Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Realizacja

Świetliki dachowe w hali przeznaczonej do produkcji elementów z tworzyw sztucznych firmy Honasco Kłobuck

Świetliki dachowe w hali przeznaczonej do produkcji elementów z tworzyw sztucznych firmy Honasco

Kłobuck

Przedstawiamy kolejną realizację: halę przeznaczoną do produkcji elementów z tworzyw sztucznych firmy Honasco.
To tutaj opracowaliśmy projekt oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż. Oddymianie zostało zapewnione, poprzez klapy oddymiające/wentylacyjne, które były wbudowane w ́. Wykonaliśmy całą instalację oddymiania oraz przewietrzania.

Świetliki dachowe SMAY – sposób na doświetlenie obiektów wielkokubaturowych

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) Jednak co się kryje pod pojęciem „świetliki dachowe”?

Znaczenie tego terminu jest dość szerokie, ponieważ wyróżniamy:
• świetliki dachowe punktowe o ograniczonych wymiarach (SRD),
• świetliki dachowe w postaci długich pasm świetlnych o maksymalnej szerokości 6 m i nieograniczonej długości (SED),
• klapy dymowe, które bardzo często oprócz funkcji oddymiania pełnią również funkcję doświetlającą (SCD),
• wyłazy dachowe, które podobnie jak klapy służą jako doświetlenie małych pomieszczeń.

Każdy z tych produktów składa się z profili aluminiowych oraz stalowej podstawy, która może być wykonana z blachy ocynkowanej lub blachy powlekanej w dowolnym kolorze RAL. Przykrycie świetlików dachowych wykonuje się z płyt poliwęglanowych różnej grubości, która zależy od wymaganego współczynnika przenikania ciepła.

Z uwagi na aktualne przepisy wszystkie elementy wbudowane w dach, który ma klasyfikację Broof(t1) – dawniej NRO – również powinny być sklasyfikowane jako Broof(t1). Jest to możliwe dzięki użyciu specjalnej płyty poliestrowej, gwarantującej spełnienie tego warunku. Wymienione wyżej rodzaje świetlików warto dobrać do charakteru budynku lub pomieszczeń. Na przykład pasma świetlne doskonale sprawdzają się w halach magazynowych, produkcyjnych oraz budynkach inwentarskich.

Dzięki temu, że pasma świetlne mają nieograniczoną długość, możemy dotrzeć do najbardziej newralgicznych miejsc, które wymagają doświetlenia. Jeżeli montujemy grawitacyjny system oddymiania (przewietrzania), pasma świetlne umożliwiają wbudowanie zarówno klap oddymiających (sterowanych pneumatycznie, elektrycznie), jak i klap przewietrzających stosowanych do codziennej wentylacji hali. Eksperci SMAY służą pomocą i fachową wiedzą przy wyborze odpowiednich pro¬duktów, dopasowanych do budynków i potrzeb klientów.

SED - liniowe pasma świetlne - 3

Optymalne doświetlenie pomieszczeń pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii przeznaczonej na sztuczne oświetlenie wnętrza obiektu.

• SRD Skylight Roof Device – świetlik dachowy pojedynczy.
• SHD Skylight Hatch Device – świetlik punktowy z funkcją wyłazu.
• SED Skylight Elongate Device – pasmo świetlne.

Zastosowane systemy

Użyte produkty

SED - liniowe pasma świetlne - 5