Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

SMAY członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

SMAY dołącza do Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. W ramach działań Stowarzyszenia firma będzie promować ekobudownictwo, ochronę środowiska oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Wysoka jakość inwestycji proekologicznych

Jako członek Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań SMAY będzie wspierać nie tylko inicjatywy związane z ochroną środowiska, ale również jakość i estetykę wykonania inwestycji w Krakowie. Ponieważ SMAY to krakowskie przedsiębiorstwo, firma będzie angażować się w działania na rzecz rozwoju budownictwa i architektury miejskiej w sferze organizacyjnej, prawnej, finansowania i promowania inwestycji mieszkaniowych, propagowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych. Działając w Stowarzyszeniu, firma SMAY będzie wspierać podejmowanie decyzji ważnych dla miasta, co pozwali ustalić ważne zasady gospodarowania nieruchomościami.

W jaki sposób Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań wspiera zmiany w budownictwie?

Według statutu Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań realizuje swoje cele poprzez:

 • monitorowanie, ocenę i inicjowanie zmian w obowiązujących i projektowanych regulacjach prawnych dotyczących przygotowania i realizacji budownictwa mieszkaniowego,
 • monitorowanie i ocenę działalności gmin i władz samorządowych w zakresie realizowanej lokalnej strategii budownictwa mieszkaniowego, przygotowania planów miejscowych, realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, a także relacji pomiędzy inwestorami mieszkaniowymi a administracją lokalną w zakresie wydawania wymaganych decyzji i pozwoleń,
 • współpracę z organami władzy ustawodawczej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie usuwania barier rozwoju budownictwa mieszkaniowego, budowy lokalnych strategii budownictwa, synchronizacji inwestycji infrastrukturalnych z planami inwestorów mieszkaniowych,
 • współdziałanie z samorządami gmin w zakresie rozwiązywania problemów budownictwa komunalnego i socjalnego,
 • współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie poszukiwania możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych,
 • współpracę i pomoc w organizowaniu konsorcjów i grup inwestycyjnych dla przygotowania i realizacji projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
 • organizowanie kongresów, seminariów i szkoleń w zakresie tematów związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • organizowanie na rzecz członków Stowarzyszenia doradztwa w zakresie organizacyjnym, prawnym, finansowym i technicznym,
 • promowanie inwestycji mieszkaniowych oraz produktów i usług członków Stowarzyszenia, w szczególności poprzez organizowanie wystaw i targów,
 • organizowanie okresowych spotkań członków Stowarzyszenia, umożliwiających wymianę doświadczeń zawodowych i uzgodnienie poglądów w sprawach najważniejszych dla Stowarzyszenia,
 • współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • podejmowanie działań prezentujących działalność Stowarzyszenia i jego członków, w szczególności poprzez wydawanie biuletynów i wydawnictw,
 • wykorzystywanie wiedzy i profesjonalizmu członków Stowarzyszenia,
 • finansowanie i przyznawanie nagród i stypendiów za działalność związaną z celami Stowarzyszenia,
 • podejmowanie działań o charakterze dobroczynnym,
 • wyróżnianie osób, instytucji i podmiotów gospodarczych szczególnie aktywnie działających na rzecz realizacji celów, o których mowa w § 9 Statutu Stowarzyszenia,
 • finansowanie, organizowanie, wspieranie lub współpracę w zakresie wszelkich inicjatyw proekologicznych lub związanych z ochroną środowiska, w tym projektowanie lub nasadzanie parków, ogrodów, pasów zieleni, wspieranie badań naukowych, organizowanie konferencji, publikacje.

Dzięki działalności w Stowarzyszeniu Budowniczych Domów i Mieszkań mamy realny wpływ na przestrzeń wokół nas. Dbamy o to, aby krakowskie mieszkania nie tylko spełniały wymagania finalnego użytkownika, ale również współgrały z ekosystemem miast.