepływu powietrza. Przyjmuje się, że aby uzyskać stabilny rozkład ciśnienia statycznego w przestrzeni całej klatki schodowej, należy doprowadzić określoną ilość powietrza do strefy obniżonego ciśnienia i odprowadzić odpowiednią ilość powietrza ze strefy podwyższonego ciśnienia.

Rozwiązania zainstalowane w Varso Tower wspomagane są urządzeniami, które także wspierają pracę systemu Safety Way. Na uwagę zasługuje również zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu ZUP – produkt ŻUBR firmy SMAY. Systemy rozprzestrzeniania dymu i ciepła zasilają to urządzenie niskim i bardzo niskim napięciem elektrycznym. Po otrzymaniu sygnału odpowiedni moduł składowy zasilacza włącza lub wyłącza napięcie dla danego urządzenia odbiorczego. Jeżeli urządzenia odbiorcze pracują w trybie niepożarowym, sterowanie może się odbywać poprzez dowolny system sterujący (istnieje możliwość montażu jego elementów wewnątrz obudowy ZUP). W pożarowym (nadrzędnym) trybie pracy urządzeń podłączonych do zasilacza sygnały sterujące wysyłane są z central sterujących lub ich modułów.

Klapy pożarowe jako dopełnienie skutecznej wentylacji pożarowej

Klapy przeciwpożarowe SMAY montuje się w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające lub w instalacji oddymiającej jako elementy odpowiedzialne za kontrolę rozprzestrzeniania się dymu. Klapy mają przede wszystkim powstrzymywać rozprzestrzenianie się ognia, temperatury i dymu bądź transportować gorące gazy.

W Varso Place zainstalowano klapy przeciwpożarowe typu KTM-E, KWP-LE, KWP-O-E oraz KWP-P-E. Dlaczego akurat takie? Wybór nie był przypadkowy. Tylko perfekcyjne dopasowanie właściwych elementów sprawi, że cały system, układ wentylacji pożarowej będzie działać niezawodnie, przejdzie wszystkie próby odbiorowe i spełni wymagania nawet najbardziej problematycznych budowli. Wszystkie te klapy różnią się od siebie, a jednocześnie się uzupełniają.

Klapy typu KTM-E z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną składają się z obudowy o przekroju kołowym, ruchomej jednopłaszczyznowej przegrody odcinającej i mechanizmu napędowego z elementem wyzwalającym. Tego typu klapy przeciwpożarowe typu KTM montuje się w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, które oddzielają strefę pożaru od pozostałej części budynku (normalnie otwarte). Klapy te powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia, temperatury i dymu.

Klapy przeciwpożarowe typu KWP pełnią funkcję zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia, temperatury i dymu. Zainstalowane dwa rodzaje klap typu KWP-LE, KWP-O-E przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające – oddzielają strefę pożaru od pozostałej części budynku. Ich rola w trakcie pożaru jest bardzo istotna.

KWP-P to z kolei klapy wentylacji pożarowej wykorzystane do transportu powietrza z systemu różnicowania ciśnień oraz do odprowadzania gorących gazów pożarowych z instalacji oddymiającej.

Dlaczego przepustnice są tak ważne?

Główne zadania przepustnic to odcinanie i regulacja przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych. Przepustnice wentylacyjne stanowią integralną część instalacji wentylacyjnej, która wraz z kanałami tworzy rurociąg wentylacyjny. Dobierając przepustnice do instalacji, powinniśmy zwrócić uwagę na wiele czynników: przeznaczenie pomieszczenia lub obiektu, prędkość i skład chemiczny powietrza, sposób sterowania (ręcznie lub automatycznie), planowany czas eksploatacji i wiele innych.

Głównym, a zarazem podstawowym podziałem przepustnic jest rozróżnienie na przepustnice regulacyjne i odcinające. Urządzenia, które spełniają pierwszą funkcję, ograniczają ilość powietrza w kanale. Nie mają one uszczelki na przegrodzie i z tego powodu nie zapewniają odpowiedniej szczelności, gdy są całkowicie zamknięte. Urządzenia odcinające natomiast, ze względu na obecność uszczelek na piórach, mogą całkowicie zablokować przepływ powietrza.

W Varso Place użyliśmy przepustnic SRC-W-R. Tego typu urządzenia pozwalają regulować lub zamykać przepływ powietrza w prostokątnych przewodach wentylacyjnych. Można je montować na zewnątrz budynków, ponieważ siłownik oraz mechanizm przepustnicy są zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelność w zakresie 3÷4 klasy wg EN-1751. Specjalne wkładki uszczelniające na końcach piór gwarantują wysoką szczelność. Dzięki temu mamy pewność, że urządzenie zadziała i sprawdzi się w nawet najmniej korzystnych warunkach.

Czerpnie i wyrzutnie – nieodłączny element wentylacji pożarowej

Czerpnie i wyrzutnie to zakończenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – uzbrojone wloty lub wyloty powietrza stosowane w systemach wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej oraz przeciwpożarowej. Elementy te montuje się na zakończeniach poziomych kanałów wentylacyjnych lub bezpośrednio po zewnętrznej stronie otworów ściennych, a także na podstawach dachowych, które służą do przeprowadzenia instalacji wentylacyjnej przez płaszczyznę dachu.

W inwestycjach typu Varso Place tego rodzaju elementy są niezbędne, aby systemy wentylacji działały bez zarzutu. Czerpnie typu CDH-B to ruchome żaluzje sterowane siłownikiem lub ustawiane ręcznie. Stosuje się je do napływu powietrza w systemach wentylacji ogólnej. Czerpnie powinny się znajdować w miejscu, które umożliwia pobieranie jak najczystszego, a w okresie letnim również najchłodniejszego powietrza. Czerpnie CDH-B mają ruchome lamele, ustawiane ręcznie lub za pomocą siłownika elektrycznego. Lamele składają się z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wkładu utwierdzonego pomiędzy profilami i zabezpieczonego uszczelką przyszybową.

Autor
Wojciech Łochnicki
Wojciech Łochnicki

Business Development Manager

Chcesz kupić nasze produkty?

Przejdź na listę dystrybutorów i znajdź dostawcę w swoim województwie.

Zainteresowały
Cię nasze rozwiązania?

Porozmawiajmy
osobiście.