Na potrzeby rozwijania naszej witryny korzystamy z plików cookies w celu personalizacji reklam, treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Podczas korzystania z naszej strony zostaną zapamiętanie Twoich preferencje, przeglądarka czy lokalizacja. Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Studium przypadku: Wentylacja pożarowa tunelu dworca Łódź Fabryczna

Wiele obiektów budowlanych, w których należy zapewnić wentylację pożarową, jest nietypowa, trudna lub po prostu tak duża, że wymaga przewidzenia zjawisk, których wpływ na sprawność w mniejszych instalacjach jest pomijalna. Jednym z takich obiektów budowlanych jest tunel kolejowy dworca Nowa Łódź Fabryczna.

Lokalizacja: Łódź
Długość: 2,2 km
Średnia wysokość: 10m
Przeznaczenie: kolejowy dwukierunkowy
Rodzaj wentylacji: strefowo wzdłużna (7 stref)

Projekt zawierał:

  • 30 szt. wentylatorów głównych rewersyjnych o mocy 75 kW.
  • 10 szt. wentylatorów strumieniowych rew. Fi 1000 mm i mocy 30 kW

Pobór mocy elektrycznej w najgorszym scenariuszu: prawie 2,5 MW.

Rys.2 Projekt układu wentylatorów

W projekcie układu wentylatorów przewidziano między innymi:

  1. Wpływ dyfuzorów na hałas i odzysk ciśnienia dynamicznego.
  2. Wpływ układu kanałów na sprawność wentylatorów.
  3. Zminimalizowanie strat na kulisach tłumika.
  4. Zabezpieczenia wirników podczas postoju przed wpływem efektu tłokowego od poruszającego się pociągu.
  5. Wykonano obliczenia CFD dla układu sekcji wentylatorowych S1 i S2.

Nie ma możliwości analitycznego obliczenia strat ciśnień w tak dużych i skomplikowanych sekcjach wentylatorowych wobec tego równolegle od koncepcji do projektu wykonawczego prowadzono obliczenia CFD przepływu w tych sekcjach. Powstał w ten sposób projekt baterii 14 wentylatorów głównych, widocznych na ilustracjach 3 i 4.

Ilustracja.3. Model CFD sekcji wentylatorowej S1

Ilustracja 3.

Model CFD sekcji wentylatorowej S1

Ilustracja 4.

Stan obecny baterii 14 wentylatorów głównych w sekcji wentylatorowej S1.

Tę samą praktykę zastosowano przy projektowaniu sekcji wentylatorowej S2.

Składa się ona z 16 szt. wentylatorów w 4 grupach po 4 wentylatory. Symetryczna połowa sekcji S2 widoczna jest na ilustracji 5. Wydajność sekcji S2 to ponad 2 mln m3/h.

Ilustracja 7.

Płaszczyzny wynikowe prędkości sekcji S2 w programie FDS 6

Ilustracja 8.

Płaszczyzny wynikowe prędkości sekcji S2 w programie FDS 6

Autor
systemów bezpieczeństwa
mgr inż. Tomasz Burdzy