Na potrzeby rozwijania naszej witryny korzystamy z plików cookies w celu personalizacji reklam, treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Podczas korzystania z naszej strony zostaną zapamiętanie Twoich preferencje, przeglądarka czy lokalizacja. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Wentylacja w garażu. Poznaj systemy wentylacji garaży przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

Wentylacja w garażu a bezpieczeństwo

Zgodnie z polskimi przepisami jeżeli powierzchnia takich garaży jest większa niż 1500 m2 – wymagane jest zastosowanie w nich samoczynnych urządzeń oddymiających. Wentylacja w garażu zapewnia usunięcie oparów szkodliwych substancji powstałych w trakcie pożaru.

Zastosowanie instalacji oddymiającej powinno zapewnić, że w przypadku wystąpienia pożaru dym oraz gazowe produkty spalania zostaną usunięte z garażu, dzięki czemu możliwa będzie ewakuacja ludzi oraz zmniejszenie strat materialnych.

Systemy wentylacji garaży powinny również wspomagać ekipy straży pożarnej w trakcie akcji gaśniczej – poprzez odprowadzenie dymu i ciepła z garażu możliwe jest obniżenie temperatury oraz utrzymanie większej widoczności, dzięki czemu straż łatwiej zlokalizuje miejsce pożaru i przystąpi do działań gaśniczych.

Wentylacja w garażu - 3

Obraz 1. Wentylacja w garażu

Poza funkcją oddymiania systemy wentylacji garaży mają do spełnienia drugą, nie mniej ważną funkcję. W trakcie normalnego funkcjonowania garażu instalacja powinna wspomagać przewietrzanie, aby możliwe było usunięcie spalin i innych szkodliwych gazów z jego przestrzeni. Zapewnienie ciągłego ruchu powietrza w garażu zabezpiecza przed tworzeniem się „stref martwych”, w których mogłyby gromadzić się szkodliwe substancje. Jest to najważniejsza rola instalacji wentylacyjnej, wpływająca na codzienny komfort użytkowników.

Mając na uwadze powyższe potrzeby firma SMAY wprowadziła do swojej oferty nowe grupy produktów, umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie garaży.

 

Systemy wentylacji garaży SMAY

Pierwszą z nich jest system kanałów oddymiających (SDS – Smay Duct System). SDS to system poziomych kanałów i kształtek prostokątnych wykonanych ze stali ocynkowanej o wymiarze maksymalnym 2500 x 1250 mm. Aby możliwe było wyprodukowanie kanałów w tak dużych rozmiarach ich konstrukcja została wzmocniona poprzez system dedykowanych usztywnień.

Kanały zostały przebadane pod kątem odporności ogniowej w laboratorium ITB, co stanowiło podstawę do uzyskania dla nich Aprobaty Technicznej. Pozytywny wynik badań ogniowych uzyskały również akcesoria stosowane w instalacjach, które zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12101‑7 zostały zbadane razem z kanałem.

W skład przebadanych komponentów wchodziły tłumiki produkowane w tych samych wymiarach, co kanały, drzwi rewizyjne o wymiarze nie przekraczającym 300 x 300 mm oraz kratki nawiewne i wywiewne, które opcjonalnie mogą być wyposażone w przepustnice umożliwiającą regulację stopnia otwarcia od 45 do 90o. Umożliwienie kompensacji wydłużeń liniowych, spowodowanych wzrostem temperatury w warunkach pożaru, jest możliwe dzięki zastosowaniu kompensatorów SDS-KEP wykonanych ze specjalnej włókniny zszytej nićmi odpornymi na działanie wysokich temperatur.

W skład SDS wchodzi również system uszczelnień i zawieszeń dedykowany do kanałów oddymiających. Dzięki temu system SDS jest kompletnym systemem kanałów wraz ze wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do wykonania kompletnej sieci kanałów oddymiających.

Wentylacja w garażu zamkniętym

Firma SMAY przygotowała również ofertę dla garaży zamkniętych, w których ze względu na małą wysokość nie można zastosować wentylacji kanałowej. Bezpieczeństwo pożarowe garażu zostało zapewnione przez wentylatory strumieniowe SCF (Safety Carpark Fan).

W podstawowej wersji wykonania wentylatory  charakteryzują się długością 1850 mm i są wykonane w trzech wielkościach średnic: 315, 355 oraz 400 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia ich w kierownice, umożliwiające zmianę kąta nawiewania powietrza w zakresie od 0 do 20o, co umożliwia ominięcie lokalnych przeszkód, takich jak belki pod stropem oraz uniknięcie zjawiska Coanda (przyklejenie strumienia powietrza do stropu). Wentylatory serii SCF produkowane są w wersji rewersyjnej.

Wentylacja w garażu - 2

Rysunek 2. Wentylator strumieniowy SCF 355

Stosowanie w naszym kraju wentylacji strumieniowej jest dość kontrowersyjne, gdyż można usłyszeć głosy, iż jest ona nieskuteczna. Opinie te mogły być jednak oparte na pojedynczych przykładach złej realizacji, co nie powinno wpływać na niekorzystną ocenę całej wentylacji strumieniowej.

Problemy przy ocenie pracy wentylacji strumieniowej pojawiają się już przy opracowywaniu koncepcji projektu. Na tym etapie przyjmuje się, że skuteczność projektowanego systemu powinna zostać potwierdzona przez symulacje komputerowe. Aby móc je wykonać poprawnie trzeba dysponować danymi pozwalającymi na ich sprawdzenie.

W Polsce symulacje może wykonywać każdy i nie ma żadnych wymagań do oceny ich wiarygodności. Jednak w niektórych Krajach, jak chociażby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przepisy wymagają, aby do raportu z symulacji CFD dołączony był oddzielny raport przedstawiający porównanie profilu wypływu określonego w trakcie badań fizykalnych dla pojedynczego wentylatora strumieniowego z profilem uzyskanym w wyniku symulacji CFD.

Tylko po uzyskaniu zadowalającego porównania można wykonywać symulacje dla całego systemu. Takie wymaganie powinno funkcjonować również w Polsce, lecz aby było to możliwe producenci wentylatorów strumieniowych powinni dostarczać dane dotyczące rozpływu powietrza i zasięgu strugi za wentylatorem.

Wychodząc naprzeciwko tym potrzebom firma SMAY rozpoczęła badania rozpływu strug za wentylatorami serii SCF. Rozpływ powietrza jest jedną z najistotniejszych informacji, jakie powinny być brane pod uwagę w trakcie doboru wentylatorów. Potwierdzają to dotychczasowe badania pokazujące, że dwa wentylatory o tej samej średnicy i zbliżonych parametrach, takich jak moc i siła ciągu, będą miały inny zasięg strugi, co wynika z różnic w zawirowaniu strugi za wentylatorem.

Znając charakterystykę rozpływu powietrza za wentylatorem strumieniowym możliwe jest odwzorowanie jej podczas prowadzenia symulacji komputerowych, a tym samym uzyskanie wiarygodnych wyników symulacji oraz poprawnie działającej wykonanej w rzeczywistości instalacji.

Wentylacja w garażu - 1

Rysunek 1. Fragment instalacji wykonanej z zastosowaniem kanałów oddymiających SDS

Wentylacja w garażu

Wykres 1. Profil prędkości w osi wentylatora strumieniowego SCF 355 pracującego w kierunku podstawowym.