Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Zaangażowanie

Zaangażowanie Grupy SMAY

Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem i przywiązujemy dużą wagę do etycznego prowadzenia biznesu. Zgodnie z wartościami, które wyznajemy, wybraliśmy prospołeczną formę wspierania osób potrzebujących pomocy.

Nie sposób wyliczyć, w ile przedsięwzięć medycznych, kościelnych, socjalnych oraz sportowych (i nie tylko) jesteśmy zaangażowani – począwszy od drobnych darowizn, a skończywszy na szeroko zakrojonych akcjach. Nie są to działania jednorazowe, a wynik wieloletniej współpracy z różnymi podmiotami. Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka z nich.

Wsparcie instytucji charytatywnych

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

W maju 2014 r. fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zgłosiła nas do konkursu „Dobroczyńca Roku 2014”, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która już od 20 lat promuje najbardziej odpowiedzialne społecznie firmy i zachęca do pójścia w ich ślady. W 2014 r. w konkursie uczestniczyło 65 przedsiębiorstw. Nasza akcja zwyciężyła w kategorii „Projekt społeczny – mała/średnia firma”.

Wyróżniony projekt polega na wspieraniu bezdomnych rodzin poprzez regularne (comiesięczne) finansowanie wynajmu i utrzymania lokalu, w którym taka rodzina – pod opieką pracowników Dzieła – uczy się samodzielności (m.in. wydatkowania pieniędzy czy komunikacji). Mieszkania wspierane to pomysł na przejście z systemu placówek, które zapewniają schronienie na jakiś czas, do mieszkania w warunkach wolnorynkowych. W ramach projektu osoby bezdomne aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu swoich problemów, podejmując w porozumieniu z pracownikami Dzieła konkretne, najlepsze w danej sytuacji działania. Projekt jest czasochłonny, bo przyjmujemy zasadę małych kroków, by członkowie rodzin objętych pomocą zaczęli wierzyć, że „się da”, że potrafią zadbać o własne sprawy. Dzięki przedsięwzięciu już kilkanaście rodzin mogło stworzyć kapitał wyjściowy, który został wykorzystany, kiedy beneficjenci opuścili lokale wspierane i zaczęli samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Inne organizacje, które wspieramy:

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” w Stawnicy.
 • Świetlica „KŁAPOUSZEK”, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej.
 • Fundacja Oswoić Los.
 • Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY.
 • Fundacja „PRIMUS DZIECIOM”.
 • Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy z siedzibą w Gliwicach.
 • Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym.
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.
 • Fundacja Walki z Rakiem „Diagnoza nie wyrok”.
 • Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem.
 • Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Wparcie działalności sportowej

Od kilku lat wspieramy również działalność sportową młodzieży. Nasza firma wspiera również zdolną zawodniczkę sekcji tenisa – Aleksandrę Wierzbowską, przekazując jej fundusze na zakup sprzętu sportowego, przejazdy na zawody sportowe, opłaty startowe, noclegi, wyżywienie oraz inne wydatki związane z prowadzeniem sekcji tenisa ziemnego. W 2012 r. Aleksandra Wierzbowska zdobyła tytuł mistrzyni Polski juniorów w tenisie ziemnym. Innym przykładem wsparcia udzielanego przez nas sportowcom jest sfinansowanie przez firmę pobytu treningowego Marcina Łepkowskiego, wicemistrza Europy w Muay Thai z 2014 r., w Tajlandii. W 2015 r. krakowski zawodnik klubu Raczadam Fight Team powrócił do Krakowa z pasem Interkontynentalnego Mistrza Świata Muaythai WMC (sztuki walki).

Instytucje oświatowe

Jako przykład wsparcia dla instytucji oświatowych można wymienić budowę Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest to efekt trójstronnej współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska oraz spółką PLUM. W ramach wspólnego projektu sfinansowano gruntowny remont nowego pomieszczenia laboratorium oraz sali dydaktycznej, a przede wszystkim zapewniono wyposażenie techniczne i pomiarowe stanowiska badawczego. O wysokich walorach naukowych i dydaktycznych powstałego laboratorium świadczy wyposażenie go m.in. w nowoczesne jednostki napowietrzania pożarowego (z najnowszej generacji automatyką sterującą, która wykorzystuje algorytmy predykcyjne) oraz bogaty system monitoringu stanu budynku, zbierania i archiwizacji danych, a także w wiele innych urządzeń pomiarowych. Wielokrotnie współfinansowaliśmy również wycieczki edukacyjne dla studentów technicznych uczelni wyższych.