Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Czerpnie i wyrzutnie – kilka najważniejszych faktów, których możesz nie znać

czerpnie-i-wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie to zakończenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – uzbrojone wloty lub wyloty powietrza stosowane w systemach wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej oraz przeciwpożarowej. Elementy te montuje się na zakończeniach poziomych kanałów wentylacyjnych lub bezpośrednio po zewnętrznej stronie otworów ściennych, a także na podstawach dachowych, które służą do przeprowadzenia instalacji wentylacyjnej przez płaszczyznę dachu.

Czerpnie i wyrzutnie – rola w systemach wentylacji

Rolą czerpni w systemach wentylacji i klimatyzacji jest dostarczenie powietrza do wnętrza budynku przy jednoczesnej jego ochronie przed zanieczyszczeniami i ptakami, ochronie przed wiatrem oraz infiltracją wody do wnętrza budynku. Zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi jednak nigdy nie jest stuprocentowe, dlatego według normy PN-EN 13030:2002 dla czerpni i wyrzutni określa się klasy przenikania wody w warunkach symulowanego deszczu (od najwyższej A do najniższej D). Klasa wnikania wody może się zmieniać nawet dla jednej czerpni w zależności od przyjętej prędkości przepływu powietrza. Dla przykładu czerpnia CWP-NR charakteryzuje się najwyższą klasą efektywności A dla prędkości do 1,2 m/s, dla większych prędkości klasy efektywności są niższe. Uzyskanie w badaniach klasy A oznacza, że czerpnia podczas badań zatrzymała od 99 do 100 % wody oddziaływującej na czerpnię w czasie 2 godzin, czyli praktycznie cały opad deszczu. Innym, istotnym parametrem charakteryzującym czerpnie są opory przepływu powietrza. Głównym celem czerpni jest ochrona wnętrza instalacji przed zanieczyszczeniami, dlatego urządzenia te wyposażone są w specjalnie zaprojektowany układ lamel, siatek i żaluzji, które generują pewne opory. Opory przepływu powstające na czerpniach powinny być uwzględnione przy projektowaniu systemu wentylacyjnego.

Projektując system wentylacji i klimatyzacji należy zwrócić szczególną uwagę na umieszczenie czerpni i wyrzutni powietrza. Czerpnie powinny być umieszczone w miejscu umożliwiającym pobieranie jak najczystszego, a w okresie letnim również najchłodniejszego powietrza. Dla przykładu przepisy określają, że w przypadku umieszczenia czerpni w ścianie na dwóch najniższych kondygnacjach urządzenia te powinny być umieszczone na wysokości co najmniej 2 m oraz powinny być oddalone o co najmniej 8 m od ulic, parkingów oraz miejsc gromadzenia odpadów. Przy rozmieszczaniu czerpni należy zwrócić uwagę również na ich lokalizację względem wyrzutni. Wyrzutnie mogą usuwać zanieczyszczenia z budynku, w tym gazy o uciążliwym zapachu. Ważne jest zatem aby wyrzutnie nie oddziaływały na czerpnie, co można zapewnić poprzez odpowiednią lokalizację obu urządzeń.

Czerpnie i wyrzutnie ścienne z nieruchomymi lamelami można również stosować jako maskownice, które zasłaniają różnego typu urządzenia zamontowane na obiektach.

Rodzaje dostępnych na rynku czerpni i wyrzutni

Czerpnie i wyrzutnie dzielą się na dachowe oraz ścienne. Zarówno dachowe jak i ścienne mogą być o przekroju kwadratowym i okrągłym. Czerpnie i wyrzutnie ścienne dzielą się na urządzenia z nieruchomymi lamelami, z lamelami sterowanymi ręcznie lub siłownikiem oraz te z samoczynnie zamykanymi lamelami, zabezpieczające przed zwrotnym wnikaniem powietrza przy zaniku jego przepływu.

Czerpnie i wyrzutnie jako urządzenia specjalistyczne w systemach oddymiających

Wyróżniamy także specjalistyczne czerpnie i wyrzutnie przeznaczone do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Produkty tej kategorii przechodzą dokładne badania funkcjonalności, niezawodności działania, trwałości oraz zdolności poprawnego działania w warunkach niskiej i wysokiej temperatury.

Dodatkowo dla tych żaluzji w warunkach laboratoryjnych określa się współczynnik wypływu CV0, na podstawie którego oblicza się powierzchnię czynną Aa. Wartość tego współczynnika wypływu uwzględnia wpływ wszystkich przeszkód znajdujących się na drodze przepływu powietrza, np. lamel, cięgien i napędów. Istnieją również chronione wzorem użytkowym wyrzutnie CDH-F-L, które stosuje się jako ścienne urządzenia oddymiające z możliwością pomiaru strumienia masowego usuwanych gazów. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość automatycznej regulacji przepływu gazów przez wyrzutnię.

Czerpnia, wyrzutnia ścienna ze stałymi lamelami

Czerpnia, wyrzutnia ścienna z lamelami sterowanymi za pomocą siłownika

 

Safety Way: innowacyjny system różnicowania ciśnień – drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ognia – najwyższy stopień ochrony
System różnicowania ciśnień Safety Way to rozwiązanie dla budynków wielokondygnacyjnych:
  • iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
  • wykorzystanie innowacyjnego algorytmu predykcyjnego,
  • wytrzymały nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych system Anty Frost,
  • 24-godzinny autotest sprawdzający wszystkie podzespoły,
  • automatyczna adaptacja do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu,
  • komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu i stały monitoring wszystkich jego elementów (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.),
  • stały pomiar P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia.

Pobierz wydanie przewodnia “System różnicowania ciśnień”

różnicowanie-ciśnienia-przewodnik
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.
Bądź z nami na bieżąco: