Na potrzeby rozwijania naszej witryny korzystamy z plików cookies w celu personalizacji reklam, treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Podczas korzystania z naszej strony zostaną zapamiętanie Twoich preferencje, przeglądarka czy lokalizacja. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Wentylacja przemysłowa – dobre rozwiązanie do dużych obiektów

wentylacja-przemyslowa

Z obiektami przemysłowymi, tworzonymi z myślą o szeroko rozumianej działalności technicznej, zwykle wiąże się konieczność jednoczesnego spełnienia trzech wymagań z zakresu wentylacji, czyli:
1) zapewnienia właściwych warunków pracy ludzi,
2) stworzenia warunków środowiskowych optymalnych dla właściwego przebiegu procesów produkcyjnych,
3) zagwarantowania bezpieczeństwa pożarowego ludzi i budynków.

Przy tym profil działalności prowadzonej w tych obiektach nie ma znaczenia – w zasadzie zawsze należy uwzględnić wszystkie te czynniki. Oczywiście istnieją obszary przemysłu, w których warunki środowiskowe nie stawiają wygórowanych wymagań, ale nawet w takich przypadkach z reguły istnieją pewne wytyczne (np. co do wilgotności).

Systemy wentylacji przemysłowej mają za zadanie wyłapywanie z powietrza niebezpiecznych i szkodliwych związków (oparów, pyłków, pozostałości spalania) i transportowanie ich poza obiekt, w którym przebywają ludzie. Dodatkowo należy zadbać o to, aby eksportowane na zewnątrz powietrze nie było mocno zanieczyszczone ani nie powodowało strat i zatrucia środowiska. Oprócz tego wentylacja ma zapewnić właściwą wymianę powietrza, temperaturę i wilgotność. To pozwala zapewnić odpowiednie warunki pracy ludzi i prawidłowe procesy wentylacyjne.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego systemy wentylacji przemysłowej powinny zapewnić skuteczną kontrolę rozprzestrzeniania dymu i ciepła, by zapobiegać rozszerzeniu się pożaru w obiekcie i umożliwić bezpieczną ewakuację ludzi.

Skuteczna wentylacja przemysłowa stanowi więc niezbędny element infrastruktury technicznej obiektów przemysłowych. Jej właściwe zaprojektowanie i odpowiedni dobór urządzeń, uwzględniające nie tylko wymagania ogólne, ale też specyficzne warunki lokalne, stanowią klucz do spełnienia wymagań.

Gdzie stosujemy urządzenia i systemy wentylacji przemysłowej

Systemy wentylacji przemysłowej stosujemy w budynkach bezpośrednio wykorzystywanych do wytwarzania i produkcji technicznej oraz przechowywania wyrobów. Zaliczamy do nich m.in.:
• magazyny,
• hale fabryczne,
• budynki o specjalnym zastosowaniu,
• hangary,
• chłodnie kominowe.

Z czego składa się wentylacja przemysłowa

Ze względu na realizowane funkcje systemy wentylacji przemysłowej składają się najczęściej z:
• systemu wentylacji bytowej – zapewniającej właściwe warunki środowiskowe dla ludzi i procesów technologicznych,
• systemu wentylacji pożarowej – dla zagwarantowania bezpieczeństwa pożarowego.
Wentylacja bytowa odpowiada za wymianę powietrza w pomieszczeniach. Polega ona na usuwaniu zanieczyszczonego lub gorącego powietrza i doprowadzeniu świeżego lub chłodnego powietrza.

Odpowiednia ilość świeżego powietrza przetransportowana przez system wentylacyjny stanowi istotny element tworzenia w pomieszczeniu odpowiedniego klimatu. Ilość nawiewanego powietrza, oprócz typu obsługiwanego pomieszczenia, zależy przede wszystkim od liczby jednocześnie przebywających w nim osób. Systemy takie dostarczają ilość powietrza adekwatną do zapotrzebowania i sprawują kontrolę nad stężeniem CO2 w pomieszczeniu.

Niektóre systemy wentylacji bytowej zmniejszają również koszty eksploatacji dzięki temu że np. monitorują pracę regulatorów VAV i parametry pomieszczenia, pozwalają samodzielnie zmienić parametry pracy układu z poziomu web serwera i wykorzystują specjalne rozwiązanie ze sprawdzonymi algorytmami sterowania. Przykładem takiego systemu jest energooszczędny iFlow.

Należy również pamiętać, że wentylacja bytowa oznacza wysoką jakość powietrza – czystość pyłową i mikrobiologiczną. Sprawdzone technologie SMAYLAB®, wykorzystywane głównie w laboratoriach, to uniwersalna propozycja nadająca się do pomieszczeń, gdzie należy utrzymywać odpowiednią gradację ciśnienia (nadciśnienie lub podciśnienie). Z systemem SMAYLAB® można kontrolować ilość wymienianego powietrza i utrzymywać w pomieszczeniu stałą temperaturę i wilgotność.

Wentylacja pożarowa, która stanowi część systemu wentylacji przemysłowej, powinna sprawnie udrażniać drogi ewakuacyjne, pozostawiając ludziom przestrzeń do ewakuacji ze stref objętych pożarem. W tym celu trzeba zastosować kompleksowe rozwiązania: wentylację pożarową, klapy dymowe i wentylatory oddymiające. Aby poprawić efektywność systemu oddymiania, należy zaprojektować jak najkrótszą drogę pomiędzy miejscem wybuchu pożaru a punktem usunięcia dymu poza budynek.

Zasady działania systemów oddymiających

W trakcie pożaru systemy oddymiania uruchamiają się automatycznie. Klapy dymowe umiejscowione na dachu lub fasadzie budynku otwierają się samoczynnie. System włącza się po odebraniu sygnału z czujek dymowych, przycisku oddymiania oraz systemu sygnalizacji pożaru. Systemy oddymiania uwzględniają również urządzenia montowane na otworach napowietrzających, które znajdują się w dolnych partiach budynku. Dzięki montażowi kurtyn dymowych i centrali zarządzającej ruchem dym skutecznie ulatnia się przez wbudowane klapy na zewnątrz budynku. Kontrola zadymienia i obniżenie temperatury w budynku pozwalają zminimalizować straty.

Zasady działania systemów nadciśnieniowych

Systemy różnicowania ciśnień doprowadzają odpowiednią ilość zewnętrznego powietrza, które jest wymagane z uwagi na występujące nieszczelności w sposób jednopunktowy. Działanie to obejmuje najwyższe lub najniższe kondygnacje budynku. Jednostki napowietrzające (np. iSway) znajdują się na dachu budynku. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu odbywa się nieprzerwanie, nawet w przypadku uszkodzenia jednego z przewodów. System różnicowania ciśnień uruchamia się po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Wentylator z przetwornicą częstotliwości napowietrza przestrzeń chronioną. Zastosowanie przetwornicy umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie obrotami silnika, a tym samym wydatkiem wentylatora. Przez cały okres trwania pożaru system zapewnia odpowiednią ilość powietrza, które przetacza dym na zewnątrz, pozostawiając drogi ewakuacyjne czyste i wolne od toksyn.

Poznaj szczegółowe zasady działania systemów różnicowania ciśnień.

Wentylacja przemysłowa, czyli jak chronić obiekty wielkokubaturowe przed zanieczyszczeniami i pożarem

Systemy i urządzenia wentylacji przemysłowej możemy podzielić ze względu na funkcję, jaką mają pełnić w budynku. Firma SMAY oferuje komplet urządzeń i zestawów, których zadaniem jest odprowadzenie dymu i ciepła ze stref objętych pożarem oraz zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami, jak również nadciśnieniowa ochrona dróg pożarowych.

Przykładowymi rozwiązaniami, które realizują pożarowe funkcje wentylacji mechanicznej, są:

• Urządzenia i zestawy do odprowadzania dymu i ciepła

wentylacja-przemyslowa

Systemy ZODIC to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych. Systemy te:

 • podnoszą poziom bezpieczeństwa ludzi poprzez wyższy standard zabezpieczenia budynku,
 • łagodzą warunki dla inwestycji, umożliwiając wydłużenie dojść ewakuacyjnych w budynku,
 • stanowią alternatywę dla systemów zapobiegających zadymieniu klatek schodowych (tzw. systemów nadciśnieniowych).
wentylacja-przemyslowa

Wentylatory oddymiające dachowe z wirnikiem promieniowym służą do odprowadzenia dymu, spalin i ciepła z budynku w tracie pożaru. Urządzenia te ułatwiają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz wpływają na poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia w obiektach wszystkich rodzajów. Zapobiegają także rozprzestrzenianiu się dymu i ognia do stref nieobjętych pożarem. Wentylatory ORZEŁ można również stosować jako wentylatory wyciągowe w systemach wentylacji ogólnej/bytowej i mieszanej.

W ofercie firmy SMAY znajdziesz również wentylator oddymiający SOKÓŁ.

Pierwszy kompletny zestaw wyrobów do wykonywania przewodowych, stalowych instalacji oddymiających w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Jednostrefowe przewody oddymiające typu SDS to zestaw wyrobów do wykonywania przewodowych, stalowych instalacji oddymiających o przekroju prostokątnym. Produkty te odprowadzają dym i ciepło w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w obrębie jednej strefy pożarowej. Można je wykorzystać w systemach dwufunkcyjnych (spełniających jednocześnie rolę wentylacji ogólnej i oddymiającej) – pod warunkiem że w funkcji oddymiania będą one obsługiwać jedynie tę strefę, w której zostały zamontowane. Mogą stanowić samodzielną instalację, ale można je także połączyć z instalacją wielostrefową.

wentylacja-przemyslowa

Klapy dymowe SCD stosowane są w budynkach użyteczności publicznej, magazynowych, produkcyjnych itp. Przeznaczone są do montażu na dachach płaskich o pochyleniu do 15°. Główną funkcją klap SCD jest odprowadzenie dymu oraz gorących i toksycznych gazów pojawiających się w przestrzeni podstropowej w momencie zaistnienia pożaru.

Dowiedz się więcej na temat klapy dymowej SCD.

 • Urządzenia i zestawy do nadciśnieniowej ochrony dróg pożarowych

Urządzenia firmy SMAY mogą być elementem składowym wielu systemów do zapobiegania zadymieniu. Należą do nich zarówno klapy dymowe, klapy przeciwpożarowe, kanały oddymiające, kratki wentylacyjne, nawiewniki, wentylatory, jak i złożone systemy różnicowania ciśnień, oddymiania garaży, klatek schodowych oraz hal.

Na szczególną uwagę zasługuje system różnicowania ciśnień Safety Way.

Przemysłowe systemy wentylacji muszą działać szybko i skutecznie. System różnicowania ciśnień Safety Way służy do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, co zapobiega ich zadymieniu. Zestaw wyrobów iSWAY-FC® odpowiada za wytworzenie (w przestrzeni klatki schodowej, szybie windowym lub w przedsionku przeciwpożarowym) nadciśnienia o określonej wartości w stosunku do przestrzeni objętej pożarem. iSWAY-FC® uruchamia się po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Wentylator z przetwornicą częstotliwości napowietrza przestrzeń chronioną.

iSWAY-FC to zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Urządzenia z serii iSWAY-FC® stanowią kompleksowe rozwiązania służące do nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach w przypadku pożaru. Dzięki temu, że mają zwartą budowę i wiele wersji, można je instalować niemal w dowolnym miejscu w obiekcie, a zróżnicowana wydajność oferowanych wentylatorów pozwala zapewnić wymagany poziom gradacji ciśnienia oraz utrzymać normatywne prędkości wypływu powietrza z przestrzeni chronionych.

Safety Way: innowacyjny system różnicowania ciśnień – drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ognia – najwyższy stopień ochrony
System różnicowania ciśnień Safety Way to rozwiązanie dla budynków wielokondygnacyjnych:

 • iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
 • wykorzystanie innowacyjnego algorytmu predykcyjnego,
 • wytrzymały nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych system Anty Frost,
 • 24-godzinny autotest sprawdzający wszystkie podzespoły,
 • automatyczna adaptacja do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu,
 • komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu i stały monitoring wszystkich jego elementów (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.),
 • stały pomiar P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia.

Pobierz wydanie przewodnia “System różnicowania ciśnień”