Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Powołana została Fundacja RODZINY MAJ, im. Piotra Maja

W styczniu 2021 roku oficjalnie rozpocznie działalność Fundacja Rodziny Maj, imienia Piotra Maja. Celem fundacji jest niesienie otuchy, nadziei oraz rzeczywistej pomocy materialnej osobom poszkodowanym w wyniku pożarów, nieprzystosowanym do życia, bezdomnym, a także dotkniętym niepełnosprawnością lub ubóstwem.

Profilem działalności firmy SMAY jest wentylacja pożarowa. Rozwiązania tego rodzaju ułatwiają ucieczkę z miejsc zagrożonych ogniem oraz ratują życie ludzkie i mienie. Wiedząc, jak wielkie zagrożenie i cierpienie może oznaczać pożar, stworzyliśmy fundację, której celem jest niesienie pomocy i prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działalności edukacyjnej w zakresie przeszkolenia przeciwpożarowego. Zakładając fundację, już nie po raz pierwszy wychodzimy naprzeciw ofiarom pożarów oraz służbom ratunkowym, które w walce z ogniem potrzebują specjalistycznego sprzętu.

Od początku swojej działalności firma SMAY nie pozostawała obojętna na osoby potrzebujące pomocy, chorych, bezdomnych, zapomnianych. Od wielu lat jej właściciele i zarząd wspierali działalność organizacji „Dzieło Pomocy Ojca Pio”, która niosła pomoc ludziom głodnym, ubogim, bez dachu nad głową. Firma finansowała również wiele różnych inicjatyw charytatywnych.

Fundacja została nazwana imieniem Piotra Maja, ponieważ przez wiele lat to właśnie on intensywnie działał na rzecz pokrzywdzonych. Piotr Maj był pełnym ciepła człowiekiem o wyjątkowo wrażliwym sercu, otwartym na potrzeby otoczenia. To jeden z tych ludzi, którzy wolą dawać, niż brać, słuchać, niż być słuchanym, i nieść pomoc, niż samemu o nią prosić.

Fundacja Rodziny Maj będzie realizowała swoje cele poprzez takie działania jak:

  • udzielanie pomocy finansowej osobom potrzebującym, również poprzez przekazywanie sprzętów: codziennego użytku, rehabilitacyjnego, wentylacyjnego, ratowniczo-gaśniczego i medycznego;
  • wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami fundacji, w tym Dzieła Pomocy św. Ojca Pio;
  • prowadzenie funduszu solidarności, z którego środki będą przeznaczane na wspieranie pracowników firmy SMAY sp. z o.o. i ich rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych;
  • organizowanie wśród dzieci i młodzieży szkoleń i konkursów, mających na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożenia pożarowego oraz bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań na wypadek pożaru.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji zostanie opublikowane w kolejnych miesiącach.