Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Pracodawcy z branży budowlanej wciąż poszukują nowych pracowników

buildvent-wywiad

Inwestorzy nie zwalniają tempa, poszukując gruntów pod nowe budowy. Tu, poza budownictwem mieszkaniowym, powodzeniem cieszą się tereny pod budowę magazynów czy retail parków. Poza dużymi obiektami kubaturowymi mamy do czynienia z przebudowami istniejących już obiektów oraz rearanżacjami powierzchni biurowych (fit-out).
Nowe inwestycje budowlane, a także przebudowy już istniejących obiektów powodują, że rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Deweloperzy, inwestorzy, generalni wykonawcy, a także firmy podwykonawcze szukają zarówno kandydatów na stanowiska kierownicze, np. project managerów czy kierowników budowy, jak i specjalistów w zakresie projektowania, ofertowania czy kosztorysowania. Jednak wakaty – a mówiąc ściślej, oferowane warunki zatrudnienia – nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom kandydatów. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas poszukiwania nowych pracowników?

Wyzwania rekrutacyjne w branży budowlanej

Prowadzimy rekrutacje w branży budowlanej, możemy więc wymienić kilka głównych czynników, które motywują kandydatów do zmiany pracy. Jednym z nich (bardzo ważnym) jest podwyżka wynagrodzenia. Jak wynika z raportu Devire przygotowanego dla branży budownictwa i nieruchomości, wyższe zarobki przy zmianie pracy są istotne dla ponad 80% kandydatów. Jako ważny czynnik kandydaci wskazują także możliwości rozwoju zawodowego (takiej odpowiedzi udzieliło ponad 70% badanych). Nie mniej istotny jest elastyczny czas pracy (ten argument wskazało ponad 45% uczestników badania).

Biorąc pod uwagę charakter zatrudnienia, kandydaci zwracają także uwagę na samochód służbowy jako niezbędne narzędzie pracy. Pracodawcy podchodzą do tego aspektu dwojako. Przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę samochód służbowy jest z reguły dołączany do stanowiska. Natomiast przy kontraktach B2B wykonawca może wykorzystywać w celach zawodowych auto prywatne, a następnie rozliczać je ryczałtowo.

W odróżnieniu od innych sektorów rynku pracownicy z obszaru budowlanego nie wymieniają szerokiego spektrum benefitów pozapłacowych jako jednego z głównych motywatorów (zgodnie z naszym badaniem na ten benefit wskazało 17% respondentów). Wynika to z wcześniej wspomnianego charakteru zatrudnienia. Pracownicy z sektora budowlanego mogą nie mieć czasu ani możliwości, by skorzystać z zajęć sportowych, voucherów do placówek kulturalnych czy owocowych wtorków.

B2B coraz popularniejsze

Hałas w instalacji powstaje także m.in. podczas przepływu powietrza przez przepustnice, klapy przeciwpożarowe, regulatory przepływu, nawiewniki lub wywiewniki. Stosowanie w instalacji przepustnic, które wymagają istotnego zdławienia, przekłada się na występowanie na nich wysokich strat ciśnienia, co oznacza, że mogą się one stać istotnym źródłem hałasu. Dźwięk generowany na nawiewniku lub wywiewniku zależy od konstrukcji tych urządzeń, prędkości przepływu powietrza, a także od sposobu ich podłączenia do instalacji. Powietrze powinno równomiernie napływać na element dystrybuujący powietrze do pomieszczenia. Przewód doprowadzający powietrze należy podłączyć tak, aby nie powstawały niepotrzebne zaburzenia w przepływie powietrza.

W pomieszczeniu najczęściej występuje więcej niż jeden element nawiewny. By oszacować całkowity poziom dźwięku, należy zsumować poszczególne źródła logarytmicznie. Poniżej znajdują się dwa wykresy. Pierwszy z nich służy do dodawania źródeł o tym samym poziomie dźwięku, a drugi pomaga określić przyrost poziomu dźwięku dodawanego do źródła o wyższym poziomie dźwięku.

Kogo obecnie poszukuje rynek

Projekty rekrutacyjne, które prowadzimy, potwierdzają, że dużym powodzeniem cieszą się następujące stanowiska:

  • project director/manager (sektor mieszkaniowy i komercyjny) – przygotowanie i realizacja inwestycji,
  • dyrektor/menedżer ds. ekspansji (sektor mieszkaniowy i komercyjny),
  • kierownik budowy, kierownik robót, inżynier budowy (sektor mieszkaniowy, magazynowy),
  • projektant instalacji (sanitarnych, elektrycznych) – biura projektowo-wykonawcze,
  • property manager (sektor magazynowy, biurowy),
  • facility manager (sektor biurowy, magazynowy).

 

Zapotrzebowanie rekrutacyjne jest naturalną konsekwencją przedstawionych powyżej działań dewelopersko-inwestorskich. Firmy poszukują gruntów pod nowe inwestycje, które następnie należy poddać gruntownym analizom technicznym, infrastrukturalnym, administracyjnym i finansowym. Dlatego też na brak pracy nie narzekają specjaliści z doświadczeniem w uzyskiwaniu wielu zgód i pozwoleń urzędowo-administracyjnych, a także umiejętnością pracy z branżystami, architektami i właścicielami gruntów.

Póki będą powstawać nowe budowy, nie będzie słabło zapotrzebowanie na inżynierów występujących w funkcji kierowników budów, kierowników robót, project managerów ds. realizacji inwestycji. To samo dotyczy projektantów instalacji branżowych. Z kolei istniejące już obiekty potrzebują wykwalifikowanej kadry w zakresie zarządzania i administrowania daną nieruchomością, zarówno od strony technicznej, jak i finansowej. Stąd też property i facility managerowie zyskują na popularności.

Wzrost cen w sektorze budowlanym

Nie ma zmian bez nieustających wyzwań. A główną bolączką branży budowlanej jest wzrost cen. Ma to związek z coraz wyższymi cenami surowców koniecznych do produkcji materiałów budowlanych, a także ze wzrostem cen paliw, który wpływa na koszty samej produkcji (m.in. w zakresie transportu materiałów). W stosunku do zeszłego roku ceny materiałów wzrosły o kilka, a w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt punktów procentowych (mówimy tu m.in. o wzroście cen stali, drewna czy chemii budowlanej). Może niepokoić także fakt, że na niektóre materiały trzeba czekać znacznie dłużej niż jeszcze kilka miesięcy temu, co może wydłużyć prace nad określonymi projektami budowlanymi. Przedstawiciele branży prognozują, że ceny będą wzrastać jeszcze w 2022 r.

Łukasz Silski, Principal Consultant w Devire.

Łukasz Silski, Principal Consultant w Devire

Chcesz kupić nasze produkty?

Przejdź na listę dystrybutorów i znajdź dostawcę w swoim województwie.

Zainteresowały
Cię nasze rozwiązania?

Porozmawiajmy
osobiście.