Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

V Seminarium SITP – „Rozwiązywanie Trudnych Problemów Ochrony Przeciwpożarowej”

Już w najbliższą środę (31.03.2021 r.) odbędzie się V SEMINARIUM SZKOLENIOWE Online „Rozwiązywanie Trudnych Problemów Ochrony Przeciwpożarowej – Aspekty Inżynierskie i Formalne”. Do udziału zapraszamy funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów, architektów, wykonawców, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich zainteresowanych.

Seminarium jest organizowane przez Koło SITP przy Komendzie Głównej PSP Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Jest to kontynuacja spotkań poświęconych aspektom praktycznym oraz formalno-prawnym wybranych zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jesteśmy partnerem tego wydarzenia.

Data wydarzenia 31.03.2021 r.

Miejsce wydarzenia: online

Organizator wydarzenia: Zarząd Oddziału Stołecznego wraz z Izbą Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Program seminarium obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:
• Zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego.
• Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
• Wymagania w zakresie certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych.
• Problematykę wymagań ochrony przeciwpożarowej w kontekście wyjaśnień udzielanych przez KG PSP w latach 2016-2020.
• Wybrane aspekty stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
• Metody uproszczone do określania klasy odporności ogniowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych oraz rozwiązania podnoszące tę odporność.
• Błędy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, stwierdzane w dokumentacji projektowej podczas przekazywania obiektów do użytkowania.